Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

कसली गांड मारतो हा… आई ग… भाग 2

मागील भागातून मी अनिशा उर्फ अनु आपल्याला सांगितलं की माझ्या घराशेजारच्या एका सुंदर तरुणावर मी भाळले आणि मग त्याने गच्चीवरच्या त्याच्या खोलीत रात्री मला बोलावले. मी त्या अंधाऱ्या रात्री त्याच्या रूममध्ये गेले आणि मग आमचा खेळ सुरु झाला. त्याचा लंड चुसून चुसून माझ्या पुच्चीची आग चांगलीच भडकली होती. हे सर्व कसं घडलं तो जाणण्यासाठी मागील भाग वाचा.

आता समोर काय काय घडलं ते मी सांगते. तो माझ्या लंड चुसण्यामुळं नियंत्रणाबाहेर गेला. तो माझ्या बुब्सला चुसायला वेडा झाला होता. तो हळूच उठला आणि त्याने माझ्या खांद्याना पकडून मला वर उठवलं. आता मला वाटलं आता हा माझी पुच्ची चोदेल. आपल्या जीभेने आता तरी तो माझी पुच्ची चाटेल. माझ्या पुच्चीत त्याचं लंड घुसवेल. आपल्या लन्डाने माझ्या जांघांच्या भिंतीवर आपल्या लंडाच्या गोट्या आदळेल आणि मला चोदून माझी बँड वाजवेल.

पण त्याने असं काहीच केलं नाही तेव्हा माझा नशा उतरायला लागला. मी स्वतः माझ्या बोटांनी माझी पुच्ची घासायला लागली.
मला कळेच ना की हा असा का वागत आहे? कदाचित तो घाबरला असावा. मी त्याचा एक बोट धरून माझ्या पुच्चीत घुसवले. मला वाटलं आता तरी हा उत्तेजित होऊन आपला लंड माझ्या पुच्चित घालेल.

पण त्यांनी असं काहीच केलं नाही. वाटल्यास तो जोरजोराने माझ्या गांडीच्या पुटठ्यांना दाबत होता. तसंच माझ्या गांडीच्या छिद्रात आपला बोट घुसवण्याचा प्रयत्न करत होता.

त्याने त्याचा एक बोट माझ्या गांडीत घुसवला तसे मी वेदनेने कळवळली, “आग आई ग ..गगग.… उऊउऊ..” मला कळून चुकलं की ह्याला माझ्या पुच्चीत रस नसून माझ्या गांडीत आहे. ते जाणून माझ्या झवण्याचा आनंद ओसरायला लागला. त्याच्याकडून माझी पुच्ची झवून घेण्याच्या माझ्या परीकल्पनेवर सर्व पाणी फिरलं होतं. पण आता माझ्यासमोर दुसरा कोणता मार्गही नव्हता. त्यामुळे मी चुपचाप तो जे जे करेल ते सहन करायला लागले. तो जे जे सांगेल तसं करायला लागले.

त्याने हळूहळू मला पूर्ण नागडी केलं आणि मला उलट ठेवलं. मी विचार केला -आता जे काही होईल ते लवकर आटोपून जावो. माझं मन खिन्न झालं होतं. मला फक्त गांड मारण्यात काहीच आवड नव्हती. मला तर माझी पुच्ची झवून घ्यायची होती. मग त्यानंतर वाटल्यास तो माझी गांड मारो की चूत मला काहीच फरक पडणार नव्हता.

मी चुपचाप माझ्या पुच्चीला माझ्या हाताने दाबत बेडवर उलटी लेटले होते आणि तो भुकेल्या कुत्र्यासारखा माझ्या गांडीवर तुटून पडला होता. त्याने माझी कंबर उचलून गांड बरोबर सेट केली. आपल्या तोंडातली थुंकी त्याने माझ्या गाडीच्या छिद्रावर लावली आणि मग त्याचा लंड माझ्या गांडीच्या भोकावर सेट केला. मी आता काय होईल हे धडधडत्या अंतकरणाने बघायला लागली. त्याने आपला लंड हळूहळू माझ्या गांडीत घुसवला तशी मी आर्त स्वरात ओरडले, “आई ग ..”

त्याचा लंड खूपच तगडा होता. सुरुवातीला तर मी फार आनंदी झाले होते की असल्या तगड्या लवड्याने मी आज माझी पुच्ची चोदून घेणार आहे म्हणून. पण मला काय माहित होतं की त्या लंडाने तो माझी गांड मारील म्हणून. तो माझ्या गांडीत लंड आत बाहेर करायला लागला तसं माझं ओरडणं वाढलं. माझ्या डोळ्यातून असावं गळायला लागली. मी कशीबशी सहन करून माझं लक्ष दुसरीकडे वळवत बघायला लागले होते.

त्याच्या त्या जोरदार झटक्यांनी माझी गांड हादरत होती. त्याने दोन्ही हाताने माझी कंबर पकडली आणि जोरजोराने तो माझ्या गांडीत आपल लंड अगदी खोलपर्यंत नेऊन बाहेर काढत होता. मी कण्हत होते, “आई ग …. कसली गांड मारतो आहे हा!” त्याच्या मांड्या माझ्या गांडीच्या पुटठ्यांवर आदळत होते. तो असा काही माझी गांड मारत होता जसा काही तो एखाद्या मुलीची नाही तर कुत्रीची गांड मारत असावा.

मी ऐकलं होतं की मुलगी जेव्हा पहिल्यांदा झवते तेव्हा तिच्या पुच्चीतून रक्त निघतं. अगदी तसच काहीतरी माझ्या गांडीच्या बाबतीत व्हायला लागलं होतं. तिथून रक्त तर नव्हतं निघत पण त्याजागी त्याच्या लंडातून वाहत असलेलं चिकट द्रव्य मात्र माझ्या गांडीतुन ओझरायला लागलं होतं. माझ्या टाईट गांडीला तो ठोकत होता. त्या रात्री अंधाऱ्या रूममध्ये मी पहिल्यांदाच माझी गांड मारून घेत होते. स्वप्न तर बघून आले होते की आज माझ्या कोवळ्या पुच्चीला लंडाचं दर्शन देईल, त्याची चव चाखायला देईल. पण इथे तर माझ्या पुच्चीच्या जागी माझ्या गांडीला त्या वेदना मिळत होता. मी मोठ्या खुशीने माझ्या पुच्चीवरचे रेशमी केस छाटून तिला झवण्यास तयार केले होते. पण माझी पुच्ची तशीच लंडाच्या विरहाने तडफडत होती.

त्याचा लवडा तर माझ्या गांडीला सोडायला तयारच नव्हता. कदाचित त्याला पहिल्यांदाच एखाद्या मुलीची गांड मारायला मिळाली असावी आणि तो या संधीचा पुरेपूर लाभ घेण्याच्या तयारीत होता. माझ्या छातीशी झुलणारे माझे माऊ दाबत तो माझी गांड मारत होता आणि मी माझ्या बोटांनी माझ्या पुच्चीला कुरवाळत तिची समजूत काढत होते. मी बडबडत होते – कसली गांड मारतो हा! आई ग ..

पंधरा मिनिटं तो माझ्या गांडीला ठोकत राहिला आणि मग त्याने त्याच्या लंडातून विर्याची पिचकारी माझ्या गांडीत सोडली आणि तो निढान होऊन मला घेऊन बेडवर माझ्या पाठीवरच पडला. काही वेळ मी त्याच्या उठण्याची वाट बघायला लागली पण तो उठण्याचे नाव घेइना म्हणून मग मी त्याला माझ्या अंगावरून बाजूला सारलं. मी माझे कपडे निमूटपणे घातले आणि माझ्या पुच्चीचा रस माझ्या पुच्चीतच घेऊन माझ्या घरी परतले. गेली होती पुच्ची झवायला आणि आले मात्र माझी गांड मारवून.

त्यादिवशी मी ठरवले की कोणत्याच मर्दाला माझ्या शरीराला हात लावू देणार नाही तसंच त्याच्या कडून झऊन घेण्याचा विचारही मनात येऊ देणार नाही. पण मन तर मन असते. त्याचा केव्हा पाय घसरेल याचा काहीच नेम नसतो. माझं मन आता त्याच्या दुसऱ्या भावावर आलं होतं. मला वाटलं चला हा नाही तर कमीत कमी त्याचा भाऊ तरी मला झवेल म्हणून मग मी आता त्याच्या भावावर माझे जाळे टाकायला सुरुवात केली होती. बघू त्याच्यासोबत तो मला कोणता अनुभव देतो ते.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme