Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

जवान नोकरला पुच्चीची मजा दिली

हेल्लो मित्रांनो, हि माझी एकदम खरी गोष्ट आहे. मित्रांनो असे तर मी वाराणसी ची राहणारी आहे आणि मी आज पर्यंत खूप गोष्टी वाचल्या आहेत जे वाचून मला खूप मजा आली होती, मित्रानो या मध्ये मी माझ्या नोकर बरोबर सेक्स करून माझ्या तहानलेल्या पुच्चीला एकदम शांत करून दिले होते आणि त्या बरोबर पहिल्या सेक्स ची मजा घेतली होती. तर मित्रानो ती घटना आता तुम्ही एकदम विस्ताराने वाचून घ्या.

मित्रानो हि त्या वेळची गोष्ट आहे जेव्हा मी १९ वर्ष ची होते, तेव्हा मी कोलेज मध्ये जात होते, तेव्हा माझी एक खूप चांगली मैत्रीण होती जिच्या बरोबर माझे खूप चांगले जुळत होते, आम्ही दोघी एकमेका बरोबर खूप मस्ती आणि मजा करत होतो आणि आम्ही काही पण एकमेका पासून दडवत नव्हतो. माझ्या त्या मैत्रिणीने मला एक सेक्स सीडी आणून दिली होती. त्या सीडी मध्ये एकदम सेक्सी मूवी होती आणि मी ती सीडी माझ्या कम्प्युटर वर लावून कधी कधी पाहत होते, ते पहिले कि माझी आग एकदम वाढून जात होती, आणि मला असे करताना खूप मजा येत होती. मित्रांनो माझा एक नोकर होता ज्याचे नाव गोपाल होते, त्याचे वय २५ वर्षे होते आणि तो माझ्या रूम ला रोज रोज साफ करून देत होता, तो मला दीदी म्हणून हाक मारत होता.

मित्रांनो माहिती नाही मला त्या दिवशी गोपाल वर खूप प्रेम येत होते, असे तर मी खूप दिवस पासून सेक्स साठी तडफड करत होते आणि कोणा बरोबर तरी सेक्स करायला खूप तहानलेली होते, मला रात्री झोपले कि माझ्या मना मध्ये त्या सीडी चे सर्व दिन येत होते ज्या मुळे माझी पुच्ची एकदम ओली होऊन जात होती आणि मी एकदम जोश मध्ये येत होते.

त्या दिवशी मी मना मध्ये आणले कि मी गोपल ला माझ्या बोलण्या मध्ये पटवले तर माझे काम होऊन जाईल, आणि मी असे काही केले तर त्याचे बाहेर पण कोणाला काही समजणार नाही आणि मी त्याच्या बरोबर माझी सेक्स ची भूक भागवून एकदम मस्त मध्ये मजा घेऊ शकते आहे. मला या कामा मध्ये असे काही चुकीचे आहे असे अजिबात वाटत नव्हते, कारण कि शेवटी जवानी ची मजा जवानी मध्ये नाही घेतली तर केव्हा म्हातारी झाले कि घेणार आहे.

मित्रांनो दुपार ची वेळ होती आणि मला माहिती होते कि आता गोपाल माझ्या रूम मध्ये साफ सफाई करायला जरूर येणार आहे, तर मी जाणून बुजून माझा रूम उघडा ठेवून दिला होता आणि ती सेक्सी फिल्म ची सीडी चालू करून टाकली होती आणि आता मी ती फिल्म पाहत पाहत माझ्या पुच्ची ला हळू हळू घासू लागले होते.

तेव्हा काही वेळ नंतर गोपाल माझ्या रूम मध्ये आला होता आणि तो माझ्या मागून आला होता त्या मुळे मी त्याला पहिले नाही असे नाटक करत होते, गोपाल ते सर्व सीन पाहून एकदम चकित झाला होता आणि त्याचे डोळे एकदम फाटून गेले होते, बहुतेक पाच मिनिट पर्यत हे नाटक चालू राहिले होते.

मागून गोपाल ने मला आवाज दिला होता आणि मला विचारले कि दीदी तुम्ही हे काय करत आहे? तर मी एकदम मागे वळले होते आणि पहिले कि गोपाल मला एकदम घुरून घुरून पाहत होता, तेव्हा माझे बोट माझ्या पुच्ची मध्ये होते, मग तो मला म्हणला कि मी हे सर्व मालकांना सांगायला जातो आहे कि तुम्ही असे घाण काही तरी बघत असता, मी त्यांना सर्व काही एकदम खरे सांगून टाकणार आहे, मग मी त्याचे असे काही बोलणे ऐकून एकदम घाबरून गेले ओह्ते, कारण कि आता माझा सर्व डाव उलटा पडला होता ज्या मुळे आता मला पण भीती वाटत होती, तेव्हा मी गोपाल ला पकडले होते आणि त्याच्या समोर मी गयावया करू लागले होते, कारण कि आता तो एक मुलगा होता आणि माझ्या वर भारी झाला होता, मग मला त्याने म्हणले कि एक अटीवर मी हे सर्व त्यांना सांगणार नाही.

मग मी म्हणले कि मला तुझ्या सर्व अटी मंजूर आहेत, तू म्हणशील ते मी करते पण कोणाला सांगू नकोस, मग त्याने मला माझे सर्व कपडे काढायला सांगितले होते, तर मी त्याच्या तोंडून हे ऐकून एकदम चकित झाले होते, आणि मला माझ्या काना वर अजिबात विश्वास होत नव्हता कि अचानक तो मला असे काय सांगू लागला होता, आज माझा तो नोकर मला आदेश देत होता.

मग मी त्याला नाही म्हणले तर तो बाहेर जाऊ लागला होता, तेव्हा मी त्याला त्याचा हात पकडून अडवले होते, तेव्हा तो मला म्हणला कि तू जर आता कपडे काढले नाहीस तर मी सर्वाना सांगून टाकेन.

मित्रांनो मी माझ्या मनाचे सांगू तर मला पण हेच सर्व पाहिजे होते, पण माहिती नाही कि मला काय भीती वाटत होती, त्या दिवशी एकदम पहिल्या वेळी मी एका मुला समोर माझी जीन्स पेंट, टोप, काढून टाकले होते, आता मी त्याच्या समोर फक्त माझ्या ब्रा आणि पेंटी मध्ये होते. गोपाल माझ्या सेक्सी शरीर ला एकदम चकित होऊन पाहत होता आणि त्याचे डोळे माझ्या डोक्या पासून माझ्या पाया पर्यंत फिरत होते.

आता त्याने मला माझे ब्रा आणि पेंटी पण काढायला सांगितले होते आणि ते ऐकून तर माझ्या अंगा मध्ये एक करंट धावू लागला होता, मग मी त्याला मी असे करणार नाही असे सांगितले, तर त्याने परत एक वेळा मला धमकी टाकली कि मी सर्वाना सांगतो आहे, मग मी शेवटी माझे राहिलेले कपडे पण त्याच्या समोर काढून टाकले होते आणि मी एकदम नागडी झाले होते, तो मला असे नागडी पाहून एकदम चकित झाला होता आणि एकदम खुश पण झाला होता.

मित्रांनो मला तर खरे खूप दिवस झाले असे काही पाहिजे होते, पण मला सर्व करायला लाज वाटत होती आणि भीती पण वाटत होती, कारण कि मी असे काही पहिल्या वेळी करत होते, अजून पर्यंत माझी सेक्सी सीडी चालू होती. त्या मध्ये आता असा सीन आला होता कि मुलगा त्या मुलीला झोपवून तिच्या पुच्ची मध्ये जीभ टाकून एकदम मस्त मध्ये चाटत होता, तेव्हा गोपाल ते सीन पाहून मला म्हणला कि दीदी तू आता या टेबल वर बसून घे, मित्रानो मी त्याने म्हणले ते समजले होते कि त्याला माझ्या बरोबर काय करायचे आहे.

मग मी घाबरायचे नाटक करत त्या टेबल वर जाऊन बसले होते.

मग तेव्हा मी पहिले कि माझे दिल एकदम जोर जोराने धडधड करत होते आणि आता माझ्या बरोबर काय होणार आहे ते मला समजले होते आणि मी एकदम उत्तेजीत झाले होते. मग तो माझ्या जवळ आला होता आणि माझे दोन्ही पाय पसरले होते आणि तो खाली बसला होता, मग त्याने पटकन माझ्या सेक्सी पुची वर त्याचे तोंड लावले होते आणि तेव्हा मला एकदम झटका लागला होता आणि आता तो माझी कुवारी पुची चाटू लागला होता, तेव्हा तो माझे बोल पण त्याच्या हाताने दाबू लागला होता.

मित्रांनो मी तर आता एकदम वेडी झाले होते, त्याच्या या सर्व करण्याने माझी पुच्ची एकदम तापून गेली होती आणि मी एकदम जोश मध्ये येऊन औऊ ऐई ऐई यया योईइ ओउ ओहोहो उहो ई उउसू उस्य्स य्स्य्यस यस्य उसस करत होते आणि मी त्याचे तोंड माझ्या पुच्ची वर दाबू पण लागले होते, आणि मला असे करून घेतना खूप मजा पण येत होती.

मग त्याने माझी पुच्ची पाच मिनिट चाटली होती आणि तो उठला होता आणि त्याचे कपडे काढू लागला होता आणि त्याने मला बेड वर यायला सांगितले होते.

आता त्याला समजले होते कि मी एकदम गरम कामुक आणि तापले आहे, त्याची पेंट खाली निघतच मला त्याचा कडक लंड माझ्या समोर दिसला होता आणि काही वेळ मी त्याचा लंड एकदम माझ्या नजरेने पाहत होते आणि तो काही जास्त मोठा नव्हता पण मला तरी तो खूप चांगला वाटत होता.

त्याने माझे दोन्ही पाय एकदम पसरून टाकले होते आणि तो माझ्या वर आला होता आणि त्याचा लंड माझ्या पुच्ची वर ठेवून दिला होता आणि एक जोराने ठोका मारला होता.

मित्रानो खरे सांगू तर माझी पुच्ची आधी पासून याची वाट पाहत होती, त्याचा लंड लांबी आणि जाडी मध्ये काही जास्त नव्हता त्या मुळे तो एकदम माझ्या पुच्ची मध्ये घसरून गेला होता, आता मला एकदम मस्त मजा आली होती जे मी तुम्हाल शब्द मध्ये सांगू पण शकत नाही आहे, मला तेव्हा खूप मस्त वाटत होते.

आता तो मला हळू हळू ठोके मारू लागला होता आणि मी पण त्याला आता माझी गांड हलवून साथ देऊ लागले होते आणि पाच मिनिट मध्ये मी माझे पाणी काढून टाकले होते, माझे पाणी निघताच मी आता हळू हळू थंड होऊ लागले होते, काही वेळ मला थोडे देऊन त्याने पण पाणी काढून टाकले होते, मग त्याने त्याचे पाणी माझ्या ओल्या पुच्ची मध्ये काढले होते आणि मला एकदम खुश करून दिले होते, मग त्याने मला त्या दिवशी थांबून थांबून तीन वेळा ठोकून दिले होते आणि मी पण त्याला पूर्ण साथ दिली होती.

तो एकदम पूर्ण जोश मध्ये येऊन मला ठोकत होता आणि त्याच्या बरोबर मी पण माझी पुच्ची शांत करून घेत होते, आता तर तो दिवस रात्र काही ना काही कारण करून माझ्या रूम मध्ये राहू लागला होता, कधी कधी रात्री पण तो माझ्या कडे येत होता, मग आम्ही दोघे खूप मजा करत होतो आणि रात्र भर एकदम नागडे एकमेकाच्या बाहों मध्ये चिकटून पडत होतो, आम्हाला चांगला चान्स मिळाला कि आम्ही सेक्सी फिल्म पाहून घेतो आणि सेक्स पण करतो.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme