Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

आंटीने दुध पाजले

हेल्लो मित्रांनो मी जिम्मी ठाणे चा आहे. माझ्या घरी माझे मम्मी पप्पा आहेत. हि घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी १८ वर्षेचा होतो, आमच्या शेजारी एक फेमिली शिफ्ट झाली होती, फेमिली मध्ये एक माणूस, इंडियन आंटी आणि लहान बेबी आहे.

त्यांचा बेबी ५ महिनेचा होता, अंकल ला जोब साठी बाहेर जावे लागत होते, तर घरी आंटी आणि बेबी राहत होते. काही दिवस मध्ये माझी आंटी बरोबर चांगली ओळख झाली होती. तिचे नाव सीमा होते, ती आमच्या घरी रोज येत होती. ती कधी कधी तिच्या बेबी ला माझ्या समोर दुध पाजत होती. ती येऊन आई बरोबर खूप वेळ पर्यंत बोलत होती. एक दिवस माझी आई नानीच्या घरी गेली होती. तेव्हा आंटी घरी आली होती.

तेव्हा घरी मी आणि आंटी होतो. मग तिने मला म्हणले कि माझे टीवी चालत नाही आहे, मग मी म्हणले कि मग तुम्ही इथे पहा, मग मी तिला रिमोट दिले होते आणि बेड वर पडलो होतो आणि ती माझ्या समोर सोफ्यावर बसली होती आणि टीवी पाहत होती, तिचे बेबी तिच्या गोद मध्ये होते.

तेव्हा बेबी रडू लागले होते तर आंटी ने तिचे सूट वर केले होते आणि तिचे एक बुब्स बाहेर काढले होते आणि निपल बेबी ला तोंड मध्ये दिले होते, आंटी एकदम सेक्सी लेडी आहे, तिचे वय २४-२५ आहे, तिचा रंग थोडा सावळा होता पण ती हॉट आहे. ती जेव्हा तिच्या बेबी ला दुध पाजत होती तेव्हा मी तिचे बुब्स पाहत होतो, मग काही वेळ नंतर आंटी गेली होती. मग दुसरा दिवस ती आली होती आणि मी तिला रिमोट दिले होते, मग मी बेबी ला घेतले होते कि खेळू लागलो होतो.

मग काही वेळ नंतर बेबी रडू लागले होते आणि मी त्याला आंटी ला दिले होते आणि तेव्हा माझे हात तिच्या बुब्स ला टच झाले होते आंटी चे बुब्स एकदम सोफ्ट होते आणि मग मी परत बेड वर पडलो होतो आणि आंटी चे बुब्स पाहत होतो आणि तिने हे नोटीस केले होते पण तिने काही म्हणले नाही.

मग असेच दिवस जात होते, एक दिवस ती आली होती आणि तिच्या बेबी ला दुध पाजू लागली होती, तेव्हा ती मला पाहत होती तेव्हा मला वाटले कि ती रागावली आहे, मग मी रूम मध्ये जाऊ लागलो होतो तर तिने म्हणले कि जिम्मी कोठे जातो आहेस? मग मी म्हणले कि रूम मध्ये जातो आहे, तर तिने म्हणले कि का? तर मी म्हणले कि असेच तुम्हाला डिस्टर्ब होऊ नये म्हणून, मग मी माझ्या रूम मध्ये गेलो होतो आणि १० मिनिट च्या नंतर रूम चा दरवाजा नोक झाला होता. मी म्हणले कि या, तर आंटी आत मध्ये आली होती आणि तेव्हा मी माझ्या लेपटोप वर गेम खेळत होतो आणि आंटी म्हणली कि तिथून का आलास इथे?

मी म्हणले कि असेच आलो होतो, तिने म्हणले कि खरे बोल, मग मी म्हणले कि तुम्हाला राग येईल. तिने म्हणले कि नाही येणार आता लवकर बोल.

मग मी म्हणले कि आंटी तुम्ही जेव्हा बेबी ला दुध पाजत असता तेव्हा मला पण दुध प्यायची इच्छा होत असते, आंटी ने म्हणले कि बस एवढेच काय? तू आधी का सांगितले नाहीस, मी तर हे ऐकून चकीत झालो होतो, मग आंटी ने म्हणले कि चल ये आणि दुध पिऊन घे, तिने म्हणले कि फक्त दुध बाकी काही नाही, ओके. मी म्हणले कि ओके.

मग ती बेड वर येऊन बसली होती आणि मला तिच्या गोद मध्ये डोके ठेवायला सांगितले होते मग मी डोके ठेवले होते, आंटी ने तिचे सूट एक बाजूने वर केले होते आणि तिचे एक बुब्स काढले होते आणि मी तिचे निपल सक करू लागलो होतो आणि दुध पिऊ लागलो होतो, दुसरा बुब्स मी प्रेस करू लागलो होतो आणि ती माझ्या केस मध्ये हात फिरवत होती आणि माझा एक हात तिच्या कमरे वर होता.

१० मिनिट पर्यंत तिचे बोल सक केले कि मग आंटी म्हणली कि आता दुसरा पण चोक, मग मी तिचा दुसरा सक करू लागलो होतो आणि १० मिनिट केले कि मग आंटी ने म्हणले कि आता बस यांना खाणार आहेस काय? मग मी थांबलो होतो आणि आंटी च्या गोद मध्ये डोके ठेवले होते आणि झोपलो होतो, मग तिने म्हणले कि परत दुध प्यायची इच्छा झाली तर मला सांग. मी म्हणले कि ठीक आहे आंटी आणि तिने म्हणले कि आता उठ, तर मी उठलो होतो आणि तिने तिचे सूट ठीक केले होते आणि ती होल मध्ये गेल होती टीवी पाहू लागली होती, आता संध्या काळ झाली होती आणि आंटी म्हणली कि तू डिनर माझ्या घरी करून घे, तर मी रात्री डिनर साठी गेलो होतो आणि तिने जेवण बनवले होते.

मग मी गेलो तर तिने म्हणले कि मी जेवण लावते, मग आम्ही एकत्र डिनर केले होते आणि ती म्हणली कि अजून काही, मी म्हणले कि दुध. मग तिने म्हणले कि ठीक आहे थांब, मी दरवाजा लोक करून येते, मग तिने लोक केले होते आणि तिचे सूट आणि ब्रा काढली होती आणि एकदम वरुन्न नागडी झाली होती आणि म्हनली कि घे पिऊन घे. मग ती बेड वर झोपली होती आणि मी तिच्या वर झोपलो होतो आणि दुध पिऊ लागलो होतो. २० मिनिट नंतर आंटी म्हणली कि तुझ्या पप्पा साठी डिनर घेऊन जा आणि उद्या परत ये, तर मी म्हणले कि ओके आंटी आणि मग मी गेलो होतो.

काही दिवस असेच चालू राहिले होते आणि मग मम्मी परत घरी आली होती, आता मी बेबी बरोबर खेळतो असे म्हणून तिचे दुध पीत होतो. एक दिवस आंटी घरी आली होती आणि म्हणली कि माझी काही मदत करून दे, मी आंटी बरोबर गेलो होतो आणि तिला म्हणले कि काय काम आहे? तर तिने म्हणले कि जे तू करतोस तेच.

तेव्हा ती मला पकडून रूम मध्ये घेऊन गेली होती आणि मला तिचे दुध पाजू लागली होती आणि मी तिचे दुध १ तास पिले होते आणि आंटी ला म्हणले कि आज इतका वेळ कसे काय दुध येत आहे? तर तिने म्हणले कि २ दिवस पासून बेबीला पाजले नाही आहे. मग तिने म्हणले कि फक्त दुध पिणार कि अजून काही करणार? मग मी म्हणले कि आंटी काही करायला तुम्ही नाही म्हणले होते, तर तिने म्हणले कि ते त्या दिवस साठी होते.

मग आंटी ने मला कीस केले होते आणि माझे लिप्स वर चावले होते आणि मी पण तिला कीस करू लागलो होतो आणि मला तिचे लिप्स सक करून खूप मजा येत होती, मग आंटी थांबली होती आणि तिचे कपडे काढले होते आणि एकदम नागडी झाली होती, मग तिने माझे कपडे काढले होते आणि मी तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो आणि तिचे बुब्स एकदम टाईट झाले होते आणि माझा लंड पण कडक झाला होता, तेव्हा मला सेक्स ची जास्त माहिती नव्हती. माझा लंड तिच्या पाठी वर टच होत होता आणि आंटी ने तिचा एक हात मागे घेतला होता आणि माझा लंड पकडला होता आणि वर खाली करू लागली होती आणि मला मजा येऊ लागली होती.

मग मी थांबलो होतो आणि आंटी माझ्या वर झोपली होती आणि माझे ओठ सक करू लागली होती आणि मी तिचे बुब्स प्रेस करत होतो, आता माझा लंड तिच्या पुची वर लागत होता आणि तिने विचारले कि तू रेडी आहेस ना? मी म्हणले कि आंटी हो, तिने म्हणले कि तुझी पहिली वेळ आहे ना? मी म्हणले कि हो, मग तिने म्हणले कि जसे मी म्हणते तसे कर. मी म्हणले कि ओके. मग आंटी ने माझ्या लंड ला पकडले होते आणि वर खाली करत होती आणि मला खूप मजा येत होती आणि तेव्हा तिने लंड वर जीभ लावली होती आणि माझे पाणी निघाले होते आणि तिच्या तोंड मध्ये आणि चेहर्या वर पडले होते आणि तिला मी सोरी म्हणले होते.

मग तिने म्हणले कि असे होत असते, मग ती बाथ रूम मध्ये गेली होती आणि परत साफ करून आली आणि मी म्हणले कि आंटी आता काय करायचे? ती माझा लंड परत सक करू लागली होती आणि माझा लंड कडक झाला होता, तर तिने म्हणले कि माझ्या पायाच्या मध्ये ये, मी बसलो होतो आणि आंटी ने म्हणले कि आता तुझा लंड आत मध्ये टाक. मग मी आत मध्ये दाबला होता तर गेला नाही, तर तिने म्हणले कि २ महिने झाले सेक्स केले नाही आहे त्या मुळे टाईट झाली आहे. मग तिने लंड पकडला होता आणि तिच्या पुची वर लावला होता आणि म्हणली कि एकदम जोराने पुश कर, मी केले होते तर माझा अर्धा आत मध्ये गेला होता आणि आंटी म्हणली कि आता जरा वेळ थांब, आणि मग पुश कर, मग काही वेळ नंतर मी विचारले कि आता पुश करू, तर तिने म्हणले कि हो.

मग मी पुश केले होते तर माझा पूर्ण लंड आत मध्ये गेला होता आणि आंटी म्हणली कि आता थांब आणि तुझा लंड बाहेर काढ आणि परत एकदम जोराने आत टाकून दे, मग मी तसे केले होते तर आत मध्ये जाताच तिने एकदम औऔ ईई औ केले होते, मग तिने म्हणले कि असेच करत राहा नि मी तिला ठोकत होतो. ती जोर जोराने अहः उऊ स्य यया आग या इह उ इह इऔ इह इअओ ओं उ युस्य यस करत होती आणि मग तिने मला जोराने पकडले होते आणि मी थांबलो होतो आणि काय झाले विचारले होते तर तिने म्हणले कि काही वेळ थांब पण मी तिचे काही ऐकले नाही आणि तिला ठोकत होतो आणि ती परत जोर जोराने आह उऊ यास य्य्स यही अस्य उह इओं अ ईई करत होती आणि ती म्हणत होती कि जिम्मी माझे निघत आहे आह उं स्य स्य्ही आयस यही अहो उऊ करत रहा मला ठोक अजून जोराने ठोक आणि मग मी तिला जोर जोराने ठोकत होतो आणि मग मी तिला म्हणले कि आता माझे निघणार आहे.

तर आंटी म्हणली कि आत मध्ये काढून टाक, मग मी तिच्या आत मध्ये पाणी काढले होते, आंटी मला जोराने चीकटली होती आणि मला कीस करू लागली होती, मी आंटी च्या वर पडलो होतो. आंटी म्हणाली कि आज मला खूप मजा आली थेंक यु जिम्मी, मी म्हणले कि थेंक यु आंटी, ती म्हणली कि जिम्मी आता तू मला रोज ठोकून दे, मग मी तिला आठवड्या मध्ये ५-६ वेळा ठोकत होतो आणि १ महिने नंतर ती म्हणली कि मी प्रेग्नंट झाले आहे मी तर चकित झालो होतो. तर आंटी ने म्हणले कि तू टेन्शन घेऊ नकोस तुझे अंकल येणार आहेत तर त्याच्या बरोबर राहावे लागेल एक आठवडा तर मी म्हणले कि ठीक आहे.

मग अंकल गेले होते आणि एक महिने नंतर आंटी ने सांगितले कि आय एम प्रेग्नंट,, तर अंकल एकदम खुश झाले होते आणि त्यांना वाटले कि त्यांचे मुल आहे. ती जेव्हा प्रेग्नंट होती तेव्हा तिने तिची गांड पण मारून घेतली होती, ते मी नंतर सांगतो.

Marathi stories © 2016 Frontier Theme