Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

कारमेकॅनिक ने माझ्या बायकोची पुच्ची चोदली भाग 3

हेलो मित्रांनो, मी अजित आपल्या सर्वांना सांगत आहे की एका कारमेकॅनिक ने माझ्या बायकोची पुच्ची चोदून तिची गांड कशी मारली. या कहाणीचे पहिले दोन भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा: मेकॅनिक ने माझ्या बायकोची गांड मारली

मेकॅनिकने माझ्या बायकोची गांड मारली भाग 2

तर मागच्या कहाणीत सांगितल्याप्रमाणे त्या कारमेकॅनिक ने माझ्या बायकोकडे तिची गांड मारण्याची आपली इच्छा व्यक्त केली. त्यावर माझी बायकोही तयार झाली. मी याचा विरोध केला असता ती माझ्यावरच खेकसून म्हणाली की, “मला या मेकॅनिकच्या मोठ्या लंडा कडूनच माझी गांड मारून घ्यायची आहे.” माझी बायकोच स्वतःची गांड याच्याकडून मारून घेण्यास तयार झाल्याने माझा नाईलाज झाला. ती त्या कारमेकॅनिक ला म्हणाली, “आधी तुम्ही माझी पुच्ची चोदा. त्याच्यानंतर तुम्ही माझी गांड मारा.” यावर तो कारमेकॅनिक तयार झाला.

मग माझी बायको त्याच्या कडे तोंड करत त्याचा लंड आपल्या पुच्चीच्या भोकावर टेकवला. ती त्याचा लंड आपल्या पुच्चीवर रगडायला लागली. त्याच्या लंडाचा गुलाबी भाग तिच्या पुच्चीच्या दाण्याला स्पर्शत होता. ती हळूहळू त्याचा लंड आपल्या पुच्चीत घालत खाली बसली. पण त्याचा लंड खूपच मोठा असल्याने तिला वेदना व्हायला लागल्या. त्यामुळे ती त्याच्या लंडावरुन उठली व त्याला म्हणाली, “फारच मोठा आहे हो तुमचा लंड! मला तर खूप त्रास होतोय.” यावर तो मेकॅनिक म्हणाला, “अहो मॅडम सुरुवातील त्रास होईलच. पण एकदा का तुमच्या पुच्चीच होल मोठा झाला की मग मात्र तुम्हाला मजा येईल. अहो माझ्या लंडानं चोदुन घेण्यास गावच्या महिला तयार असतात, उतावीळ झालेल्या असतात. मी तर माझ्या बायको सोबत बाकी महिलांनाही माझ्या लंडाचा आस्वाद देत असतो. मी तर माझ्या मित्रांच्या बायकांनाही झवून काढला आहे.” यावर ती म्हणाली, “अरे वा! छान. बरं मग मी घेते तुमच्या लंडाचा आस्वाद.” असं म्हणत ती परत त्याच्या लंडावर बसली आणि हळूहळू त्याचा लंड आपल्या पुच्ची मध्ये घ्यायला लागली. त्याचा लंड अर्धाअधिक तिच्या पुच्चीत घुसला. मला तिच्या पुच्चीचा वेढा त्याच्या लंडाला घालताना दिसला. तिच्या पुच्ची न त्याच्या लंडाला आवळून घेतलं होतं इतका मोठा त्याचा लंड होता. मला तर वाटलं की हा मेकॅनिक माझ्या बायकोची पुच्ची फाडते की काय!

मग हळूहळू माझी बायको त्या लंडावर घर्षण करायला लागली. ती आपली गांड वर खाली करायला लागली तशी तिची पुच्ची त्याच्या लंडावर ही खालीवर घासायला लागली. ती आपली पुच्ची त्याच्या लंडाच्या अगदी टोकावर नेत होती आणि मग खाली बसत होती. असं करता करता तिने त्याचा लंड पूर्णपणे आपल्या पुच्चीत घेतला आणि ती त्याच्या कंबरेवर बसली. आता फक्त त्याच्या लंडचे बॉल्स तेवढे बाकी बाहेर राहिले होते.

माझी बायको मोठ्याने कन्हत होती, “उऊऊ…. आहहहह… यंम्म्म..” तिला फारच मजा यायला लागली होती. तिची पुच्ची चांगलीच ओली झाली होती त्यामुळे त्याचा लंड ही चांगलाच ओला झाला होता. माझी बायको आता थोडा वेगानेच आपली गांड आपटायला लागली. मेकॅनिक ने तिची गांड पकडली आणि तिला खाली वर करण्यात मदत करायला लागला. माझी बायको फारच मोठ मोठ्याने चित्कारायला लागली, “ओह.. आहहहह… चोदा.. आणखी… उऊहहहहहह..” त्याचा भला मोठा लंड ती आपल्या आयुष्यात प्रथमच आपल्या पुच्चीत घेत होती. आज पर्यंत ती माझ्याच मध्यम आकाराच्या लंडा कडून चोदत होती पण असला मोठा लंड तिने प्रथमच आपल्या पुच्चीत घेतला होता. त्यामुळे तिची पुच्ची आणखीनच चांगली खुलून निघाली आणि ओपन झाली. एकदा तर ती त्याच्या लंडावरुन पूर्णपणे उठली तेव्हा मला तिच्या पुच्चीचा भलामोठा होल दिसला. त्याच्यावरूनच मला कळालं की आत मध्ये हिच्या पुच्ची मध्ये काय चाललं असेल.

मग ती परत त्याच्या लंडावर बसली आणि जोरजोरात खालीवर व्हायला लागली. आता मात्र तिची पुच्ची थोडीशी सैल झाली होती. त्यामुळे ती त्याचा मोठा लंड आरामात घेत होती. त्यांच्या चोदण्याचा “पाच पाच पाच पाच पच्च पच्च..” असा आवाज घुमत होता. तो आवाज माझ्या कानाला अतिशय त्रासदायक वाटत होता कारण माझी बायको माझ्या समोरच त्या कारमेकॅनिक ला झवत होती. त्याचा काळाकुट्ट लंड माझ्या बायकोच्या कोवळ्या, चिकण्या, गोऱ्या पुची ला चोदत होता. माझ्या बायकोचे माऊ तिच्या त्या हालचालीने वर खाली होत होते. तो तिचे माऊ दाबत आपल्या तोंडात भरुन तिचे निपल्स चोखत होता. मग त्याने तिची पाठ पकडून स्वतःकडे खेचले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेतले. त्याचा लंड अजूनही तिच्या पुच्चीत आत होता. त्याने आपले पाय पसरले आणि माझ्या बायकोच्या गांडीला मसाज करत तो परत तिला झवायला लागला.

मग तो कारमेकॅनिक माझ्या बायकोला आपल्या कवेत पकडून उभा झाला. माझ्या बायकोने तिचे पाय त्याच्या कमरेभोवती कवटाळले आणि आपले हात त्याच्या मानेवरती ठेवले. त्या मेकॅनिकने माझ्या बायकोला गांडीला पकडून अलगद उचलून घेतले होते. त्याचा लंड हवेत झुलत होता. मग एका हाताने त्याने त्याचा लंड तिच्या पुच्चीवर घासला आणि आत मध्ये टाकला. मग तो तिची गांड धरून आपल्या लंडावर तिचं शरीर खालीवर करायला लागला. त्याचं लंड माझ्या बायकोच्या शरीरात आत बाहेर घुसत होता. मी खाली बसून मान वर करून ते दृष्य बघत होतो. माझ्या बायकोची गांड अगदी माझ्या तोंडावरच होती. तो मेकॅनिक माझ्या बायकोच्या गांडीला धरून तिचं शरीर खाली वर करत होता. माझी बायको त्या मेकॅनिकच्या ओठांचे चुंबन घेत त्याच्याकडून ठोकून घेण्याचा आनंद लुटायला लागली. मला खालून माझ्या बायकोच्या गांडीचा लहानस छिद्र ही दिसलं. मी ते बघूनच हादरलो. मला प्रश्न पडला की माझी बायको आपल्या इवल्याशा गांडीचा छिद्र त्याचा मोठा लंड कसा काय घेईल आणि कशी आपली गांड मारून घेईल? आज पर्यंत तर तिने मला तिची गांड मारू दिली नव्हती. तिची गांड कुवारी होती.

मग त्या मेकॅनिक न माझ्या बायकोला तसंच उचलून माझ्या कारमध्ये नेलं आणि मागच्या सीटवर तिला लेटवलं. मीही त्यांच्या मागेमागे गेलो. त्या मेकॅनिकने तिचे पाय पसरले आणि तिची पुच्ची चोदायला लागला. तो मेकॅनिक माझ्याच कारमध्ये माझ्याच बायकोला झवत होता आणि मी निमुटपणे बघत होतो. माझी बायको ही त्याच्या झवण्याला साथ देत होती. तिने त्याच्या काळ्या पाठीला कवटाळले आणि त्याच्या गांडीवर हात फिरवत त्याच्याकडून चोदण्याचा आनंद लुटायला लागली.

त्या दोघांचा झवन अगदी नॉनस्टॉप सुरू होता. त्याच्या चोदण्याने माझी पूर्ण कार हलत होती. काही वेळ तो तिला चोदल्यावर त्याने तिला डॉगिस्टाइल केलं व मागून तिच्या पुच्चीत लंड घालून तिची कंबर पकडून तिला जोर जोराने ठोकायला लागला. ठोकताना तो माझ्या बायकोची तारीफ करत होता, “हा मॅडम किती सुंदर गांड आहे तुमची! खूपच गोरी आणि मांसल अशी गांड मी पहिल्यांदाच बघत आहे. माझी बायको त्याच्या बोलण्यावर फार खुश झाली आणि म्हणाली, “अहो आता मारा ना माझी गांड.” यावर तो मेकानिक म्हणाला, “हो मॅडम, आता मी तुमची गांड मारतो.”

असं म्हणून तो खाली बसला आणि त्याने माझ्या बायकोच्या गांडीचे पुटठे फाकवले आणि तिच्या लहानशा छिद्राला किस केले. तो म्हणाला, “अहो मॅडम तुमच्या गांडीचे छिद्र तर खूपच लहान आहे. याच्या आधी तुम्ही कधीच तुमची गंड मारून घेतली नव्हती काय?” यावर माझी बायको म्हणाली, “नाही ना. ही माझी पहिलीच वेळ आहे. याच्या आधी मी कधीच माझी गांड मारून घेतलेली नाही. त्यामुळे तुम्ही थोडा आरामाताच मारा हो माझी गांड.” यावर तो म्हणाला, “मॅडम तुम्ही काहीच काळजी करू नका. मी अतिशय प्रेमाने तुमची गांड मारेल.” असं म्हणून तो माझ्या बायकोच्या मांडीवर, गांडीवर पटापट चुंबने घ्यायला लागला. तो अतिशय प्रेम तिला द्यायला लागला. तिच्या गांडीचा छिद्र त्यानं चाटून घेतलं सोबतच तो त्याची पुच्ची ही चाटत होता. माझी बायको गांड मारून घेण्यास तयार झाली होती.

मी तिथेच उभा होऊन माझ्या बायकोचं हे ऐतिहासिक क्षण बघत होतो. मी स्वतः माझ्या डोळ्याने माझ्या बायकोची गांड मारताना बघणार होतो. यानंतर समोर काय काय घडलं हे मी समोरील भागात सांगेन.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme