Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

कारमधल्या बॅकसीटवर भाभीसोबत आनंददायी प्रवास भाग 2

मागील भागांत तुम्ही वाचलं की प्रशांत जी ची ट्रान्सफर नाशिकला झाल्याने तो आपल्या बायकोसह कारमध्ये काही सामान घेऊन नाशिकला निघाला होता. मदतीला त्याने शेजारच्या बावीस वर्षाच्या हर्षललाही पकडलं होतं. कारमध्ये खूप कमी जागा असल्याने प्रशांतने त्याच्या बायकोला हर्षलच्या मांडीवर बसायला सांगितलं होतं. मग त्यानंतर काय काय घडलं ते तुम्ही तर वाचला आहातच. कारमधल्या बॅकसीटवर भाभीसोबत आनंददायी प्रवास भाग 1 आता समोर बघा हर्षलने आणि मिष्टी भाभी ने कोणत्या कोणत्या हालचाली केल्या तर.

मिष्टी भाभी- हर्षल नीट बसला आहेस ना तू? तुला कसली अडचण तर होत नाही आहे ना?

एकदम व्यवस्थित बसलो आहे भाभी. मला काहीच अडचण नाही. तुम्हाला काही अडचण होत आहे का किंवा काही त्रास होत आहे का बसण्यात?-हर्षल म्हणाला.

हर्षलला वाटलं की भाभीच्या गांडीला माझं टोचत असलेलं लंड जाणवून त्या काहीतरी म्हणतील म्हणून. त्यामुळे हर्षल श्वास रोखून तिच्या म्हणण्याकडे लक्ष ठेऊन होता.

पण मिष्टी भाभी म्हणाली- नाहीतर. मी पण अगदी व्यवस्थित आणि कम्फर्टेबल बसली आहे. मला कसलाही त्रास नाही. पण तुझे हात एकाच जागी ठेवून दुखत तर नाही आहेत ना?

हर्षल ला विश्वासच बसला नाही की भाभी ने त्याच्या मनातलं जाणलं होतं.

तो म्हणाला- हो भाभीजी. थोडसं दुखत आहे.
“एक काम कर; तुझे दोन्ही हात इथे ठेव.” असं म्हणून तिने त्याचे दोन्ही हात पकडून आपल्या जांघांवर ठेवले.
“आता ठीक आहे ना?”-मिष्टी भाभी
“हो आता आधीपेक्षा बरच आरामदायक आहे.” हर्षल खुश होत म्हणाला.

मिष्टीने खाली पाहिलं तर तिला दिसलं की हर्षलने त्याचे दोन्ही पंजे तिच्या जांघांवर ठेवले आहेत आणि त्याचे अंगठे तिच्या पुच्चीच्या अगदीच जवळ होते. मिष्टी भाभी मनात विचार करायला लागली की हर्षलने त्याचे अंगठे आणखी आतमध्ये नेले तर तो माझ्या पुच्चीला स्पर्श करू शकतो. पण तो सहजासहजी काही एवढी हिंमत करणार नाही.

हर्षल च्या स्पर्शाने मिष्टीची पुच्ची पाणी काढायला लागली होती. त्या पाण्याने तिची चड्डी ओली झाली होती. थोडा वेळ असंच राहिलं तर तिची लेगिंग्स ओली झाली असती. मग हर्षलला कळालं असतं की तिच्या मनात काय सुरु आहे आणि ती किती गरम झालेली आहे.

मिष्टीने स्वतःच हिम्मत करायचं ठरवून तिने तिचे हात त्याच्या हातावर ठेवले. तसं पाहिलं तर भाभीजीची ही कृती अगदी सहज होती. ती त्याच्या हातांवरून हळू हळू हात फिरवायला लागली. मिष्टीने डोकं उंचावून आपल्या पतीकडे पाहिलं. आपल्या पतीच्या एवढ्या जवळ असूनही हर्षल तिच्या जांघांच्यावर मसाज करायला लागला होता. ते तिला रोमांचक वाटत होतं.

मिस्टी हर्षलचे हात कुरवाळत आपल्या पुच्चीकडे न्यायला लागली जेणेकरून त्याचा हात ती आपल्या पुच्चीवर ठेवू शकेल. आतापर्यंत हर्षलला कळून चुकलं होतं की भाभीला काय हवं आहे आणि तो स्वतःही आता चांगलाच कामोत्तेजीत झाला होता. तिने खाली पाहिलं तर तिला दिसलं की हर्षलने त्याचे हात तिच्या मांड्यांच्या मध्ये ठेवले आहे आणि अंगठ्याने तो तिच्या लेगिंग्स वरून तिच्या पुच्चीवर बोटाने मसाज करत होता.

मिष्टीने त्याचा हात जोराने आपल्या पुच्चीवर दाबला. तसा तोही जोराने तिची पुच्ची रगडायला लागला. आता तीही वासनेच्या आगीत जळायला लागली होती. तिने तिचे हात त्याच्या हातावरून काढले तसा त्याने तिच्या पुच्चीवर हात ठेवला पण रगडणे थांबवले. ती आतुरतेने वाट बघायला लागली की तो आता समोर काहीतरी करेल, पुढची पायरी घेईल. पण हर्षल तसाच हात ठेवून होता. कदाचित तो घाबरत असावा.

तिने त्याची भीती समजून घेत त्याचा एक हात आपल्या पोटावर ठेवला आणि दुसऱ्या हाताने तिने आपली लेगिंग खोलली आणि त्याचा हात आत मध्ये घुसवला. त्याला तिच्या पुच्चीच्या पाण्याने भरलेली पॅंटी जाणवली. तो तिच्या पुच्चीला ओल्या पॅंटीवरून घासायला लागला. ओल्या पॅंटीमुळे त्याला तिच्या पुच्चीचा आकार चांगल्या प्रकारे समजून येत होता. तिच्या पुच्चिची भेग चांगलीच खुलली होती. तिचे पाय चांगलेच फाकले होते. तिने काही वेळ त्याच्या ह्या स्पर्शाचा आनंद घेतला. ती खूपच मदमस्त झाली होती.

मग तिने आपल्या पॅंटीची इलास्टिक धरून वर केली आणि त्याचा हात आपल्या पॅन्टीत घुसवला. तिच्या पॅंटीत दोघांचेही हात बसू शकत नव्हते. म्हणून तिने स्वतःचा हात बाहेर काढला. आता हर्षल बिनधास्तपणे तिच्या पुच्चीला रगडायला लागला. त्याने पहिल्यांदाच तिच्या पुच्चीच्या ओठांना स्पर्श केला होता. त्याला तिच्या संपूर्ण शरीरात एखादी वीज चमकत असल्यासारखी जाणवत होती. त्याने तिच्या पुच्चीच्या ओठांच्या भेगेत आपले बोटं रगडले. तशी तिच्या तोंडून एक आर्त सुस्कारी निघाली-आआआहहहहह….! पण कारच्या आवाजात आणि वाजत असलेल्या गाण्यामुळे तिचा आवाज दबून गेला होता. तिची पुच्ची चांगली गरम होऊन तापली होती. ओली होऊन चांगली चिकणी झाली होती.

तेवढ्यात तिने आपले चुतडे वर उठवून दोन्ही हातांनी पँटीची आणि लेगिन्सची ईलास्टिक धरली आणि टोंगळ्यापर्यंत खाली सरकवली.
ती असं करत असताना त्याने तिचे चुतडे कुरवाळले आणि दुसऱ्या हाताच्या बोटांनी तो तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करायला लागला. तिची पॅंटी आणि लेगिंग्स तिच्या टोंगळ्यांवर असल्यामुळे तिचे पाय जास्त खोलत नव्हते. म्हणून तिने तिची पॅंटी आणखी खाली करायला खाली वाकताच हर्षलने तिची पॅंटी पकडुन तिच्या तळपायापर्यंत एकदम खाली केली. तेव्हा तिने तिचे पाय वरती केले जेणेकरून तो तिची पॅंटी आणि लेगिंग्स पूर्णपणे काढून घेऊ शकेल. त्याने तिच्या पॅंटी आणि लेगिन्स दोन्हीही एकत्रच काढून घेतले.

आता मिष्टी भाभीने आपल्या टांगा आणखी पसरवल्या जेवढं ती पसरू शकत होती. हर्षलला तर जसं काही याच वेळेची वाट होती. त्याने तिच्या पुच्चीत आपली दोन्ही बोटे घुसवली आणि आत बाहेर करायला लागला. तिच्या तोंडून कामस्वर “आवूऊऊ..उउममम..” निघाले.

प्रशांतने तिला विचारलं- काय झालं मिष्ठी? तू ठीक आहेस ना?

तो रियर व्युव्ह मिरर मधून तिच्या तोंडाकडे बघत होता.

मिस्टी हसली आणि म्हणाली- मी ठीकच आहे. मला वाटलं की हर्षलच्या मांडीवर बसून फार त्रासदायक प्रवास होईल पण चांगलाच आरामदायक सुरू आहे.

ती आपल्या पतीशी मोठ्या प्रेमाने बोलत होते आणि इकडे हर्षल आपल्या बोटांनी तिची पुच्ची चोदत होता.

आणखी किती वेळ झाल्यावर आपण आराम करू सांगा?- प्रशांत म्हणाला.
मिष्ठी म्हणाली- काही हरकत नाही. आराम करायची काहीच गरज वाटत नाही आहे. आपण सरळ जाऊ. तुला काय वाटते हर्षल?
तो म्हणाला- हो मलाही वाटते की थांबण्यापेक्षा आपण प्रवास सुरूच ठेवू.
प्रशांत म्हणाला- मग तर ठीकच आहे, आपण लवकर पोहोचू शकू.

मिस्टी मागे वळली आणि हळूच आवाजात हर्षला म्हणाली- मलाही नाही वाटत की तू थांबावस.

हर्षलला प्रशांत म्हणाला- तुला काही त्रास तर होत नाही आहे ना तुझी भाभी तुझ्या मांड्यांवर इतक्या वेळची बसून आहे तर?

नाहीतर भाभीजी मध्ये मध्ये उठून आपली जागा बदलत असतात, त्यामुळे एकाच जागी दबाव येत नाही आहे. त्यामुळे मला काहीच त्रास होत नाही आहे. हर्षल उत्तरला.

असं बोलताना त्याने तिच्या पुच्चीत खोलपर्यंत बोटं घुसवली होती. तो जोरजोराने तिच्या पुच्चीत आपली बोटं आत-बाहेर करत होता. तसा तिच्या तोंडून परत कामस्वर निघायला लागले होते, जे ती आपल्या ओठांना दातांनी दाबून थांबवून धरत होती. तिने त्याचा मनगट जोराने धरून ठेवला. तिची इच्छा होती की त्याने त्याची बोटं आणखी खोल पर्यंत घुसवावे. तसा तो त्याला शक्य होईल तेवढा आत मध्ये बोट घुसवून तिला चोदायला लागला. तसं तिच्या तोंडून मोठे आर्त स्वर निघायला लागले- उऊऊ…म्म्मम्हह… आआह्ह..

प्रशांतने कनफ्यूज चेहऱ्याने थोडंसं मागे वळून बघितलं. समोर काय झालं ते पुढच्या भागात आपल्याला कळेलच.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme