Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

घराशेजारच्या उदास वहिनीला खूश केलं

हॅलो फ्रेंड्स, मी श्रीकांत 24 वर्षाचा महाविद्यालयीन तरुण आहे. मी आपल्या सर्वांना नुकत्याच घडलेल्या माझ्या आयुष्यातील एक सेक्स प्रसंग सांगत आहे. माझ्या घराशेजारीच एक 27 वर्षाच्या वहिनी राहतात. त्यांचं लग्न होऊन दोन अडीच वर्ष झालीत. त्या नेहमीच हसतमुख राहायच्या पण गेल्या काही दिवसापासून मला त्या उदास उदास दिसायला लागल्या होत्या. त्या नेहमीच माझ्या घरी गप्पागोष्टी करायला यायच्या. पण आज काल त्या घरी येत नव्हत्या. त्यांच्या सुंदर चेहरा वरील उदासी मला खटकत होती.

तिचं नाव मिताली होतं. ती एक सुशिक्षित ध्येयवादी तरुणी होती. माझा आणि तिच चांगलंच पटायचं. तिचे पती दिवसभर ऑफिसमध्ये राहायचे. एक दिवस मी तिच्या घरी गेलो. तिने मला आत घेतलं. मी तिला विचारलं, “वहिनी काय झालं काही दिवसांपासून मी बघत आहे तुमच्या हसत मुख चेहऱ्यावरील हास्य कुठेतरी गायब झाला आहे. सांगा ना काय झालं?” माझं एवढं आत्मीयता पूर्ण बोलणं ऐकून तिला हुंदका आवरला नाही. ती रडत बेडरूम मध्ये गेली. मी लगेच तिच्या पाठीमागे गेलो आणि तिच्या जवळ जाऊन बसलो. तिच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि तिला विचारलं, “वहिनी सांगा ना काय झालं? मी काहीतरी मदत करू शकेल तुम्हाला ह्या उदासीतून काढण्यासाठी.” ती एकदम माझ्या गळ्यात हात घालून रडायला लागली. मी ही तिला मिठी मारली आणि तिच्या पाठीवर थोपटायला लागलो. मिताली वहिनीचे बुब्स माझ्या छातीला दबले होते. तिने साडी घातली होती. तिचा पदर खांद्यावरून खाली घसरला मला तिच्या ब्लाउज मधून तिचे बुब्स दिसले. तिचे गोरेपान आणि भरदार असे वक्ष बघून माझा लंड ताणला. तिच्या उघड्या पाठीवरून मी हात करत तिला शांत करायला लागलो.

ती थोडी शांत होताच आपलं दुःख माझ्याजवळ व्यक्त करायला लागली.
ती म्हणाली- मला दिवसभर एकटी घरी बोर होते रे. माझा दिवस अजिबात संपत नाही. मला जॉब करायचा आहे पण माझे पती त्यासाठी नकार देत आहे.

मी तिच्या गालांवरील तिचे अश्रू पूसले आणि तिला म्हणालो, “रडू नका वहिनी. तुमचे दुःख मी समजू शकतो पण सध्या तरी तुम्ही घर बसल्या काम करता येईल असे जॉब बघावं आणि नंतर मात्र बाहेरही प्रयत्न करावा असच मी तुम्हाला सुचवत आहे. यावर ती म्हणाली, “मला सांगशील का मी घरून कुठे जॉब करू शकते तर?” मी म्हणालो, “हो नक्कीच. आज मी माहिती करून उद्याला तुम्हाला सांगतो म्हणजे तुम्हाला नक्कीच घरी कंटाळवाणं वाटणार नाही आणि तुमच्या शिक्षणाचा फायदाही होईल.”

माझ्या या बोलण्यावर ती फार खूष झाली. तिने मला परत मिठी मारली आणि माझ्या गालांवर पप्पी दिली. मीही तिच्या गालांवर किस केला. ती म्हणाली, “थांब मी तुझ्यासाठी काहीतरी बनवते.” असं म्हणून ती किचनमध्ये गेली. मी तिला बाथरूम बद्दल विचारलं तर तिने मला बाथरूम मध्ये नेलं. मी बाथरूम मध्ये गेलो आणि आत मध्ये हलका व्हायला लागलो. तिथे खुंटीवर मला वहिनींचे अंतर्वस्त्रे दिसले. मी ते उचलून त्याचा सुगंध घेतला. ते बघून माझ लंड आणखी ताणला. काही वेळानंतर मी बाथरूम बाहेर आलो आणि किचन मध्ये गेलो. वहिनी माझ्याकडे बघत हसत होत्या. पण मला कळेच ना की त्या का हसत आहे म्हणून मी त्यांना विचारलं, “वहिनी काय झालं? तुम्ही का हसता आहात सांगा ना.”

त्यावर ती म्हणाली, “अरे तुझ्या पॅंटची चेन बघ. सर्व दिसतंय.” तिने असं म्हणताच मी बघितलं तर माझ्या पॅण्ट ची चेन उघडीच होती आणि माझा लंड त्यातून दिसत होता. मी ती चेन लाजत लावली आणि वहिनीला सॉरी म्हणायला लागलो. ती म्हणाली, “काळजी नको करू. मी नाही सांगणार कुणाला.” आम्ही दोघे आता चांगलेच फ्रेंडली झालो. ती मला म्हणाली, “अरे श्रीकांत तुझं लंड तर चांगलंच मोठा आहे रे!” मी वहिनीच्या तोंडून ते शब्द ऐकताच आ वासला. ती माझा चेहरा बघून परत हसायला लागली. मी त्यांना म्हणालो, “वहिनी परत एकदा म्हणा.”

वहिनी- अरे श्रीकांत तुझं लंड फार मोठा आहे रे.
मी फार खूष झालो.
मी त्यांना म्हणालो- तुम्हाला मोठा लंड आवडतात का?
त्या म्हणाल्या- होना.
मग मी म्हटलं- वहिनी तुमच्या पहिला लग्नाच्या रात्री बद्दल सांगा ना. यावर ती माझ्या डोक्यावर टपली मारत म्हणाली- काय हे? काय पण विचारतो!
पण मी तिच्या मागेच लागलो तेव्हा ती म्हणाली, “बरं आज रात्री सांगते मी. आज माझे पती ऑफिसमधून येणार नाही आहेत तर तू ये जेवायला माझ्याकडे तेव्हा मी सांगते.” मी तयार झालो.

मग मी घरी गेलो आणि रात्र होण्याची वाट बघायला लागलो. रात्री आठ वाजता मी घरी मित्राकडे झोपायला जात आहे असे सांगत अंधाऱ्या वाटेने वहिनींच्या घरात दाखल झालो. वहिनींनी नाईट सूट घातला होता. त्यात त्या अतिशय मादक दिसत होत्या. मी त्यांना तसं सांगितलं. त्या म्हणाल्या, “हो का थांब. मी माझ्या अंगावर आणखी काहीतरी घेते. मला थंडी वाटत आहे. मी त्यांना म्हणालो, “थांबा ना वहिनी, आता गरमच तर व्हायचंय ना!”

मग आम्ही दोघेही जेवण केल्यानंतर बेडवर एकाच ब्लँकेटमध्ये लेटलो. मी त्यांना विचारला, “हा वहिनी सांगा आता तुमच्या पहिल्या लग्नाच्या रात्रीचा अनुभव.
ती- तू कधी सेक्स केला आहे का?
मी- नाही ना वहिनी.
वहिनी- मग तुला कसं कळणार मी जे सांगणार ते? मी तुला ते प्रात्यक्षिक करून दाखवते मग तर तुला कळेलच.

मला त्यांचा इशारा समजला. त्या माझ्याजवळ आणखी चिपकून बसल्या. माझा हात त्यांच्या बुब्सला स्पर्शत होता. त्यांच्या मांड्या माझ्या मांड्या लागत होते. त्यांचं बोलणं माझ्या कानात गुंजत होता. वहिनींच्या शरीराचा सुगंध मन भरून टाकत होता. तिने माझा चेहरा हातात पकडला आणि माझ्या ओठांवर चुंबन केलं. अगदी त्याच बरोबर मीही तिला अतिशय आतुरतेने चुंबन केलं. तिच्या बुब्सवर मी हात फिरवायला लागलो. मी ब्लॅकेट मधूनच तिची नाईटी वर केली आणि तिच्या शरीरावरून हात फिरवायला लागलो. वहिनीने नाईट सूटच्या खाली काहीच घातलं नव्हतं. ती पूर्ण नागडी होती. माझे हात तिच्या मांड्यांवरून तिच्या पुच्चीवरून फिरवायला लागलो. वहिनी सुस्कारली.

मी म्हटलं- वहिनी खूप मस्त वाटत आहे. वहिनीने माझा टी-शर्ट आणि जीन्स काढला. मीही आत मध्ये काहीच घातले नव्हत. वहिनी माझा लंड हातात धरून हलवायला लागल्या. मी त्यांचा पुच्चीत बोटं घालायला लागलो. त्यांचा नाईट गाऊन मी आता पूर्णपणे काढून घेतला. ब्लांकेटच्या खाली आता आम्ही दोघेही नागडे होतो. वहिनींचे बुब्स दाबत निप्पल्स चोखायला लागलो. लगेच मी ब्लॅंकेट बाहेर केली आणि वहिनींना उघडं बघितलं. अतिशय मादक शरीर होतं वहिनीचं.

वहिनी- श्रीकांत लवकर कर ना.. लवकर टाक.
मी -वहिनी एवढी घाई कसली?
वहिनी- अरे माझ्याकडून अजिबात राहावत नाही आहे. चोद ना मला.
तसा मी त्यांच्या अंगावर लेटलो आणि त्यांच्या पुच्चीवर माझा लंड घासला. त्यांनी माझा लंड धरला आणि पुच्चीच्या छिद्रात ठेवला. वहिनी- श्रीकांत घाल आत मध्ये. सतवू नकोस.
तसे मी एका झटक्यात माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत घातला. ती चित्कारली. मी चार-पाच शॉट तिला मारले. तिचे नाजूक ओठ बघून मला माझा लंड तिच्या तोंडात द्यायची इच्छा झाली.

मी- वहिनी माझं लंड चूसा ना!
वहिनी- अरे आधी माझ्या पुच्चीला शांत कर. मग म्हणशील ते करीन.
त्यामुळे मी परत वहिनीला चोदायला लागलो.
काही वेळ चोदल्यावर ती म्हणाली- श्रीकांत आता तू माझ्यावर उलटा लेट. तू माझी पुच्ची चाट आणि मी तुझा लंड चाटते. मी त्याप्रमाणे 69 पोझिशन घेतली आणि वहिनीचे आधीच ओली असलेली पुच्ची चाटायला लागलो. वहिनींनी माझं लंड तोंडात घेतलं आणि त्या चूसायला लागल्या.

काही वेळ एकमेकांचं चुसल्यावर वहिनी डॉगिस्टाइल झाली आणि म्हणाली, “श्रीकांत मागून चोद आता मला.” मीही तिच्या मागे झालो आणि तिच्या गांडीवर हात ठेवत पुच्चीत लंड बसवला आणि तिची चुदाई करायला लागलो. तिची पुच्ची चांगलीच ओली झाली होती. आणि माझा लंड तिच्या चुदाई ने थरथरायला लागला होता. मी आता ऑर्गजम वर पोहोचलो होतो. मी तिला म्हटलं, “वहिनी माझे विर्य निघत आहे. ती म्हणाली, “माझ्या पुच्चीत घाल.” मी म्हणालो, ” आणि तुम्हाला बाळ झालं तर?” ती म्हणाली, “नाही होणार. मी नंतर गोळी खाऊन घेईल.”

त्यामुळे मी तिच्या पुच्चीवर मोठा धक्का देत माझे विर्य सोडलं. आम्ही दोघेही आता बेडवर नागडे पडलो. ती रात्र आम्ही तसेच नागडे झोपलो. मग दुसऱ्या दिवशी पहाटे मी त्यांच्या घरून बाहेर पडलो आणि फिरायला गेलो आणि दिवस उजाडल्यावर मी घरी परत आलो. त्यानंतर मी वहिनींची नेहमीच चुदाई करायला लागलो.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme