Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 4

नमस्ते. मी सुहानी. या कहाणीत मी माझ्या सासऱ्यां सोबतच्या झवण्याची कहाणी सांगत आहे. या कहाणीचे मागील भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा: माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 1

माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 2

माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 3

आता समोर काय घडलं ते मी सांगते. मी माझं कौमार्य माझ्या सासऱ्यां ना ध्यायला एकदम तयार झाले. त्यांनी त्यांचा पायजामा सोडला. त्याबरोबर माझ्या घागऱ्यावरच्या पोटावर त्यांच्या लंडाचा स्पर्श झाला. मी तो हातात धरून बघितला. खूपच मोठा आणि राकट असा त्यांचा लवडा होता. त्यांच्या लवड्याचा आकार जाणवताच मी आतून हादरले, तसेच खूशही झाले.

मी त्यांना म्हणाले- तुमचं लंड तर तुमच्या मुलापेक्षाही मोठा जाणवत आहे.

ते म्हणाले- हो सुहानी बेटा, आहेच मुळी. बघ ना तू.

असं म्हणून ते खाली लेटले. त्यांनी आपला कुर्ताही काढला. आता ते पूर्णपणे नागडे झाले होते. मी उठून बसले आणि माझ्या सासऱ्यां चं कडक लंड माझ्या डोळ्यांनी बघितलं. काळकुट्ट होतं ते. त्यांच्या लंडाच्या गोट्या चांगल्या फुगल्या होत्या. मी त्यांचं लंड धरलं आणि त्यावरची चमडी खाली खेचली. त्याबरोबर त्यांचं ते गुलाबी, नाजूक अग्रभाग उघड पडलं. त्यांच्या लवड्याच्या नसा फुगल्या होत्या. मी एका हाताने त्यांचा लंड धरला आणि दुसऱ्या हाताने त्यांच्या गोट्या पकडल्या.

ते म्हणाले- सुनबाई माझ्या गोट्यांना जरा मसाज दे ना.

तसं मी त्यांच्या गोट्या दाबल्या. तसे ते मोठ्याने चित्कारले, “आगगगग…. आहहहह… आग हळू…” मी मग हळू हळू त्यांच्या गोट्या मसाजल्या. चांगले जड जड जाणवत होत्या मला त्या. 2 वर्षांचं वीर्य साठलेलं असावं तिथं.

मग ते म्हणाले- सुनबाई.. आह्ह्ह.. सुहानी बेटा.. तोंडात घे ना लंड. मी त्यांचं लंड तोंडात घेतले आणि त्यांचा तो चाखायला लागले. माझ्या ओठांनी त्यांच्या लंडाला घेराव घातला. मी माझ्या थुंकीने त्यांचा लंड ओला केला. माझ्या सासर्‍यां नी आपले पाय चांगलेच फाकवले आणि मी त्यांचा लंड चूसायला लागले. आयुष्यात पहिल्यांदाच मी एखादं लंड चोखत होते. माझे सासरे मोठ्याने सुस्कारे सोडत होते. काही वेळ त्यांचं लंड चोखल्यावर त्यांना सहन होईना.

त्यांनी उठून माझ्या खांद्यांना धरत स्वतः कडे ओढलं आणि माझ्या उघड्या पाठीवरून हात फिरवत माझ्या गळ्यावरून आणि माझा चेहऱ्यावर चुंबन केले. माझे स्तन त्यांच्या उघड्या छातीवर दबले. त्यांनी माझा घागरा माझ्या कमरेपर्यंत वर केला आणि माझ्या उघड्या गांडीवरून आपल्या हातांनी मसाज करायला लागले. त्यांच्या लंडाचा स्पर्श पहिल्यांदाच माझ्या पुच्चीला झाला होता. त्यांच्या गरम लवड्याची उष्णता माझ्या पुच्चीला आणखीच गरम करत होती. मी माझी पुच्ची त्यांच्या लवड्यावर रगडली. मग त्यांनी मला त्यांच्याकडे थोडंस ओढलं तसा त्यांचा लंड त्यांच्या पोटाशी माझ्या पोटाच्या भाराने दबला.

मग सासऱ्यां नी मला खाली ठेवलं आणि माझे पाय फाकवले. ते माझ्या पायावरून चुम्बन करत करत माझ्या मांड्यांवर आले आणि त्यांनी माझ्या पुच्चीचे दर्शन घेतलं आणि म्हणाले, “ह्याच जेवणाची गोष्ट करत होतो मी सुनबाई. खूप चविष्ट वाटत आहे तुझी पुच्ची मला.” मी म्हणाले, “होय मामाजी, तुमच्यासाठीच मी हे जेवण वाढलं आहे. घ्याना स्वाद त्याचा.” ते माझ्या जांघेवरून जीभ फिरवत माझ्या पुच्चीवर आले. एकवेळ त्यांनी माझ्या पुच्चीच्या खोबणीत खालच्या भागापासून ते वरच्या भागापर्यंत जीभ फिरवली. पहिल्यांदाच माझ्या पुच्चीला मी जिभेचा स्पर्श अनुभवत होते. मी आणखी मदमस्त झाले आणि सुस्कारा सोडला, “आआह्ह…. हहहहहह…..”

माझी पुच्ची ओली झाली होती. ते परत परत माझ्या पुच्चीत जीभ फिरवत होते. मला सहनच होईना. ते आपल्या जिभेने मला झवायला लागले होते. माझ्या पुच्चीचा दाणा वरच्या लहानश्या भागात लपलेला होता. तो त्यांनी जिभेने बाहेर काढला आणि त्याला चोखायला लागले. माझ्या त्या नाजूक दाण्याला त्यांच्या जिभेच्या स्पर्शाने मी कळवळून उठले, “अग… आईईईईईई… गगगगगग… हह… चोखा मामाजी आणखी चोखा माझा दाणा… आआऊऊ…”

ते माझी पुच्ची भरभरून चोखायला लागले त्याबरोबर माझी पुच्ची पाणी सोडायला लागली. त्यांनी माझी पुच्ची उघडून बघितली. माझ्या पुच्चीचं पातळ पडदा अजुनही शाबुत होतं. त्यांनी दोन्ही हातांनी माझी पुच्ची खोलली आणि माझ्या पुच्चीचा आतील भाग चाटून काढला. परत परत माझी पुच्ची ओली होत होती. मग ते उठले आणि मला म्हणाले, “मी आता तुझं कौमार्य काढून घेत आहे सुनबाई.” असं म्हणत त्यांनी त्यांचा लवडा माझ्या पुच्चीवर घासला. मीही त्या अनुभवासाठी आता सरसावले. माझी छाती धडधडत होती. माझी नाजूक पुच्चीत त्यांचा राकट लंड आता काही क्षणातच घुसणार होता आणि माझ्यामध्ये सामावणार होता. माझ्या पुच्चीतून रक्ताचे कारंजे उडणार होते.

त्यांनी त्यांचं लंड माझ्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला आणि हळू हळू आतमध्ये घालायला लागले. तसे मी वेदनेने कळवळले आणि त्यांच्या पाठीला धरले. त्यांच्या मांड्या माझ्या मांड्याला घासत होत्या. त्यांनी आणखी थोडा जोर लावला आणि माझ्या पुच्चीचा पडदा फाडत अर्धा लंड आत मध्ये घुसवला आणि मी मोठ्याने ओरडली, “आईईईईईई… हहहहहाआ…. मामाजी…… माझी पुच्ची…..”

माझ्या पुच्चीचा पडदा फाटला होता. पुच्चीतून रक्ताचे कारंजे उडाले होते. माझ्या जांघेवरून रक्त ओरघळत त्या पांढऱ्याशुभ्र चादरीवर सांडत होते. अजून अर्धा लंड बाहेरच होता. त्यांनी माझ्या ओठात ओठ घातले आणि उरलेला लवडा आतमध्ये घातला. मी परत ओरडले, “मेले … गगव…. कित्ती मोठा आहे हो मामाजी तुमचा लवडा…” त्यांनी त्यांचा लवडा माझ्या पुच्चीत खोलवर घुसवला होता. मग त्यांनी तो हळूहळू बाहेर काढला आणि माझी रक्तबंबाळ पुच्ची बघून ते हसले. त्यांच्या चेहर्‍यावर मला खूप मोठं समाधान दिसलं. ते माझ्याजवळ आले. माझ्या कपाळावर चुंबन घेतलं आणि परत आपला लंड माझ्या पुच्चीत घातलं आणि हळूहळू ते आत बाहेर करायला लागले. माझ्या डोळ्यातून आसवं ओरघळले.

ते आता मला झवायला लागले. मला आता मात्र मला माझ्या पुच्चीची वेदना कामवेदने मध्ये बदलत असलेली जाणवली. मला लंड माझ्या पुच्चीत हवाहवासा वाटू लागला होता. मामाजी आता थोड्या वेगातच आपली गांड माझ्या जांघेवर आदळायला लागले. तशी माझी पुच्ची रक्ताच्या जागी आता पाणी सोडायला लागली. त्यांच्या झवण्याचा पचपचपाच आवाज यायला लागला. आता आम्हाला फार मजा यायला लागली. माझ्या पुच्चीच द्वार आता चांगलंच उघडलं होतं. मामाजी माझे वक्ष दाबत माझे पुच्ची जोर जोराने झवत होते आणि मी मात्र काम आनंदाने ओरडत होते, “चोदा आणखी मामाजी.. आआह्ह हहुऊ… ममहहहह..”

ते आपल्या सुनबाईची चुदाई करत होते आणि त्यांचा मुलगा बाजूच्याच रूममध्ये गाढ झोपला होता. आम्ही दोघे काम आनंदाने बेभान झालो होतो. बऱ्याच वर्षापासून आमची लैंगिक भूक आम्ही शमवत होतो. त्यांनी जशी झवण्याची गती वाढवली तसं मला त्यांचं लंडाचं थरथरनं जाणवायला लागलं. मला कळलं की ह्यांच लंड आता कोणत्या क्षणी पाणी सोडू शकतो. तसे त्यांनी दोन मोठे ठोके घातले आणि ओरडत त्यांचं वीर्य माझ्या पुच्चीत सोडलं. माझी पुच्ची त्यांच्या कामरसाने तृप्त झाली होती.

मी सासऱ्यां च्या पाठीवरून हात फिरवत त्यांना शांत करत होते. इतक्या वेळात तर माझी पुच्ची बऱ्याचदा पाणी सोडून तृप्त झाली होती. साधारण दोन-अडीच तास आम्ही काम सुखाचा आनंद घेतला होता. आता पहाटेचे 4 वाजत आले होते म्हणून मग आम्ही उठलो आणि कपडे घातले. मग त्यांनी मला बेडवर निजवलं आणि ते कामतृप्त होऊन खोलीबाहेर पडले. मी माझ्याच पुच्चीच्या रक्ताने माखलेल्या चादरीवर गाढ निजले.

त्यानंतर आणखी समोर काय काय घडलं असेल? मी माझ्या मतिमंद पतीला मर्द केले असेल का? त्यांच्या मित्रांचा सामना मी कसा केला असेल? या व्यतिरिक्त आणखी बरेच घटना मी समोरील भागांत सांगेन.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme