Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

अमृताची कामवासना भागवली

मोहीतची परीक्षा जवळ जवळ संपत आली होती. त्याचे कॉलेज पूर्ण झाले होते. अगोदरच त्याने रेल्वेचे तिकीट काढून ठेवले. घरी जाण्यासाठी तो बैचेन झाला होता. त्याने आपली कपडे आणि व साहित्य ब्यागेत भरून ठेवली. राहत्या रूमचे भाडे चुकवले होते संध्याकाळची रेल्वे होती. अगदी १८ तासाच्या प्रवासानंतर तो त्याच्या घरी पोहचणार होता. मोहीतचे वय बावीस वर्षे असेल. अजून कुठल्या स्त्री किंवा तरुणीच्या सहवासात आला नसेल.

बरोबर संध्याकाळी चार वाजता तो रेल्वे स्टेशनवर आला. ट्रेन लागायला अजून अवकाश होता. ट्रेनमध्ये खाण्यासाठी त्याने काही पदार्थ घेतले. पाण्याची बाटली घेतली. पंधरा वीस मिनिटात ट्रेन लागली होती. तो त्याच्या डब्यात शिरला. त्याची सीट खालची होती. आपल्या जाग्यावर बसून पुढे काय करायचे, कोणता कोर्स करायचा तो विचार करत होता. मोहीतचे वडील चांगल्या हुद्यावर कामाला होते. घरची परिस्थिती चांगली होती. त्यामुळे त्याला आपले करिअर घडवायला चांगला वाव होता. एक छोटी बहिण शिकत होती. ती देखील मोहीतप्रमाणेच अभ्यासात हुशार होती. ट्रेनमध्ये जास्त गर्दी नव्हती. ट्रेन चालू होण्याच्या काही क्षण अगोदर एक तरुण स्त्री डब्यात शिरली. मोहीतजवळ आली. तिचे वय साधारण तीस-बत्तीस वर्षे असावे. ती सावळ्या वर्णाची तरुण स्त्री खरोखरच देखणी होती. मोठाले बोलके डोळे, सरळ धारदार नाक, गालावर गुलाब फुलले होते. ओठातून जणू काही अमृत सांडत असल्याचा भास होत होता. तिचे लांबसडक, काळेभोर केस नितंबावर चापट्या मारत होते. तिने साडी परिधान केली होती. ब्लाऊ’ज मधून तिचे भरदार स्तन उठून दिसत होते. नाजूक कंबर, कमरेखालचा डोलारा अतिशय उन्मादक होता. काही क्षण तो तिच्याकडे पाहतच राहिला. काही क्षणातच मोहीतने तिचे निरीक्षण केले होते. कुठल्याही तरुणाला आवडेल असे तिचे रूप-यौवन माधक नी मोहक होते. त्याच्याकडे पाहत तिने विचारले, ‘तुमचा सीट नंबर किती आहे?” ‘अकरा नंबर आहे माझा..’ मोहीत म्हणाला. तिचा सीट नंबर बारा होता. मोहीतच्या वरची सीट तिची होती. ती एकटीच होती. तो खिडकीकडे सरकून बसला. त्याच्या शेजारी बसत तिने विचारले. ‘प्लीज जरा मला समान ठेवायला मदत कराल का?’ मोहीतने तिला मदत केली आणि सर्व सामान तिच्या सीट खाली व्यवस्थित नेऊन ठेवले. ती वर न जाता त्याच्या बाजूला बसली. तिच्या देहाचा मादक गंध त्याला जाणवत होता. त्यची नजर मधूनच तिच्याकडे जात होती. तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव तो टिपण्याचा प्रयत्न करत होता. पण त्याला काही ओळखता येत नव्हता.

ट्रेनने वेग पकडला होता. तासाभरात पहिले स्टेशन आले. ट्रेन थांबताच तिने चहावाल्याला आवाज देवून बोलावले, तिने चहा घेताच त्याने देखील चहा घेतला. ती पैसे देऊ लागली. थांबा म्याडम मी देतो पैसे…’ असे म्हणत त्याने दोन चहाचे पैसे दिले. एकमेकांशी बोलत ती दोघे चहाचे घोट घेवू लागली. ती ऐसपैस बसली होती.  “मी खाली बसल्याचा तुम्हाला त्रास होत नाही ना? तिने विचारले. “त्यात त्रास कसला … उलट प्रवासात कुणीतरी बोलायला सोबत असले कि खूप बरे वाटते. आता से कुठे आठ वाजलेत. एवढ्यात झोप थोडीच येणार आहे ? तुम्ही अगदी निवांतपणे बसा खाली.” मोहीत म्हणाला. ती त्याच्या बाजूला बसल्याने त्याला खूप बरे वाटत होते. कसलासा आनंद त्याला झाला होता. थोडा वेळ कोणीच काही बोलले नाही. मग मोहीतने विचारले. आपण कुठे जाणार आहात? मी मुंबईत माझ्या मावशीकडे चालली आहे… ती म्हणाली. तुमचे मिस्टर नाही आले बरोबर? मोहीतला तिच्याशी बोलावेसे वाटत होते. त्याने पतीचा नाव काढताच तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव एकदम बदलले. तिच्या चेहऱ्यावर राग दिसू लागले. रागातच ती म्हणाली, त्या नालायक माणसाची आठवण सुद्धा काढत नाही मी… माझे जीवन उध्वस्त केलय त्याने. आमच्या लाग्नाआधीपासूनच त्याचे एका विवाहित बाईशी संबंध होते. ती गोष्ट कळताच मी सरळ माहेरी निघून आले. पुन्हा म्हणून मी त्याच्याकडे जाणार नाही. त्याच्याकडून घटस्पोट मिळवण्यासाठी मी कोर्टात अर्ज केलाय. तिचा राग शांत होईपर्यंत मोहीत काहीच बोलला नाही. तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव पूर्ववत होताच. त्याने विचारले. माहेरी काय करता तुम्ही? अर्थात नोकरी वगैरे काही? आमच्या फळ झाडांच्या तीन मोठ्या बागा आहेत. भाऊ इंजिनिअर असल्याने त्याला तिकडे वेळ द्यायला मिळत नाही. मीच सर्व देखरेख करते. मला त्या गोष्टीची आवड आहेच. बरे तुम्ही काय करता? तिने विचारले.

नुकताच माझे कोलेज पूर्ण झाले. आता माझ्या घरी चाललो आहे. तो म्हणाला. पुढचा विचार काय आहे? ती त्याची चौकशी करत होती. त्याच्याशी बोलण्यात तीही रस घेत होती. बघू या वडील काय म्हणतात ते. तो म्हणाला आणि त्याने खाद्यपदार्थ बाहेर काढले. दोघांच्या मध्ये ठेवत तो म्हणाला. घ्या ना तुम्हीहि ख. नका हो…. मी खावून आले आहे. त्याच्या डोळ्यात पाहत ती म्हणाली. आहो घ्या हो संकोच नका करू. त्याच्या आग्रह खातर ती हि खाऊ लागली. नकळतपणे पदार्थ घेताना त्याच्या हाताचा स्पर्श तिच्या मांडीला होत होता. तो मुद्दाम तिच्या मांडीला स्पर्श करू लागला होता. ती काही बोलत नव्हती. कदाचित तिलाही त्याचा स्पर्श सुखद वाटत असावा. एक तरुण स्त्री प्रथमच इतक्या मोकळेपणाने त्याचाशी बोलत असल्याने त्याचे मन मोहरले होते. बराच वेळ दोघे एकमेकांशी बोलत होती. “कोलेज मध्ये एखादी गर्लफ्रेंड होती कि नाही?” अचानक तिने विचारले. त्या प्रश्नावर त्याने तिच्याकडे चमकून पहिले. तिच्या ओठांवर हसू खेळत होते. “ नाही …. माझी गर्लफ्रेंड नव्हती..” मोहीत म्हणाला. ‘तुमच्या सारख्या देखण्या तरुणाची गर्ल फ्रेंड नव्हती म्हणजे कमाल झाली.’ ती मोकळ्या मनाने बोलत होती. ‘तरुणीशी मी जास्त जवळीक कधी केलीच नाही.’ तो म्हणाला. तिच्या देखण्या शब्दावर त्याचे मन मोहरले. आठ वाजून गेलेलं होते. बाहेर दाठ अंधार पसरला होता. ट्रेन जवळजवळ खाली होती. एखाद्या प्रवाश्याने त्या दोघांकडे पहिले होते. कारण दोघे अतिशय आपुलकीने एकमेकांशी बोलत होते. काही वेळाने मोहीत पाय वरती घेऊन मांडी घालून आरामात बसला. ती जरा सरकून बसली. तशी तिलाही मांडी घालून आरामात बसायला जागा होती. मधेच त्याची नजर तिच्या पुष्ट स्तनांवर विसावत होती. तिच्या स्तनांची होणारी हालचाल त्याला चेतवत होती. ती देखील त्याच्याकडे पाहत होती. ‘तुम्ही थकला असाल.. मांडी घालून आरामात बस की…’ मोहीत म्हणाला. ‘तुम्ही माझ्याकडे पाय करा… मी तुमच्याकडे पाय करते. पाय लांब केल्यावर आपल्याला आरामात बसता येईल..’ ती म्हणाली. तिचे त्याच्याकडे पाय केले. त्याने तिच्याकडे पाय केले. दोघे मागे टेकून आरामात बसले. दोघांचे पाय एकमेकांच्या नितंबाजवळ होते. गाडी च्या हेल्काव्याने दोघांच्या पायांचा स्पर्श एकमेकांच्या नितंबाना होत होता. मोहीत थंडी वाजून आली तिच्या स्पर्शाने तो रोमांचित होत होता. त्याचा तो पहिला स्त्री स्पर्श होता. तिच्या माधक स्पर्शाने त्याचा नागोबा ताठ झाला होता. तो जाणून बुजून तिच्या मांडीला स्पर्श करू लागला. ती काहीच बोलत नव्हती. तिच्याही मनात काहीतरी असावे असे त्याला वाटू लागले. तिच्या मनात काही नसते तर तिने त्याला इतक्या जवळीकीने स्पर्श करूच दिला नसता. ‘अहो,अगदी आरामात बसा…. तुमच्या पायांचा स्पर्श मला झाला तरी चालेल.’ तिचे जणू त्याला मूक संमती दिली होती.

रात्रीचे दहा वाजून गेले होते. तिच्या मनात काय होते कुणास ठाऊक, ती वरच्या सीटवर झोपायला जायला तयार नव्हती. डब्यातील लाईट चालू होत्या. ती दोघे बसलेल्या सीटजवळची लाईट बंद होती. सौरभने ब्यागेतून शाल काढून अंगाभोवती लपेटली. बोलता-बोलता दोघांना एकमेकांचे नाव कळले होते. तिचे नाव अमृता होते. ‘मोहीत… खरच तुझी गर्लफ्रेंड नाही?’ अमृता पुन्हा त्याला छेडले. ‘गर्लफ्रेंड नाही पण..’ मधेच त्याने वाक्य अर्धवट सोडले. ‘पण काय?’ तिने चटकन विचारले. ‘काही नाही… तुम्हाला वाईट वाटेल…’ मोहीत म्हणाला. ‘मला वाईट नाही वाटणार रे… आणि हो मला नुसते अमृता म्हण..’ ती म्हणाली. ‘गर्लफ्रेंड नसली तरी मी खूप मस्ती केली आहे.’ मोहीत म्हणाला. ती देखील उत्तेजित झाली असावी. ती उताणी सीटवर झोपली तिचे पाय त्याच्या डोक्याजवळ आले होते. त्याचा ताठ्लेला नागोबा तिच्या नितम्बाला स्पर्श करत होता. नागोबाला सावरण्यासाठी त्याने हात खाली नेला. त्याच क्षणी अमृताने त्याचा हात पकडला. ती ही तयार असल्याची त्याला खात्री पटली होती. त्याचा हात तिच्या उघड्या पोटावर स्थिरावला. तिचे मुलायम पोट तो हळुवारपणे चोळू लागला. तिच्या परकर मध्ये हात घालून तो तिच्या मांड्या चोळू लागला. तीही पूर्णपणे गरम झाली होती. मोहीतच्या स्पर्शाने तिच्या भावना भडकल्या होत्या. ती उठली. त्यच्या डोक्याजवळ डोके ठेऊन झोपली. आता दोघे एकमेकांना बिलगून झोपली होती.

थंडी वाजत असल्याने दोघांनी अंगावर शाल ओढून घेतली होती. एकमेकांच्या देहाची उब त्यांना मिळत होती. मोहीतने तिच्या गालाचे चुंबन घेतले. ब्लाउजवरूनच तो तिचे सुडौल स्तन दाबू लागला. तिचे त्याचा नागोबा हातात घेऊन चोळायला सुरुवात केली होती. ओ तिचे स्तन दाबत होता. मग त्याने तिच्या ब्लाउजमध्ये हात घातला. तिचे स्तन ब्रामध्ये हात घालून कुस्करु लागला. त्याला राहवत नव्हते. तिच्या ब्लाउजची बटणे त्याने काढली. ब्रा वर सरकवली आणि तिचे भरदार स्तन कचकच दाबू लागला. तोंडातून उमटणारे चित्कार ती आतल्या आत दाबण्याचा प्रयत्न करत होती. अंधुक प्रकाशात दिसणारे तिचे भरदार स्तन पाहून तो चेकाळला होता. तिचे दोन्ही स्तन आळीपाळीने चोखू लागला हाताने दाबू लागला. त्याचा नागोबा तिच्या योनीत शिरण्यासाठी धडधडत होता. तिच्या माधक देहाचा उपभोग घेण्यासाठी तो आतुरला होता. पण सीटवर तसे करण्यात धोका होता. अचानक कोणी येण्याची शक्यता होती. ‘मोहीत मी बाथरूम मध्ये जातो… थोड्या वेळाने तू हि बाथरूममध्ये ये… तिथे काम क्रीडा करू आपण…’ असे म्हणत तो उठला. बाथरूम मध्ये येऊन तिची वाट पाहू लागला. थोड्याच वेळात ती आली. तिला आत घेत त्याने आतून कडी लावली. ती हि संभोगा साठी आतुरली होती. तिचे स्तन चोकून झाल्यावर साडी वर करून तिची नीकर काढली. तिच्या फुगीर योनीवर एकही केस नव्हता. तिची चमकणारी योनी बोटाने चोळू लागला. तिनेही त्याचा नागोबा बाहेर काढला व हळुवारपणे हलवू लागली. ती चटकन खाली बसली आणि त्याचा नागोबा तोंडात घेऊन चोखू लागली. मोहीत जणू हवेत तरंगू लागला होता. थोड्यावेळाने ती त्याच्याकडे पाठ करत वाकून उभी राहिली. त्याने तिचे नितंब फाकवत योनीवर ओठ टेकवले. ती खूपच गरम झाली. तिची योनी आता पाझरली होती. योनी चाटताना तिच्या योनीचा रस जिभेवर येत होता. तो मोठ्या आवडीने चाटत होता. तिने त्याला योनीत नागोबा सारण्याचा इशारा केला. तो हि आतुरलाच होता. तिचे पाय फाकवत लंड आत घुसडला आंत लंड सरकताच ती सुखद्पणे चित्कारली. तिचे स्तन दाबत शॉट मारू लागला. तीही त्याला मागे पुढे करत प्रतिसाद देऊ लागली. दोघांचा वेग वाढला होता. शॉट वर शॉट देत होता. ती मागे वळून पाहत मोहीतला आणखी जोरात दणके देण्यास सांगत होती. आणि काही मिनिटात त्याचा लंड तिच्या पुचित वीर्य सोडून रिकामा झाला. त्या रात्री दोघांनी तीन वेळा संभोग सुखाचा आनंद लुटला व सकाळी ट्रेन मधून उतरून एकमेकांचा सुखद निरोप घेतला.

2 Comments

  1. Very exciti ng

    1. yes it was very exciting story, i like more sexy conversions in this type of story

Comments are closed.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme