Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

बायकोला परक्या लंड ने ठोकवले

प्रिया आणि माझे लग्न होऊन बहुतेक ३ वर्षे झाली होती. आम्हाला एक वर्षे चा मुलगा पण आहे, प्रिया चे वय फक्त २३ आहे, आता आमची सेक्स लाईफ एकदम रस विनाची होऊ लागली होती.

त्या मुळे माझ्या डोक्या मध्ये काही तरी वेगळे करायचे आले होते, मग मला वाटले कि जर प्रिया ला माझ्या समोर दुसर्या कडून ठोकून घेतले तर कसे राहील. मग असे विचार करून मग मी माझ्या डोक्या मध्ये प्लानिंग करू लागलो होतो, मला माहिती होते कि या साठी प्रिया कधी पण ऐकणार नाही.

माझी पत्नी प्रिया एक हाउस वाईफ होती आणि तिची हाईट ५ फुट ४ इंच आहे, तिचे फिगर चे साईझ ३४-२८-३६ आहे, तिचे केस तिच्या खांद्या पासून जरा खाली येतात, तिला पाहून कोणाचा पण लंड उभा राहून जातो.

मी माझ्या मित्र धीरज ला तिची ठुकाई करायला लावायचे ठरवले होते, मग मी काही पण कारण करून त्याला माझ्या घरी बोलवू लागलो होतो, आता अनेक वेळा भेटत असल्याने आता धीरज आणि प्रिया एकमेका बरोबर न लाजता बोलू लागले होते.

एक दिवस मी धीरज ला बाहेर डिनर करायला जायचे म्हणले तर तो तयार झाला होता.

माझ्या प्रिया ला सजून धजून राहणे खूप पसंत आहे, ती जेव्हा काही प्रोग्राम मध्ये तयार होऊन्न जाते तेव्हा सर्वांचे डोळे तिच्या वर असतात.

असेच धीरज बरोबर पण घडले होते, तिने तेव्हा लाल साडी घातली होती आणि ती एकदम माल दिसत होती, धीरज तर तिची स्तुती करून अजिबात दमत नव्हता.

आता मला समजले होते कि धीरज च्या मना मद्धे प्रिया साठी काही तरी होऊ लागले आहे.

मग आम्ही सर्व मिळून मस्त मध्ये डिनर केले होते आणि आमच्या घरी निघालो होतो.

एक दिवस जेव्हा माझ्या घर चे सर्व लोक बाहेर गेले होते तेव्हा मी धीरज ला माझ्या घरी ड्रिंक साठी बोलवले होते.

त्या दिवशी फक्त प्रिया मी आणि धीरज घरी होतो.

प्रिया ने तेव्हा टी शर्ट आणि ट्राऊझर घातला होता, आणि तिने आत मध्ये ब्रा घातली नव्हती, तिचे बुब्स एकदम मस्त मध्ये दिसत होते आणि मला मजा येत होती.

मग त्या दिवशी आम्ही सर्वांनी मिळून मस्त मध्ये पेग मारले होते, प्रिया ने फक्त २ मारले होते पण मी आणि धीरज ने ५-५ पेग मारले होते.

आता जास्त चढली होती त्या मुळे मी धीरज ला माझ्या जवळ च्या रूम मध्ये झोपून घे असे म्हणले होते.

मग आम्ही आमच्या रूम मध्ये झोपायला गेलो होतो.

मला मना मध्ये आले कि आज माझे स्वप्न पूर्ण करून घेतले तर कसे राहील.

मग मी प्रिया ला गरम करू लागलो होतो, आधी मी तिची टीशर्ट काढली होती आणि मग तिचे ट्राउझर पण काढले होते, मग आम्ही दोघे एकदम नागडे झालो होतो आणि मी तिला उभी करून प्रेम करत होतो, मग ती जेव्हा गरम झाली होती तेव्हा मी म्हणले कि चल आज रूम च्या बाहेर जाऊन आपण सेक्स करूया.

प्रिया म्हणली कि नको धीरज दुसर्या रूम मध्ये झोपला आहे आणि जर तो बाहेर आला तर? मी म्हणले कि अरे तो येणार नाही त्याला खूप चढली आहे आणि झोपला आहे, पण तिने ऐकले नाही.

मग मी माझ्या रूम ची कडी उघडली होती.

ती म्हणत होती कि नको नाही.

मग मी तिचा हात पकडला होता आणि तिला ओढून बाहेर घेऊन जाऊ लागलो होतो.

आता तिच्या पायाची छन छन आणि बांगडी ची खन खण एकदम मस्त मध्ये ऐकू येत होते.

प्रिया तिच्या हाताने तिचे बुब्स जाकू लागली होती आणि रूम मध्ये जायचे असे म्हणत होती, पन मी आता तिचे काही ऐकणार नव्हतो, मग मी तिथे बाहेर तिला प्रेम करू लागलो होतो आणि आधी तिचे बुब्स सक केले होते आणि मग मी तिची पुची चाटली होती, मग तिला तिथे घोडी बनवले होते आणि तिला ठोकू लागलो होतो.

काही वेळा तिला घोडी बनवून मग तिला ठोकले कि मग मी तिचा हात पकडला होता आणि धीरज च्या दारावाजा वर तिला टेकवून तिला ठोकू लागलो होतो.

तेव्हा समजले कि धीरज ने दरवाजा लोक केला नव्हता, हे पाहून मला तर मजा आली आणि मी हळूच त्याचा दरवाजा उघडला होता.

प्रिया आता हळू हळू नको गौतम धीरज जागा होऊन जाईल असे म्हणत होती, मग ती माझ्या रूम कडे जाऊ लागली होती.

मग मी तिचा हात पकडून तिला थांबवले होते ती माझ्या कडून सुटायचा प्रयत्न करत होती, त्या मुळे तिच्या बांगडी चा आवाज पण येऊ लागला होता.

मी प्रिया ला ओढले होते आणि तिला हग केले होते आणि तिला ओढत धीरज च्या रूम मध्ये घेऊन गेलो होतो.

धीरज एकदम झोपे मध्ये होता, मी तिला धीरज च्या तोंड वर वाकवले होते आणि तिचे बुब्स धीरज च्या तोंड पासून थोडे वर होते.

काही वेळ तिला तसेच ठोकले कि मग मी एकदम हळूच धीरज चे ट्राउझर काढले होते आणि त्याचा लंड बाहेर काढला होता, तो एकदम लहान होता.

प्रिया मला विरोध करत होती पण मी प्रिया ला धीरज च्या लंड वर उभे केले होते आणि तिला ठोकत होतो.

आता धीरज चा लंड हळू हळू मोठा होउ लागला होता, आता त्यचा लंड प्रिया च्या तोंडाला लागू लागला होता.

मी तर माझ्या प्रिया ला ठोकत होतो आणि प्रिया धीरज चा मोठा लंड पाहून मजा घेत होती, काही वेळ नंतर मी माझे पाणी काढले होते आणि तिथून जाऊ लागलो होतो.

मग प्रिया ने धीरज च्या पेंट कडे इशारा केला आणि म्हणली कि याला तर ठीक करुन्न घे, मी म्हणले कि तूच करून घे, आणि जाऊ लागलो होतो.

मग प्रिया ने घाबरत धीरज चा लंड त्याच्या ट्राउझर मध्ये सेट केला होता आणि तिथून माझ्या रूम मध्ये आली होती.

मग ती मला म्हणली कि तुला अक्कल आहे कि नाही रे, जर धीरज जागा झाला असता तर काय झाले असते.. मी काही म्हणले नाही आणि झोपलो होतो.

सकाळी मी जेव्हा उठलो होतो तेव्हा प्रिया किचन मध्ये जेवण बनवत होती, मी तिच्या जवळ गेलो होतो आणि तिला गुड मोर्निंग म्हणले होते.

प्रिया एकदम रागाने म्हणली कि रात्री चे आठवणीत आहे का, काय केले होते?

मी म्हणले कि डार्लिंग नाराज का होत आहेस, मी असे काय केले होते कि तू भडकली आहेस?

प्रिया म्हणली कि राहू दे मला माहिती आहे काय झाले ते.

मग मी तिला जवळ घेतले होते आणि कीस केले होते.

तिने पण मला साथ दिला होता आणि मग मी परत माझे स्वप्न पाहू लागलो होतो.

मग मी तिला म्हणले कि चल रूम मध्ये जाऊया, प्रिया माझ्या बरोबर रूम कडे गेली होती आणि माझ्या रूम च्या जवळ पोचताच मी तिचा हात पकडला होता आणि तिला धीरज च्या रूम मध्ये घेऊन गेलो होतोल. धीरज अजून झोपला होता.

प्रिया आता तिचा हात सोडवायला धडपड करत होती कि नाही गौतम तो जागा होइल. पण मी तिचे काही ऐकले नाही आणि तिची टी शर्ट काढली होती.

ती एकदम लाल झाली होती आणि मी तिला धीरज च्या तोंड जवळ घेऊन गेलो होतो आणि धीरज च्या तोंड वर वाकवून प्रिया चे ट्राउझर काढले होते.

तेव्हा धीरज चे डोळे उघडले होते आणि प्रिया चे बुब्स त्याच्या तोंड जवळ पाहून त्याला राहवले नाही आणि त्याने प्रिया चे बुब्स चोकणे चालू केले होते.

Marathi stories © 2016 Frontier Theme