Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

बायकोला बदलून सेक्स केले

हेलो मित्रानो माझ्या सर्व रसिक मित्रांना माझा नमस्कार करतो आहे आणि मी तुम्हा सर्व लोकांचा धन्यवाद करतो आहे कारण तुमच्या सहकाऱ्या मुळेच मला माझ्या बरोबर घडलेली गोष्ट लिहायची प्रेरणा मिळते आहे आणि मी ती तुमच्या पर्यंत पोचविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत असतो. आणि तुम्ही माझ्या गोष्टी पसंत करता त्यामुळे मला नवीन नवीन गोष्टी लिहायची हिम्मत पण मिळते.

मी आज पर्यंत खऱ्या घटना वर आधारित असेलल्या गोष्टी ऐकून खूप मजा केली आणि आज मी माझी एक खरी गोष्ट तुमच्या समोर घेऊन आलो आहे जी एकदम अनेक गोष्टी पेक्षा एकदम वेगळी आहे. मी या गोष्टी मध्ये माझ्या पत्नी च्या जागी दुसर्या च्या बायकोची अदलाबदली करून तिच्या बरोबर जवाजवी करायची  मजा घेतली होती, पण मी ते सर्व कसे काय केले ती सर्व घटना मी आता तुम्हाला विस्ताराने सांगणार आहे. मला पूर्ण पणे खात्री आहे कि माझी हि गोष्ट तुम्हा सर्व लोकांना खूप आवडेल आणि तुम्ही आता त्याची मजा घ्या.

मित्रानो माझे वय ५६ वर्षे आहे आणि माझ्या पत्नी चे वय ५३ वर्षे आहे, माझे नाव ललित आहे आणि माझ्या पत्नी चे नाव सुशीला आहे, माझी उंची ५.५ फुट आहे आणि माझे वजन ७५ किलो आहे. माझ्या पत्नी ची उंची ४.९ फुट आहे आणि तिचे वजन ६० किलो आहे. आमचे लग्न जाले त्या गोष्टी ला आज ३२ वर्षे झाली आहेत आणि आमचे दोन्ही पण मुले बाहेर राहत आहेत आणि त्यांचे पण लग्न झाले आहे. माझी पत्नी गोरी आणि थोडी जाड आहे आणि तिच्या फिगर चा आकार ३८-४०-४२ आहे. असे तर मी पण जाड आहे आणि माझी छाती 42 आहे कमर ४० इंच आहे आणि माझा लंड जरा लहान बहुतेक ४.४ इंच लांब आहे आणि त्याची जाडी १.५ इंच आहे.

मित्रानो आमची मुले बाहेर गेली आणि त्या नंतर आम्ही दोघे एकदम एकटे पडलो होतो. त्यामुळे आमची दोघांची सेक्स लाईफ पण आता खूप बोर जाली होती, मग मी कधी कधी माझ्या पत्नी ला चेष्टेने म्हणत होतो कि तुझी उंची खूप कमी आहे त्यामुळे मला तशी मजा येत नाही जशी यायला पाहिजे तुझी उंची कमीत कमी ५ फुट तर असलीच पाहिजे होती आणि मग मी तिला ताना मारत होतो कि तुझी जोडी तर  माझा मित्र नरेंद्र बरोबर चांगली राहते आहे कारण त्याची पण उंची कसे तरी ५ फुट असेल आणि अजिबात जास्त नसेल.

ती काही दिवस तर माझे हे बोलणे ऐकत राहिली आणि पण मी तिला रोज रोज तसे बोलत होतो अन मग तिला पण काय सुचले माहित नाही ती एक दिवस मला म्हणाली कि तुमची जोडी पण सरिता बरोबर चांगली जुळते आहे, सरिता म्हणजे नरेंद्र ची बायको होती. तिची उंची ५ फुट पेक्षा जास्त होती हि गोष्ट तिने मला तेव्हा सांगितली जेव्हा मी माझा लंड तीच्या पुच्ची मध्ये टाकून तिला जोर जोराने ठोके देत होतो आणि तिच्या तोंडून हे ऐकून मला आधी तर एक झटका लागला आणि मी विचार करू लागलो कि आज हि माझी पत्नी काय बोलते आहे, हि काय वेडी झाली आहे का.

मग मी पण माझ्या मनातल्या मनात विचार करू लागलो कि आज माझ्या खाली झोपून माझ्या लंड ने तिच्या पुच्ची ला जी ठोकून घेते आहे आणि मजे घेत आहे ती माझी पत्नी सुशीला नसून नरेंद्र ची पत्नी सरिता आहे, मला तिचा विचार करून तिला ठोकायची खूप मजा येऊ लागली होती आणि त्या वेळी मला सुशीला खूप चांगली वाटू लागली होती आणि मी तिला खूप जोराने पकडून तिला ठोकून तिला जवत होतो आणि धक्के मारत होतो आणि मग ती मला म्हणू लागली कि आज तर मला तुझ्या कडून ठोकून घेण्या मध्ये खूप मजा येते आहे. मग आम्ही दोघे जेव्हा आमचे सेक्स काम करून मोकळे जालो तेव्हा आम्हाला वाटू लागले कि आपल्या मनातल्या मनात दुसर्या चा विचार केला आणि जवले तर जवण्याची खूप जास्त मजा येते. त्या नंतर मी माझ्या पत्नी ला जेव्हा जवत होतो तेव्हा माझे शरीर माझ्या पत्नी च्या जवळ असायचे पण माझ्या मना मध्ये फक्त सरिता असत होती आणि मी माझ्या पत्नी ला सरिता समजून खूप जोर जोराने ठोकत होतो आणि ती पण माझ्या जवण्याने एकदम चकित होऊन जात होती, आमची जवाजवी संपली कि ती मला त्या जोर जोराने धक्के मारण्याचे कारण माझ्या कडून जाणून घेण्याचा खूप प्रयत्न करीत होती पण मी काही तरी बोलून तिचे बोलणे कापून टाकत होतो.

मग माझ्या चांगल्या नशिबाने माझा मित्र नरेंद्र आणि तिची पत्नी सरिता एक दिवस आम्हला भेटायला आमच्या घरी आले होते आणि त्यांना पाहून आम्हाला दोघांना असे वाटू लागले कि आम्ही ज्या वेळे चा आज पर्यंत विचार करत होतो ती वेळ आज बहुतेक आली आहे आणि मग असे समजून आम्ही दोघे मनातल्या मनात खूप खुश होत होतो. आम्ही सर्व लोकांनी एकत्र बसून जेवण केले आणि मग आम्ही सर्व लोक एकत्र होल मध्ये बसून मस्ती आणि मजा करत होतो. मित्रनो आता बोलताना माझी नजर पुन्हा पुन्हा सरिता कडे जात होती आणि मी तिच्या सेक्सी बोडी ला खूप घुरून घरून पाहू लागलो होतो. ती दिसायला खूप सेक्सी होती आणि तिचे सेक्सी शरीर मला तिच्या कडे आकर्षित करत होते.

तिच्या मोठ्या आकाराचे गोल गोल बोल मला एकदम वेड लावत होते आणि तेव्हा मी पहिले कि माझी पत्नी सुशीला पण नरेंद्र कडे खूप बारकाईने पाहत होती आणि त्याच्या भारावदार शरीरा कडे पुन्हा पुन्हा पाहत होती, ती पण तिच्या आत मध्ये त्याच्या कामा साठी त्या गोष्टी पाहू लागली जी त्याच्या कामाची होती. मग मी काही वेळाने माझ्या मित्राला म्हणालो कि यार माझी पत्नी सुशीला उंची मध्ये खूप कमी आहे त्यामुळे माझी जोडी तिच्या बरोबर पाहिजे तशी मिळत नाही आहे आणि मग माझे बोलणे तिथे कापून तेव्हा सरिता म्हणू लागली कि हे सर्व तर चालत असते, तुम्ही पहा न मी किती उंच आहे आणि माझे पती किती कमी उंची चे आहेत ते? पण आता आपण त्या गोष्टी चे काय करू शकतो आहे का? तुम्ही पण पहा न माझी जोडी तुमच्या बरोबर मिळते आणि माझ्या पती ची सुशीला बरोबर मिळते आहे. मग तेव्हा नरेंद्र म्हणाला कि लहान मोठे असले म्हणून काय होते का? हे सर्व बेकार चे बोलणे आहे, मी अशा गोष्टी ला अजिबात मानत नाही आहे आणि माझे असे म्हणणे आहे कि फक्त जवन्या साठी लंड मोठ्या आकारा चा असणे आवश्यक आहे, माझा लंड तर पूर्ण 6 इंच लांब आहे, काय तुझा लंड आहे का इतका मोठा? तर सुशीला म्हणाली कि नाही त्यांचा इतका मोठा नाही आहे, थोडा लहान आहे. मित्रनो अशा रिती ने एकदम मोकळे पणाने बोलत होतो त्यामुळे आम्ही सर्व काही वेळाने हॉट होउ लागलो होतो, मग मी तेव्हा चान्स मारून म्हणले कि आज आपण अदला बदली करून केले तर? आणि आपण पाहू या कि कोणाला कोणा बरोबर किती जास्त मजा येते ते.. आणि मला तेव्हा वाटले कि नरेंद्र ला माझी हि गोष्ट आवडली होती, तो पण मला आता हो म्हणणार होता, पण मला अजून त्याच्या कडून काही पण उत्तर मिळले नव्हते आणि मग आम्ही दोघे उभे झालो होतो, मी माझ्या जागे वरून उठून सरिता च्या शेजारी गेलो आणि तिला एकदम चिटकून बसलो होतो आणि हे करताना पाहून नरेंद्र पण उठला आणि माझ्या पत्नी सुशीला च्या शेजारी जाऊन तिच्या शेजारी बसला होता.

मित्रानो सरिता आकाराने उंच, गोरी, सुंदर गोल चेहरा होता. तिचे डोळे मोठे मोठे काळे होते, लांब लांब आणि काळे केस होते आणि ती एकदम भरलेल्या शरीरा ची मालकीण होती, तीचे वजन बहुतेक ६६ किलो होते आणि तिच्या शरीर चा आकार ३८-३६-४२ होता. तिला पाहून तर कोणाचा पण लंड पाणी सोडून टाकेल असा होता अन तिला ठोकायला तयार होऊन जाईल अशी ती होती. तिला अनेक वेळा ठोकून पण कोणाचे मन भरणार नाही आणि तो तिला ठोकत राहील असे होते.

मग मी तिच्या पाठी वर माझा एक हात ठेवला आणि मग माझा हात खाली घेऊन मी तिच्या कमरे पर्यंत केला होता आणि मग मी जास्त वेळ खराब न करता तिची गोरी कमर पकडली आणि मग मी तिला माझ्या कडे ओढून घेतले होते, त्या अचानक दिलेल्या झटक्याने तिचे गोल आणि मुलायम बोल माझ्या छातीला लागले होते आणि मग मी तिला कीस केले आणि तिच्या हाताला आणि तिच्या गाला वर आणि मग ओठावर कीस केली होती.

त्या नंतर मी तिचे ओठ चोकायचे चालू करून टाकले होते आणि मग तिच्या कपड्या च्या वरून मी तिचे बोल दाबू लागलो होतो आणि त्याला घासणे आणि चोळणे चालू करून टाकले होते त्यामुळे ती आता खूप लवकर गरम झाली होती आणि मग ती माझ्या गळया मध्ये तिचे हात टाकून मला चीटकू लागली होती. मग मी एक झटका दिला आणि तीच्ज्या साडी ला पकडून जोराने ओढले. त्यामुळे आता तिचे ब्लाउज माझ्या समोर आले होते आणि मग मी पटकन तिच्या ब्लाउज चे सर्व बटन उघडून टाकले होते आणि आता त्यामुळे ती माझ्या समोर फक्त ब्रा मध्ये होती आणि आता मला तिचे बोल पण दिसू लागले होते.

मग मी तिचे ब्लाउज मागच्या बाजूने उघडून टाकले आणि मग ते काढून टाकले आणि तिच्या ब्रा च्या वरून मी तिचे बोल घासू लागलो होतो आणि त्यचा रस काढू लागलो होतो आणि तिचे डोळे बंद झाले होते आणि ती आह्ह ओह्ह वाह मला खूप मजा येत आहे आह्ह ओह्ह हो हो अहह अजून जोराने दाब आह्ह ओह्ह अह्छ्ह आईइ आज तू याचा सर्व रस काढून टाक उःह होह्ह ओम्म्म्म करत होती. मग मी तिला उभे केले आणि तिची पूर्ण साडी काढून टाकली होती आणि मग मी तिच्या ब्रा चे हुक उघडून तिची ब्रा काढून फेकून दिली होती आणि मग ती आता माझ्या समोर फक्त पेटीकोट मध्ये उभी होती. माझे डोळे तिचे सेक्सी शरीर पाहून खूप चकित झाले होते कारण ती आत मधून इतकी जास्त सेक्सी वाटत असेल अस मी कधी पण विचार माझ्या स्वप्ना मध्ये पण केला नव्हता.

मग मी दुसर्या बाजू ला पहिले तर तिथे जितेंद्र पण त्याचे सर्व कपडे काढून एकदम नागडा उभा होता, बहुतेक त्याला पण आता आम्हाला असे पाहून खूप जोश आला होता आणि तेव्हा सुशिला त्याच्या समोर पेटीकोट मध्ये उभी होती आणि तो तिचे मोठे मोठे बोल त्याच्या तोंडा मध्ये घेऊन त्याला चोकत होता, त्याचा लंड एकदम ताठलेला होता आणि सुशीला त्याचा लंड तिच्या हाता मध्ये घेऊन हळू हळू घासत होती आणि मस्त होऊ लागली होती. त्या वेळी ते दोघे एकदम मस्त गरम झाले होते आणि त्यान पण आजू बाजूला कोण आहे याचे काही पण भान नव्हते.

मग जेव्हा मी हे पहिले तेव्हा मी एकदम खूप जास्त गरम झलो आणि मग माझा लंड आता माझ्या पेंट मध्ये एकदम ताठून उभा झला होता आणि तो कडक बनला होता त्यामुळे मी पण आता पटकन एकदम जोश मध्ये येऊन माझे सर्व कपडे काढून टाकले आणि मी एकदम नागडा झालो होतो आणि मग मी खूप जोश मध्ये येऊन सरिता चे बोल एकदम माझ्या तोंडात टाकून त्याला चोकू लागलो होतो. आणि त्यामुळे आता सरिता पण खूप जोश मध्ये आली होती आणि मस्त होऊ लागली होती आणि माझा लंड एक हाताने पकडून ती त्याला जोर जोराने हलवू लागली होती.

मग मी सरिता ला माझ्या बाहो मध्ये घेऊन तिला बेड रूम मध्ये घेऊन गेलो आणि मग मी तिला पटकन डबल बेड वर झोपवून टाकले होते आणि मग एक बेड ओढून वेगळा करून टाकला होता आणि मग मी तिच्या जवळ बसून तिचे बोल माझ्या तोंडात भरून घेतले आणि तिने पण आता खूप जोश मध्ये येऊन आणि मजा घेत तिचे डोळे बंद करून टाकले होते. मग मी पहिले कि काही वेळाने आता नरेंद्र पण सुशीला ला घेऊन बेड रूम मध्ये आला होता आणि ते दोघे दुसर्या बेड वर गेले होते, सुशीला ने एवढा मस्त लंड पहिला तर ती आता मस्त होऊन बेड च्या खाली जाऊन तिच्या दोन्ही गुडघ्या वर बसली आणि मग नरेंद्र च्या लंड ची कातडी बाजूला करून त्याचा लंड तिच्या तोंडात घेऊन त्याला चाटू लागली होती.

मी पण हे सर्व पाहून एकदम मस्त झालो होतो आणि मग मी माझे तोंड हळू हळू खाली आणले आणि मग मी सर्वात आधी तिच्या बेंबी मध्ये माझी जीभ फिरवू लागलो होतो आणि मग मी काही वेळाने तिच्या एकदम ओल्या जालेल्या आणि आता जोश मध्ये आलेल्या पुच्ची चा दाण्याला माझ्या जिभेने चाटू लागलो होतो आणि जेव्हा मी त्या दाण्याला माझ्या जिभेने स्पर्श केला तेव्हा ती एकदम झटका लागल्या सारखी हलली होती आणि तिने जोराने माझे डोके पकडले आणि त्याला तिच्या पुच्ची वर दाबू लागली होती, मग ती खूप जोश मध्ये येऊन खूप जोराने मागे पुढे होऊ लागली होती आणि तिच्या तोंडून आता आवाज येत होता आह ओह्ह अहः ओह्ह एस हाह्ह ओह्ह ओम्म्म एस अह्ह्ह येस्स्स हा ओम्म्म्म अहः ओह्ह्ह अजून चाट आज तर मला आली मला… मला आज पर्यंत अशी मजा कधी पण आली नाही.

मग मी तिच्या पुच्ची च्या ओठाला माझ्या एका हाताच्या बोटाने खेळत खेळत माझ्या जिभेला तिच्या पुच्ची च्या आत मध्ये टाकले आणि मग मी तिच्या पुच्ची ला माझ्या जीभे ने जवू लागलो होतो आणि तिकडे नरेंद्र चा आवाज येत होता उफ्फ अह्ह्ह फ्ह्ह  ओह्ह्ह अह्ह्ह ओह्ह हो सुशीला राणी अजून थोडा जोराने चोक, याला पूर्ण तुझ्या तोंडात घेऊन चोक त्याला मला खूप मजा येते आहे, अशी मजा मला कधी पण आली नाही, आणि त्याचे बोलणे ऐकून माझा लंड आता कंट्रोल च्या बाहेर जाऊ लागला होता.

तेव्हा सरिता म्हणाली आह्ह्ह आईई गेले मी आता कामातून, आता मी माझे काढनार आहे आणि मग एवढे बोलून तिच्या पुच्ची ने पाणी सोडून टाकले होते आणि मला असे वाटले कि जणू माझ्या तोंडा मध्ये रस भरून गेला होता आणि मग मी तिच्या पुच्ची चा सर्व रस चाटून गेलो होतो.

मित्रानो आता आणि तिने मला धक्का देऊन बेड वर पाडून टाकले आणि मग ती माझ्या वर आली आणि मला कीस करून माझ्या माने ला चाटू, पोटाला चोकू लागली आणि मग माझ्या लंड ला वरून हळूच कीस करत तिने त्यावर जीभ लावली आणि मग ती माझ्या डोळ्या मध्ये डोळे टाकून अशी हसू लागली कि जणू तिला आज तिच्या जीवनाच्या सर्व इच्छा मिळाल्या असतील. मग तिने माझ्या लंडा वर तिची जीभ गोल गोल फिरवली आणि मग माझा लंड तिने तोंडात घेतला आणि मग ती खूप मजेने माझा लंड चोकू लागली होती. मग तिने काही वेळ मला जोर जोराने चोकले आणि मग मी माझे वीर्य तिच्या तोंडात टाकून दिले आणि तिने माझे सर्व वीर्य पिऊन टाकले आणि मग मी तीच्या बॉल ला कुरवाळत होतो आणि मग मी हळू हळू तिचे निपल चोकत होतो.

मी माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि हळूहळू आत ढकलू लागलो. तिला त्रास होत होता. पण तीला जवून घेण्याची घाई होती. थोड्या वेळात माझा लंड पूर्णपणे पुच्चीत घुसला आणि मी ठोके द्यायला सुरुवात केली. माझा लंड तिच्या पुच्चीतून आत बाहेर खूप वेगाने ये जा करीत होता आणि तिच्या तोंडून अहह ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स असे मादक आवाज येत होते. तिचे आवाज ऐकून मला आणखी जोश आला आणि मी तिला आणि जोरात ठोकू लागलो. मग खूप वेळ ठोकल्यावर माझे वीर्य निघायची वेळ आली तेव्हा मी माझी स्पीड खूप वाढवली अन मग माझे सर्व पाणी तिच्या पुच्ची मध्ये सोडून दिले होते आणि तिने मस्त होऊन तिचे डोळे बंद करून टाकले होते. मग मी तिच्या वर काही वेळ पडून राहिलो होतो आणि मग काही वेळाने आम्ही वेगळे झालो होतो.

तिकडे आता नरेंद पण एकदम मस्त होऊन सुशीला ची ठोकाठोकी करत होता आणि ते दोधे खूप जोश मध्ये होते. मला सुशीला चा चेहरा पाहून अंदाज येत होता कि तिला नरेंद्र च्या मोठ्या लांब लंड ने तिची पुच्ची जवून घेण्याची खूप मजा येत होती आणि ती आह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह हो जाऊ दे पूर्ण आत मध्ये हो जोर जोरणे ठोक मला असे म्हणत होती आणि सेक्सी आवाज काढत म्हणत होती कि अशी मला आज पर्यंत कधी पण आली नाही. तू मला जोर जोराने ठोकून दे आज आणि माझी पुच्ची फाडून टाक आज तुझ्या मस्त लंड ने आणि मग तिने पण अहः फह हाह्ह हाहःह एस अहःह ऐई करून तिच्या रस ने नरेंद्र चा लंड ओला करून टाकला होता, आणि नरेंद्र आता खूप जोराने तिला ठोकत होता.

तेव्हा चंक त्याने त्याची स्पीड वाढवली आणि त्याच्या लंड ने तिच्या पुच्ची मध्ये फवारा सोडून टाकला होता आणि आता सुशीला च्या चेहर्या वर एक सुंदर स्मित होते आणि आता ती आराम करू लागली होती.

मित्रानो अशा रीतीने आमचे जवण्याचे काम काही दिवस पर्यंत चालू राहिले होते आणि मग आम्ही अदला बदली करून जवण्याची खूप मजा घेतली होती आणि त्या नंतर आम्ही खूप खुश होतो, कारण आता आमच्या जोड्या बनल्या होत्या आणि आम्हाला आता आमच्या मर्जी ची पुच्ची आणि लंड मिळाला होता, कारण हि गोष्ट या विषया वरून चालू झाली होती आणि इथेच ती पूर्ण झाली होती. शरीराची उंची तर एक कारण होते आणि आम्हाला जे पाहिजे होते ते सर्व आज आमच्या कडे होते.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme