Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

माझी श्रीमंत बिझनेसमनच्या बायकोची बॉडी मसाज भाग 3

हॅलो फ्रेंड्स, मी अभिषेक मसाज पार्लर बाला. मी आपल्याला सांगत आहे की एका श्रीमंत बिझनेसमनच्या बायकोची मी कशा प्रकारे मसाज करून तिला चोदलं! या कहाणीचे पहिले दोन भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:

माझी श्रीमंत बिझनेसमन च्या बायकोची बॉडी मसाज भाग 1

माझी श्रीमंत बिझनेसमन च्या बायकोची बॉडी मसाज भाग 2

आता मी समोर काय काय घडलं ते मी सांगतो. तर मागच्या कहाणीत सांगितल्याप्रमाणे मी त्या श्रीमंत बिझनेसमनच्या बायकोची मसाज सुरू केली होती. ती पूर्ण नागडी होऊन आपल्या पोटावरती लेटली व मग ती डॉगिस्टाइल झाली आणि मी तिच्या गांडीवर तेल लावून मसाज करायला सुरुवात केली. मग तिच्या पुच्ची वर बोटं फिरवायला लागलो. ती मोठ्याने कन्हत होती. मी तिच्या पुच्चीत बोट घातले आणि आत बाहेर करायला लागलो. ती मोठ्याने ओरडत होती, “आहहहह….. कर आणखी.…. उफफ्फ..”

मग ती लगेच खाली लेटली आणि पाठीवर होत तिने मला तिच्या जवळ बोलावले. मी तिच्या बुब्स बर हात फिरवत तिच्या तोंडाजवळ उभा राहिलो. ती माझ्या जीन्स वरुन माझ्या लवड्याच्या भागावर हात फिरायला लागली. मला तिच्या भावना जाणवल्या. मी माझ्या जीन्सची चेन काढली. तिने आत मध्ये हात घुसवला आणि माझ्या चड्डीवरून हात फिरवला लागली. लगेच तिने दोन्ही हाताने माझ्या जीन्सची बटण काढली आणि माझ्या चड्डी सकट खाली सरकवला.

मी माझ्या उठलेल्या लंड सोबत तिच्या तोंडाजवळ उभा होतो. तिने आपल्या शरीरावरच तेल माझ्या लंडावर लावलं आणि माझा लंड लवायला लागली. मीही तिच्या मोठ्या मोठ्या बुब्सवरून हात फिरायला लागलो. तिचे निप्पल्स माझ्या हातात पकडले आणि ते दाबायला लागलो. सोबतच मि तीच्या पोटावरून, तिच्या कंबरेवर आणि तिच्या पुच्चीवर ही बोट आत नेत होतो. मी तिच्या पुच्चीवर माझे हात नेला आणि मधले बोट तिच्या खोबणीत घालून आत बाहेर करायला लागलो. मीरा मोठ्याने ओरडत होती, “उऊच…. अभि…. हहहय..…” तिने माझा लंड तोंडात घातला आणि चूसायला लागली. मला अप्रतिम अनुभव व्हायला लागला. मी म्हणालो, “मीरा मॅडम खूप सुंदर दिसता तुम्ही. माझ्या अप्रतिम मसाज सारखीच तुमचं तोंडातून चुसन आहे. त्या म्हणाल्या, “अभिषेक, माझ्यापेक्षा कितीतरी सुंदर तुझी मसाज आहे. मला खूपच आनंद वाटत आहे.” असं म्हणून ती परत लंड चूसायला लागली.

मग मी माझा टी-शर्टही काढला आणि जीन्स आणि चड्डी पाया बाहेर करून पूर्णपणे नागडा त्यांच्यासमोर उभा ठाकलो. मीरा मॅडम नि र्मला त्यांच्या अंगावर यायला सांगितलं. मी त्यांच्याजवळ जाऊन लेटलो. त्यांनी आपले दोन्ही टांगा पसरवल्या होत्या. त्यांची पुची चांगलीच तापली होती. मी माझ्या बोटांनी तिला मसाजत होतो. आता मॅडम म्हणाली, “अभिषेक, हाताच्या बोटांची मालिश आता पुरे. आता मला तुझ्या मोठ्या लवड्या कडून माझ्या पुचीची मालिश हवी आहे. मी लगेच होकार देत त्यांच्या म्हणालो, “मॅडम, आज मी तुम्हाला खूपच खुश करणार आहे. एकटेपणा घालवणार आहे तुमचा. तुम्ही खूपच सुंदर आहेत.” असं म्हणतं मी त्यांचं जोरदार चुंबन घेतले. त्यांनी मला त्यांच्या अंगावर घेतला आणि माझ्या पाठीवरून हात फेरत माझ्या गळ्यावर किस करायला लागली.

मी उठलो आणि माझा लंड त्यांच्या मोठ्या बुब्सचेमध्ये धरला आणि त्यांचे बुब्सकडून माझे लंड त्यांच्या बुबस च्या फटीत आत बाहेर करायला लागलो. त्यांच्या बुब्सचे नुसता स्पर्श माझ्या लवड्याच्या नाजूक भागाला होत होता. मी त्यांचे निप्पल्स मोठ्याने चूसत होतो. मीरा मॅडमने त्यांचे बुब्स माझ्या लवड्याला दाबून धरले आणि माझा लवडा मसाजयला लागल्या. त्यांना खूपच मजा येत होती. मी त्यांचे बुब्स माझ्या तोंडात धरले आणि ते चूसायला लागलो.

मी त्यांना किसींग करत करत त्यांच्या बेंबी वर आलो आणि तिथे चुम्बने घेतलं. त्यांनी आपले पाय पसरवले होते. त्यांची पुची आता मला आमंत्रण देत होती. त्यांची पुची थरथर कापत होती. मीरा मॅडम म्हणाल्या, “अभिषेक, माझ्यावर पुच्चीची आता तुझ्या जिभेने मालिश कर प्लीज.” मी म्हणालो, “मॅडम तुम्ही जे सांगाल ते सर्व मी करणार आहे.” असे म्हणत मी त्यांच्या पुच्चीच चुंबन घेतले आणि माझी जीभ तिच्या खोबणीत फिरवायला लागलो. आता मात्र मीरा मॅडम बडबड करत होत्या. माझं डोकं त्यांच्या पुच्चीला दाबून धरत होत्या. मी माझ्या जीभेची मसाज त्यांच्या पुच्चीवर दाखवत होतो. त्या आनंदाने ओरडत होत्या. मलाही तिच्याकडून खूप जास्त आनंद येत होता. त्यांचे पुची चाटताना त्या आपले माझ्या मानेवर आपले पाय ठेवून मजा घेत होत्या.

मग मी उठलो आणि माझा लंड त्यांच्या पुच्चीवर बसवायला लागलो. माझ्या लंडन त्यांच्या पुच्चीचे लिप्स उघडले. त्यांची पुच्ची अतिशय ओली झाली होती. मी थोडासा लंड आत मध्ये घातला आणि त्यांच्या दाण्याला स्पर्श केला. त्याबरोबर त्या ओरडल्या, “आई ग अभि माझा दाना ग….”  त्यांनी आपले पाय पसरवून मला स्वतःकडे ओढले आणि माझ्या ओठांचे चुंबन घेतले. त्यांनी माझा लंड धरला आणि आपल्या पुच्चीत घातला. मीही सटकन आत मध्ये तो घुसवला.

मी आता पूर्णपणे मॅडम मध्ये सामावलो होता. त्यांनी माझ्या पाठीला करकचून धरले होते. मी त्यांच्या ओठात ओठ घातले आणि माझी कंबर हलवत त्यांची पुच्ची चोदायला लागलो. मॅडम आनंदाने सुस्कारत होत्या. त्यांच्या चेहऱ्यावरून, केसांवरून हात फिरवत त्यांच्या चेहऱ्यावर किस त्यांची चुदाई करत होतो. त्या माझ्या गांडीवर हात दाबत मला आणखी जोराजोरात धक्के द्यायला सांगत होत्या.

मग त्याप्रमाणे मी त्यांच्या दोन्ही टांगा धरल्या आणि त्यांच्या टॉंगळ्यांच्या आतील भागातून माझे दोन्ही हात घेतले आणि त्यांच्या फाकलेल्या पुचीला चोदायला लागलो होतो. अति श्रीमंत बिझनेसमनच्या बायकोची अतिशय सुंदर पुच्ची मी झवत होतो. तिच्या बेडरूम मध्ये जाऊन मॅडम ला चोदत होतो. आम्ही वरच्या मजल्यावर असल्यामुळे खाली आवाज जाऊ शकत नव्हता आणि गेला तरी त्याची परवा नव्हती. फक्त नोकर घरी होते आणि तिचे पती मात्र बाहेर होते.

त्या झवताना मला म्हणाला, “अभिषेक रोज मला मसाज करायला मला तू हवा आहेस.” मी म्हटले, “हो मॅडम मी रोज येत जाईन, तुमच्या वेदना दूर करेन. तुम्हाला आनंद देईल.” अस म्हणतं मी त्यांच्या पुच्चीवर आणखी मोठे धक्के द्यायला लागलो. त्यांच्या पुच्चीतून पाणी गळायला लागला. मला त्यांचं ऑर्गसम जाणवत होता. मीही त्यांच्या चुदाईने माझा लंड पाणी सोडायला लागलो. मग मी एक मोठा धक्का दिला आणि माझं पूर्ण वीर्य  त्यांच्या पुच्चीमध्ये सोडलं आणि त्यांच्या अंगावर जाऊन पडलो. माझे पूर्ण शरीर थरथरत होत.

त्या माझ्या पाठीवरून, माझ्या डोक्यावरून हात फिरवत मला शांत करत होत्या. त्या माझ्याशी अतिशय खोलपर्यंत कनेक्ट झाल्या होत्या. मग मी तिच्या शरीरावरून उठलो आणि तिला माझ्या कुशीत घेऊन तिला प्रेम देत तिच्या बाजूलाच लेटलो. आम्ही एकमेकांच्या हातात हात घेत बोललो.  आणि मग मला परत माझ्या पार्लरमध्ये जायचं असल्याने मी तिला तसं सांगितलं. त्यावर ती म्हणाली, “उद्या परत या वेळवर ये आणि वेळ काढून ये. मी तुझी वाट बघेल. मी म्हणालो, “मॅडम उद्या हा टाइम मी खालीच ठेवणार आहे तुमच्यासाठी खास.”

ती खूप खुश झाली आणि म्हणाली, “अभिषेक तुझे फीस?” मी म्हणालो, ” मॅडम तुमच्या इच्छेनुसार द्या मला तुम्ही.” यावर ती मिळाली, “तू मला एवढा प्रेमानं केलं पण तसा तो एक प्रोफेशन आहे.” असे म्हणत तिने लॉकरमधून एक लाख रुपये काढून मला दिले. मी फार खुश झालो. बिझनेसमनच्या बायकोने त्याच्याच लॉकर मधून एक लाख काढून तिला चोदण्याची फिस मला अदा करत होती.

मग ती मला जेवायला किचन रूम मध्ये नेले. मग आम्ही जेवण केलं आणि उद्या पुन्हा तिच्याकडे जायचे वचन देऊन मी परत आपल्या पार्लरमध्ये गेलो.

यापुढच्या कहाणीत मी ह्या बिझनेसमनच्या बायकोची माझ्या नव्या प्रेमिकेची पाच लाख रुपयाला गांड कशी मारली ते मी सांगणार आहे.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme