Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

कसली गांड मारतो हा…आई ग…भाग 1

वयानुसार आपल्या सर्वांच्या गरजा बदलतात आणि त्याबरोबरच इच्छा ही. मी अनिशा नुकतीच बारावीची परीक्षा पास झाली आहे. शरीरात होणाऱ्या परिवर्तनासोबतच माझ्या मनात शरीरसुखाच्या वेगवेगळ्या काम भावना निर्माण व्हायला लागल्या आहेत. आता मी तुम्हाला माझ्यावर मी स्वतःहून ओढवून घेतलेली आपबिती सांगत आहे. काही तारुण्यसुलभ गोष्टी मिळवण्याच्या लालसेमुळे आपल्याला काय काय करावं लागतं आणि शरीरसुखाचा आनंद घ्यायसाठी आपल्याला कोण कोणत्या गोष्टींचा बलिदान द्यावे लागते, हे मला चांगलं माझ्या अनुभवातून कळलं आहे.

माझ्या घराला लागूनच एका व्यापाऱ्याचं घर आहे. ते नुकतेच इथे राहायला आले होते. त्यांना दोन मुलं होते. ते बघायला चित्रपटातल्या हिरोपेक्षा कमी नव्हते. ते फक्त आपल्या कामाकडेच लक्ष देत. इकडतिकडच्या गोष्टींकडे ते बघत नसत. त्यांचा हा स्वभाव आणि त्यांचा देखणेपणा मला आवडला होता. वॉर्डातल्या सर्व मुली त्यांना पटवण्याच्या मागे लागल्या होत्या. कारण त्यांच्यामध्ये तशी गोष्टच होती. मीही त्यामुळे त्या मुलींमधली एक होते.

त्यांचा विचार करूनच माझ्या पुच्चीचे रेशमी केसं ओले व्हायचे. त्या दोघांमधील कमीत कमी एकाचा तरी लंड बघायला मिळावा, त्याला कुरवळावे, त्याला चुसावे आणि मग त्यांच्याकडून झवून घ्यावं अशी मी कल्पना करायला लागले होते. त्यांचे लंड मिळवण्याच्या इच्छेने मी मनातल्या मनात विरघळत होते. रात्र दिवस मी त्यांच्या लंडाची कल्पना करायचे.

पण मला संधीच मिळायची नाही त्यांना माझ्या मनातली इच्छा सांगायची. असं नव्हतं कि मी त्यांच्याशी संपर्क ठेवू शकत नव्हते. कधी कधी मी त्यांच्या घरी जायची. त्यांच्या घरी माझं थोडं जाणं येणं होतंच.

नशीब नेहमी एकसारखं नसतं. ते कधी आपल्या बाजूने असलं ना की मग आभाळ फाटेपर्यंत आपल्या इच्छा पूर्ण करतात आणि त्यादिवशी माझं नशीब माझ्या बाजूला होतं असं तरी मला वाटतं. पण नशिबाला तर वेगळेच काहीतरी मंजूर होतं आणि जे नशिबाला मंजूर असतं त्यावर माझं किंवा माझ्या पुच्चीच नियंत्रण नसतं. आणि त्यादिवशी ते माझ्या नियंत्रणात नव्हतंच.

नेहमीप्रमाणे मी माझ्या घराच्या गच्चीवर फिरत होते तेव्हा त्या दोघांमधील एक जण गच्चीवरच होता. आमची नजरा नजर होताच आम्ही एकमेकांना स्मितहास्य दिले. मी त्याच्याकडे एकटक बघत होते. मला थोडीशी जाणीव झाली की इथे माझी खिचडी शिजू शकते आणि माझी इच्छा पूर्ण होऊ शकते. राहून राहून माझ्या शरीरात एक वेगळीच वीज चमकायला लागली. माझे मावांचे निपल्स कडक व्हायला लागले. माझ्या पुच्चीचे लिप्स उमलायला लागले आणि डोक्यात त्याच्या लंडाचा विचार घुमायला लागला. तो माझी इच्छा पूर्ण करायला मानेल की नाही? या सुंदर मुलाचा लवडा कसा असेल? ह्याच्या सारखाच हट्टा कट्टा आणि रसदार असेल का? असे विचार माझ्या डोक्यात यायला लागले.

तो पण माझ्याकडे मध्ये मध्ये बघायचा आणि आपल्या पायजामातून त्याच्या लंडाला हाताने टोलवायचा. मला वाटलं की ह्याला सुद्धा मला बघून माझ्या पुच्चीचा विचार घेऊन त्याचा लंड उठला असावा. याच्या पेक्षा चांगली संधी आणखी ती कोणती असेल? मी पटकन एका कागदाला छोट्याशा दगडामध्ये गुंडाळले आणि त्याच्याकडे फेकले. त्या कागदात मी लिहिले होते- तू मला खूप आवडतोस. माझ्याशी मैत्री करशील का?

त्यालाही माझ्याबद्दल आकर्षण होतं. त्याने कागदात लिहून दगड माझ्याकडे फेकला. तिथे लिहिल होतं- अनिशा मलाही तू खूप आवडतेस. पण ते तुला सांगायला मला जमलं नाही. तुझ्याशी मैत्री करून मला फार आनंदच होईल. ते वाचून माझा आनंद गगनात मावेना! हळूहळू आम्ही एकमेकांना प्रेमपत्र लिहून बोलायला लागलो कारण त्यावेळेस माझ्याकडे मोबाईल नव्हता.

आता तर आम्ही रोजच घराच्या गच्चीवर यायचो आणि एकमेकांना डोळे भरून बघायला लागलो. आम्हाला त्या दिवसाची वाट होती ज्या दिवशी आम्ही एकमेकांना एकमेकांच्या बाहुपाशात जखडून घेऊ शकू. मी कल्पना करून ठेवली होती की मी त्याच्या लंडाला हळूहळू कुरवाळेंन आणि मग त्याचा तो गोरा मोठा रसदार लंड तोंडात घेऊन मी चांगलं चुसेन आणि मग तो माझ्या पुच्चीला खोलून आपल्या जीभेने माझी तहानलेली पुच्ची चाटेल.

शेवटी तो दिवस आलाच. वाट पाहणं संपलं. मनात उत्सुकताही होती आणि भीतीही. मला त्याच्याकडून झवायचं तर होतच पण प्रेग्नेंट होण्याचीही भीती होती. पण त्याच्याकडून झवण्यातच माझा जिंकणं होतं. त्यामुळे प्रेग्नंट होण्याची भीती दूर दूर व्हायला लागली. मी माझ्या पुच्चीवरचे रेशमी केस काढून घेऊन तिला चिकणी करून रात्रीची वाट बघायला लागले.

झालं काय की एक दिवस त्याने मला रात्री भेटण्याबद्दल विचारलं होतं. मीही त्याला एका कागदात लिहून पाठवलं कि रात्री मी त्याच्या घरी त्याच्या रूममध्ये येणार. तोही फार उत्तेजीत झाला होता आणि मी! मी तर एखाद्या मोरणी सारखी मनातल्या मनात नाचायला लागले होते. जसं काही आयुष्यातील सर्वात मोठी खुशी मला मिळणार होती. जसे काही एखाद्या कुबेराचा खजिनाच माझ्या हाती लागला होता. त्याच्या लवड्याची गर्मी जाणवनं, त्याचा लंड चाटणे, त्याचा लंड पुच्चीत घालणं हे काही एखाद्या कुबेराचा खजिन्या पेक्षा काही कमीही नव्हतं.

माझ्या मनात विचार यायला लागले की त्याचा लवडा त्या रात्री वेगळ्याच जोशात राहणार ना? ताणावलेला, थरथरत असलेला त्याचा लंड आपल्या पायजम्याच्या मधून बाहेर धडपडायला बघत असणार ना? त्याचं लंड माझ्या तोंडात जायला अधीर झाला असेल ना? तसंच माझ्या गुलाबी पुच्चीला आपल्या लवड्याच्या रसाची चव द्यायला उतावीळ झाला असेल ना? तरीच तो वारंवार गच्चीवर यायचं ना. ही रात्र तरी किती कठोर आहे. लवकर येतच नाही आहे. मी त्याच्या मनाच्या अवस्थेची कल्पना करून माझे हात माझ्या ब्रा मध्ये घुसायचे आणि मी माझे माऊ दाबायचे.

खुशीच्या विचारांमध्ये मी त्या रात्री जेवणही केले नाही आणि रात्री बारा वाजता माझ्या घरचे सर्व झोपल्यावर चोरपावलांनी मी गच्चीवर गेले आणि मग तिथून त्याच्या गच्चीवर उतरले. तिथेच त्याची एक रूम होती. मी दरवाजा खटखटला. दरवाजा उघडाच होता. मी आत मध्ये घुसले आणि माझ्या उत्साहाला सीमा उरली नाही.

रूममध्ये अंधारच होता. मी बेडवर जाऊन बसले. तिथे आधीच तो लेटून होता. कदाचित लज्जेने त्याने लाईट बंद केले असावे. मी त्याच्याजवळ जाऊन तिथे लेटले आणि त्याच्या गालांवरून हात फिरवायला लागले.

त्याचाही चोदण्याचा उत्साह मोठा होता. त्यानेही माझ्या मावांवर हात ठेवत ते दाबायला लागला. तो उतावीळपणे माझे माऊ दाबत होता. त्याचा लंड माझ्या जांघांच्यावर आदळून परत फिरत होते. जसा काही तो विनंती करत होता की प्लीज माझ्या लंडाला तिच्या पुच्चीत सामावून घ्या. त्याने दुसऱ्या हाताने माझ्या गांडीला मसलायला लागला. मी आता माझे नियंत्रण गमावत चालले होते.

मी त्याच्या लंडाला त्याच्या पायजमावरूनच सहलवत होते. मला तर वाटायचं ती सापासारखा फणफणत असलेला त्याचा लवडा बाहेर काढावा आणि पिकलेल्या आंब्याप्रमाणे त्याचा रस काढून घ्यावा.

मी वेळ न घालवता त्याच्या पायजामाचा नाळा खोलला आणि त्याचा लवडा मुठीत धरून बाहेर काढला. तसा तो थोडा सुस्कारला, “आह्ह्ह… अनिशा..” पण लगेच तो माझे माऊ आणि माझी गांड मसजवण्यात गुंग झाला होता.

मी उठून बसले आणि त्याचा लंड गपकन तोंडात भरला आणि चूसायला लागले. माझे दात त्याच्या लंडाला टोचले तसा तो थोडासा ओरडला, “आई.. अनिशा..गगगग.. आग अनिशा हळू..” आणि मी भानावर आले आणि मग माझ्या जिभेने त्याचं लंड चूसायला लागले. त्याचं लंड चुसताना इकडे माझ्या पुच्चीची आग भडकत चालली होती. मला ती आग शांत करायची होती. त्यावर वीर्याचा फवारा उडवायचा होता.

पण समोर काय अनपेक्षित घडलं हे मी आपल्याला समोरील भागात सांगेन.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme