Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

गोकुलधाम सोसायटीतल्या माधवी भाभीची गांड मारली भाग 1

हॅलो फ्रेंड्स मी आहे अंकित, घेऊन आलो आहे गोकुलधाम सोसायटीतला आणखी एक मजेदार सेक्सअनुभव. या कहाणीत मी आपल्याला माधवी भाभीची गांड मी कशी मारली ते सांगणार आहे.

गोकुलधाम सिरिज च्या पहिल्या भागात मी आपल्याला अंजली भाभी ची ठुकाई कशी केली ते मी सांगितलं. तुम्हाला ती कहाणी आवडली असेलच की कहानी वाचण्यासाठी लिंक चेक करा:गोकुलधाम सोसायटीतल्या अंजली भाभीची ठुकाई

पहिल्या कहाणीत सांगितल्याप्रमाणे जेव्हा माझ्या शिल्पा काकूंनी माधवी भाभीशी माझी ओळख करून दिली, तेव्हाच त्यांना बघून माझा लवडा टाइट झाला होता. तिथेच त्यांची साडी वर करून व त्यांची चड्डी खाली करून त्यांची पुदी हेपायची माझी इच्छा झाली होती. माझ्या सुदैवाने माझी ही इच्छा लवकरच पूर्ण झाली. मी त्यांची पुदीच काय, माधवी भाभीची गांड ही मी मारली होती.

झालं काय की पहिल्या कहानीत सांगितल्याप्रमाणे हे तर तुम्हाला माहितीच असेल की माझ्या काकांची फॅमिली दुबईला शिफ्ट झाल्यामुळे त्यांच्या गोकुलधाम सोसायटीतल्या खाली झालेल्या फ्लॅटवर मी राहायला गेलो होतो. काही दिवस अंजली भाभींनी मला टिफिन आणून दिल्यावर मग मी स्वतःच किचनमध्ये कुकिंग करायला लागलो.

एके दिवशी दुपारी मी कुकिंग करत असताना दरवाज्याची बेल वाजली मी लगेच दरवाजा कडे गेलो आणि दरवाजा उघडला. समोर माधवी भाभी स्मितहास्य करत उभ्या होत्या. त्यांच्या कडे बघताच मी खूप खुश झालो.

मी त्यांना म्हटलं, “अरे माधवी भाभी… या ना आत मध्ये या..” त्या हसत आत येत म्हटल्या, “अगबाई हे काय तू स्वयंपाक करत आहेस? वा वा छान.. स्वयंपाक करणारे मला खुप आवडतात!” यावर मी खुश होऊन म्हटलं,  “अरे वा.. मग मीही तुम्हाला खूपच आवडत असणार, हो नं?” यावर त्या मला चावटपणे मारून म्हटल्या, “काहीतरीच काय अंकीत!” आणि त्या हसायला लागल्या.

त्या म्हटल्या, ” हे घे मी तुझ्यासाठी अचार आणि पापड आणल आहे, आणि बघू बर काय बनवत आहेस तू तर!” मी खुश होऊन त्यांना थँक्स म्हटलं आणि त्यांच्यासोबत किचनमध्ये आलो. त्यांनी अचार आणि पापड कपाटात ठेवल आणि शेगडीवर शिजत असलेली, मी बनवत असलेली भाजी बघायला लागल्या. ते बघून त्या म्हटल्या, ” अरे वा! तुला तर खुपच छान बनवता येते की. मी तुला आणखी नवीन नवीन पदार्थ बनवायचे शिकवेन.” मी यावर खूप खुश झालो आणि म्हटलं, “अरे वा! माधवी भाभी मला तर खूपच खुशी होईल तुमच्याकडून पदार्थ शिकून घ्यायला.” मग ते हसून म्हटल्या, “हो पण तू बनवल्यावर मला पण देत जा बरं का.” मी म्हटलं, ” हो तंर.. मी बनवलेलं पदार्थ बरोबर बनलं की नाही ते तुमच्याकडूनच तर माहित होईल ना!” मी असं म्हटल्यावर त्या आनंदी झाल्या आणि म्हटल्या,” मी आत्ता लगेच तुला एक झटपट पदार्थ बनवून देते.”

मी आनंदाने तयार झालो. माधवी भाभी म्हटल्या, “मी तुला पराठे बनवायचे शिकवते.” आणि त्या पराठ्यासाठी लागणारे साहित्य शोधायला लागल्या. माधवी भाभी साडीमध्ये अतिशय सेक्सी दिसत होत्या. त्यांनी स्लीव्हलेस ब्लाऊस घातला होता. त्यांचे गोरे दंड बघून मला त्यावर किस करावेसे वाटत होते. त्या पीठ काढायला जश्या खाली वाकल्या तशी त्यांच्या भरदार गांडीची गोलाई माझ्या लंडाच्या जागी स्पर्शली. त्याबरोबर त्या उभ्या होऊन दचकून मागे वळल्या आणि लाजून म्हटल्या, “अग बाई..सॉरी हं अंकित..”

तसा मी त्यांना खट्याळ स्माईल द्यायला लागलो. त्यांच्या गांडीचा स्पर्श माझ्या पातळ पायजमा वरून माझ्या लंडाला होताच माझा लंड तरतरुन उभा ठाकला होता. त्यांचं त्याकडे लक्ष जाताच त्या लाजेने चुर चुर झाल्या. मीही मग लाजून त्यांना म्हटलं, “सॉरी हा माधवी भाभी..” आणि मी माझ्या लवड्याचा उठाव लपवायला लागलो. ते बघून माधवी भाभी हसायला लागल्या.

कसाबसा मी तो लपवला आणि त्यांना कामात मदत करायला लागलो. मदत करताना आता या वेळी त्यांचा हात जोराने माझ्या लंडावर आदळला आणि मी हळूच ओरडलो, “आई…गग.” त्याबरोबर त्या ओशाळून माझ्या डोक्यवरून हात फिरवत म्हटल्या, “अग बाई ग…आज काय होतंय मला..सारख तुला आदळत आहे मी..सॉरी हं अंकित परत एकदा. त्रास होतोय का तुला? बघू”

असे त्या बोलल्या आणि लंडावरून त्यांनी माझे हात काढले. त्याबरोबर त्यांना माझ्या उठलेल्या लंडाचा आकार माझ्या पायजमा वरून दिसला. मी म्हटलं, “सॉरी माधवी भाभी, चूक माझीच आहे, नाहीतर तुमचा हात लागूनही एवढं तिथं लागलं नसत.” त्या हसून म्हटल्या, “हो ते तर दिसतच आहे, काय रे अंकित, आज वेगळाच मूड दिसत आहे तुझा.” अस त्या म्हटल्या आणि परत कामाला लागल्या.

त्यांचं लक्ष नाही असं पाहताच मी माझ्या पँटमधून माझा उठलेला लवडा बाहेर काढला आणि त्यांची गांड बघून मूठ मारायला लागलो.” त्या पराठे बनवत माझ्याशी बोलायला लागल्या. त्यांची पाठ माझ्याकडे होती. 2 मिनिटे साडीवरून दिसत असलेली माधवी भाभीची गांड बघून मी मूठ मारला आणि त्या बरोबर त्या मागे वळल्या!!

त्या आश्चर्यचकित होऊन ओरडल्या, “अंकित…. अगं बाई…. हे काय करतो आहेस तू?” मी ओशाळून लंड पायजमात टाकत उत्तरलो, “सॉरी माधवी भाभी, थोडं तिथं दुखायला लागलं होतं म्हणून मी बघत होतो.” यावर त्या ओशाळल्या आणि म्हटल्या, “अग बाई होका? मी तर भलतंच समजले! सॉरी ह परत.” आणि त्या पुन्हा वळल्या आणि म्हटल्या, “अरे मूव्ह असेल न तुझ्याकडे? त्याचानी कर थोडं मालिश, बरं वाटेल त्याला.” मी म्हटलं, “कुणाला?” यावर त्या चावटपणे मला मारत म्हटल्या, “खूप खोड्या करायला लागला न तू माझ्या?”

मी हसून फ्रीज मधून मूव्ह काढला आणि त्यांना विचारलं, “माधवी भाभी, इथंच उभं राहून लावू का मूव्ह?” त्या थोडं आढे वेढे घेत हसून म्हटल्या, “बरं लाव, मी तिकडे वळते, आणि तुझं लावून झालं की सांग मला नाहीतर भलतंच दर्शन व्हायचं मला!” असे बोलून त्या हसून माझी मस्करी करायला लागल्या आणि परत गॅसकडे वळल्या.

मी आता पटकन माझा लंड पायजमातून बाहेर काढला आणि त्यावर मूव्ह लावत माधवी भाभीची गांड बघत परत मूठ मारायला लागलो. तसं करताना ही मी त्यांच्याशी गप्पा करत होतो. मध्ये मध्ये माझा श्वास जड होत होता. ते बघून त्या म्हटल्या, “अंकित, काय होतंय तुला? तू बरा आहेस न?”

मी म्हटलं, “माधवी भाभी, थोडंस दुखत आहे न, त्यामुळे मला नीट मालिश नाही करता येत आहे.” त्या म्हटल्या, “असं आहे का! पण मूव्ह लावला नाहीस नीट तर तुला लवकर आराम नाही पडणार. बरं मी देऊ का लावून मूव्ह नीट?”

त्या अस बोलल्या आणि माझ्या अंगावर उत्सुकतेचे शहारे यायला लागले. मी लगेच होकार भरत त्यांना म्हटलं, “सॉरी हा माधवी भाभी, माझ्यामुळे तुम्हाला उगाच त्रास होत आहे.” यावर त्या म्हटल्या, “अरे त्रास मला कसला? उलट तुलाच त्रास झाला बघ माझ्यामुळे. त्यामुळे  खरं म्हणजे मीच तुला मूव्ह लावून द्यायला आधी विचारायला पाहिजे होतं. आणि तसही मला तिथं मालिश करायची सवय आहेच!” त्या असं बोलल्या आणि चुकीचं बोललं हे लक्ष्यात येऊन त्यांनी शरमेने जीभ चावली अन हसून बोलल्या, “अग बाई, हे काय बोलले मी!”

मी मोठयाने हसून त्यांची छेड काढत म्हटलं, “माधवी भाभी तुम्ही तर तिथं मालिश करण्यात तरबेज असाल तर मलाही दाखवुनच द्या तुमच्या हातातली जादू!” यावर त्या मागे वळल्या आणि मला लटकेच मारायला लागल्या. त्या बरोबर त्यांचं लक्ष माझ्या पायजमातून बाहेर आलेल्या माझ्या 6 इंची उठून कडक झालेल्या लंडाकडे गेलं आणि त्या दोन्ही हात आपल्या गालांवर ठेवून मोठा आ.. वासून माझ्या लंडाकडे बघत उदगरल्या, “अगं.. बाई…बाई..इतका मोठ्ठा लवडा? अंकित कित्ती मोठ्ठा लवडा आहे रे तुझा!! आमच्या ह्यांच तर ह्याच्यापेक्षा अर्धाच असेल.”

माधवी भाभी उत्साहात बोलून गेल्या अन चूक उमजून जीभ चावत म्हटल्या, अगं बाई काय बोलतेय मी आज, काही खरं नाही माझं आज!” त्यांच्या या बोलण्यावर मी मोठ्या खुशीने दाद देऊन म्हटलं, “माधवी भाभी, थँक्स हं! मला माझ्या लवड्यावर खूप गर्व आहे. आणि बरं का माधवी भाभी, हा माझा लवडा काही असाच कडक नाही झाला!” त्या बोलल्या, “अय्या..मग कसा कडक झाला?” मी म्हटलं, “माधवी भाभी, जसा माझा लंड जानदार आहे न अगदी तश्शीच तुमची गांड पण भरदार आहे! ते बघूनच तर माझा लवडा इतका टाईट झाला!”

हे ऐकून त्या लाजेने चुर झाल्या आणि म्हटल्या, “होना मलाही माझ्या गांडीवर खूपच गर्व आहे. तुला सांगते बबीताजी सुद्धा माझ्या गांडीची खूप तारीफ करत असतात.” मी हसून म्हटलं, “होय का..अरे वा..” त्या म्हटल्या, “आणि काय रे लबाडा, मघा म्हणून तू माझ्या गांडीकडे बघून आपला लंड हलवत होतास तर.. आणि मला वाटलं तू मालिश करत आहेस!” यावर त्या मला चावट पणे मारायला लागल्या आणि मूव्ह घेऊन माझ्या पायांशी बसल्या…

समोर काय घडलं असेल? कश्याप्रकारे मी माधवी भाभीची गांड त्यांना साडी वरती करून मला दाखवायला भाग पाडलं असेल? हे सर्व मी समोरच्या कहाणीत सांगेन.

 

 

 

Marathi stories © 2019 Frontier Theme