Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 1

नमस्कार, माझं नाव सुहानी असून मी 21 वर्षांची आहे. दोन वर्षे आधीच माझं लग्न प्रीतम सोबत झालं आहे. मला एक वर्षाचा मुलगाही आहे. त्याचं नाव आहे क्रिपाल. माझ्या सासऱ्यांचा मोठा व्यापार आहे, त्यामुळे आम्हाला कसल्याही गोष्टीची कमतरता नाही. माझे वडील खूप गरीब होते. तीन बहिणी मधून मी सर्वात मोठी होते. आमची मातोश्री खूप वर्षांच्या आजारानंतर स्वर्गवासी झाली तेव्हा मी पंधरा वर्षाची होते. मातोश्रीच्या इलाजासाठी वडिलांनी काय नाही केले! खूप मोठं कर्ज झालं होतं त्यांच्यावर.

ते एका सरकारी ऑफिसमध्ये क्लर्क म्हणून काम करत होते. एवढ्या तुटपुंज्या पगारात आमचं खूप अटीतटीमध्ये भागत होतं. त्यामुळे मीही काम करायला लागले. पण तेवढ्या पैशांत आमचं कर्ज फिटत नव्हतं आणि घेणारे नेहमीच आमच्या घरी येऊन पैसे मागायचे. काळजीने माझ्या वडिलांची तब्येत बिघडायला लागली. पण अशाच वेळी माझे भविष्यातले सासरे रमेशलाल यांनी आम्हाला मदत केली.

त्यांचा एकुलता एक मुलगा प्रीतम कुंवारा होता. तो थोडासा मंदबुद्धीचा असल्याने त्याला कोणीही आपली मुलगी द्यायला पाहत नव्हते. रमेशलालची पत्नीसुद्धा दोन वर्ष आधीच स्वर्गवासी झाल्याने घर सांभाळायला सुद्धा कुणीच नव्हतं. त्यामुळे रमेशलाल ने माझ्या वडिलांकडे कर्ज फेडण्याच्या बदल्यात माझा हात त्याच्या मुलासाठी मागितला. पण माझ्या वडिलांनी ते नाकारलं. मी हायस्कूल पर्यंत शिकले होते आणि समोर कॉलेजमध्येही शिक्षण घेणार होते. मग माझं लग्न अशा मतिमंद मुलासोबत ते कसे काय करून देणार होते? मी माझं जीवन त्याच्यासोबत कसं काय व्यतीत केलं असतं असा विचार त्यांना पडला होता.

मी माझ्या वडिलांना म्हटलं, “तुम्ही काही काळजी करू नका बाबा. माझ्या पाठीमागच्या दोन बहिणींचा सुद्धा विचार करा. तुम्ही लग्नाला होकार द्या आणि आपल्या डोक्यावरचा कर्जाचा डोंगर दूर सारा.” सुरुवातीला तर ते मानायला तयारच नव्हते पण मी सारखं विनंती केल्याने त्यांनी आपल्या छातीवर दगड ठेवून माझ्या लग्नाला मंजुरी दिली आणि माझं लग्न रमेशलालच्या मतिमंद मुलाशी लावून दिलं.

तेव्हा मी अठरा वर्षांची होते जेव्हा मी पहिल्यांदा माझ्या सासरी आले. तेव्हा माझे सासरे माझ्याजवळ येऊन बसले आणि मला म्हणाले, “मुली तू जे काही केलं आहेस ते खूप मोठं त्याग आहे. तू असं करून तुझ्या वडीलांवर आणि माझ्यावरही खूप मोठे उपकार केलं आहेस पोरी. मी तुझ्या वडिलांवरचा कर्जाचा डोंगर दूर सारला पण तु जे त्याग केलस त्याची किंमत पैशात मोजता येणार नाही.” मी म्हटलं, “मामाजी..” पण त्यांनी मला मधातच थांबवलं आणि म्हणाले, “मुली मला तुला काहीतरी खूप महत्त्वाचं सांगायचं आहे.” त्यांनी आपली नजर खाली केली आणि म्हणाले, “सुहानी बेटा, मी प्रीतमचं “ते” बघितलं आहे! मला पूर्ण विश्वास आहे की तो तुझ्यासोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करू शकेल आणि या घराला वारसदारही जन्मला घालू शकेल. पण तू थोडं जबाबदारीने आणि संयमाने घ्यावं एवढंच मी तुला सुचवत आहे.”

त्यांचं बोलणं ऐकल्यावर मी लाजेने लाल झाले. काय बोलावं मला काहीच कळेना. मी माझी नजर खाली टाकून तसेच बसले. ते समोर म्हणाले, “आज तुझी “ती” रात्र नाही. ती परवा आहे. मी तुला एक पुस्तक देत आहे, ते तू वाच. तुला त्याचा फायदा ‘त्या’ रात्रीत होईल. मी तुला तुझ्या पित्यासमान आहे त्यामुळे तू मला लाजू नकोस.” असं म्हणून त्यांनी ते पुस्तक माझ्याजवळ दिले आणि ते निघून गेले.

मी ते पुस्तक उघडून बघितले. ते एक कामशास्त्रावरील पुस्तक होते. त्या पुस्तकामध्ये विविध संभोगाचे आसने दिलेली होती. मला माहिती होतं की झवणे काय असते, लंड कसा असतो, वीर्य काय असते, ते कसं सुटतं इत्यादी. पण या पुस्तकातील चित्र बघून मला खूप लाज आली. यामधील काही संभोग आसन तर असे होते की ते बघूनच मला कळेना की असल्या स्थितीत कसं काय झवायचं! असला विचार माझ्या मनात कधीच आला नव्हता. एका चित्रात तर एक स्त्री पुरुषाचा लंड तोंडात घेऊन चोखत होती. छी.. छी.. एवढं घाणेरडं?

दुसऱ्या चित्रात तर पुरुष स्त्रीची पुच्ची चाटत होता. आणखी एका चित्रात तर पुरुषाचा लंड स्त्रीच्या गांडीत घुसला होता! एका चित्रात तर एक स्त्री दोन पुरुषांसोबत झवून घेत होती! मी ते चित्र पाहण्यात एवढी मग्न झाले होते की माझे पती प्रीतम केव्हा रूममध्ये आले ते मला कळलंच नाही. ते माझ्या मागे आले आणि माझ्या डोळ्यांवर हात ठेवत मला म्हणाले, “ओळखा पाहू मी कोण?” मी त्यांना म्हटलं, “सोडा ना! नाहीतर कुणीतरी येईल आणि बघेल. तुम्ही माझे पती प्रीतम आहात.” मी त्यांना बरोबर ओळखलं होतं. मग ते मला म्हणाले, “काय वाचत आहेस? पुस्तक.. गोष्टींची पुस्तके तर मलाही आवडतात.”

मला विचार आला की मी ह्यांना संभोगाचं पुस्तक कसं काय दाखवू? मी त्यांना खोटंच म्हणाले, “हो गोष्टीचे पुस्तक आहे हे. मी तुम्हाला रात्री यातून गोष्टी सांगेन.” यावर तो खुष झाला आणि टाळ्या पिटत रूममधून बाहेर पडला. किती भोळा होता तो! त्याच्या जागी दुसरा कोणी असता तर मला छेडल्या शिवाय गेला नसता.

दुसऱ्या दिवशी आमच्या वाड्याच्या आवारात लोक त्याची चेष्टा करताना मला दिसले. माझी वहिनी त्याची खिल्ली उडवत म्हणाल्या, “नवीन नवरी आली ना प्रीतमजी? सांगा बरं तुम्ही तिच्याशी रात्री काय करणार?” अजून त्यांचा एक मित्र म्हणाला, “वहिनी जेव्हा गरम होतील आणि तुला कळणार नाही की काय करायचं तेव्हा मला सांगशील.” त्यांचा आणखी एक मित्र म्हणाला, “प्रीतम सांग बरं पुच्ची कुठे असते?” आणि ते सर्व हसायला लागले. मला त्या लोकांची असली खिल्ली अजिबात आवडली नाही. मला कळून चुकले की माझे सासरे एवढे दुःखी का असायचे! मीही ठरवून टाकलं होतं की ह्या सर्वांना आता मी उत्तर देणार!

तिसऱ्या दिवशीची रात्र ही आमची मधुचंद्राची रात्र होती. माझ्याच वयाच्या नंदीनी वहिनीनी मला सजवलं, सवरलं, माझा शृंगार करून दिला आणि त्यांनी मला बेडरूममध्ये सोडलं. आमची बेडरूमही त्यांनी छान गुलाबाच्या पाकळ्यांनी सजवली होती. मग एक काकी प्रीतम ला घेऊन रूममध्ये आली मला बघून हसली आणि दरवाजा बंद करून बाहेर गेली. प्रीतम माझ्याजवळ आला आणि माझं डोक्यावरून असलेलं घुंगट वर न करताच खाली वाकून माझा चेहरा पाहिला आणि लहान मुलांसारखा टाळ्या वाजवून म्हणाला, “मी पाहिलं.. मी पाहिलं.. आता तुझी पाळी. आता मी लपतो आणि तू मला शोध.”

त्यांचं लहान मुलांसारखं वागणं पाहून मी समजून गेले की आता मलाच सुरुवात करावी लागेल. मी माझं घुंगट वर केलं आणि त्याला विचारलं, “आधी मला एक सांगा, मी तुम्हाला आवडते की नाही? तो म्हणाला, “हो मला तू खूप आवडतेस. तु मला गोष्टी सांगशील ना?” मी म्हटलं, “हो सांगेन मी तुला गोष्टी, पण त्या आधी तु माझ्या जवळ येऊन बस.” प्रीतम म्हणाला, “कोणत्या गोष्टी? त्या दिवशी तुझे पुस्तक वाचत होती त्यातला गोष्टी का?” मी म्हणाले “हो पण आधी मला सांग मी तुझी कोण आहे आणि तू माझा कोण आहेस ?” तो म्हणाला, “तू माझी पत्नी आहेस आणि मी तुझा पती आहे. मी पुन्हा विचारलं, “मग सांग बरं पती-पत्नी एकमेकांसोबत काय करतात!” प्रीतम म्हणाला, “मला माहिती आहे पण मी सांगणार नाही. तो माझा मित्र म्हणायचा की, “पती-पत्नी एकमेकांसोबत खूप घाणेरडे करतात.” मी म्हणाले, “घाणेरडे म्हणजे काय प्रीतम?” प्रीतम म्हणाला, “घाणेरडे म्हणजे ते झवतात.”

मी गंभीर चेहरा केला आणि म्हणाले वून काय असतं हे तुला माहिती आहे का? तो म्हणाला, “नाही माझ्या मित्राने सावजीने मला ते कधीच नाही सांगितलं. पण मला माहिती आहे झवणे म्हणजे काय असते. तुला पण सांगू का?” मी म्हणाले, “हो हो सांग ना. मला पण माहिती करायचा आहे.”

यानंतर समोर काय घडलं, मी प्रीतमला झवणे कसं असते, ते कसं शिकवलं असेल? असा मतीमंद पुरुष खरंच मला झवला असेल काय? माझ्या पुच्चीचं दुखणे, तिची वेदना कशी दूर झाली हे मी समोरील भागात सारखे सांगेन.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme