Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

माझ्या सावत्र आईने माझ्यासमोरच माझ्या बॉयफ्रेंड ला झवले भाग 2

हॅलो माझ्या मित्रांनो आणि माझ्या लाडक्या मैत्रिणीँनो. मी आपल्या सर्वांना सांगत आहे की माझ्या सावत्र आईने मला आणि माझ्या बॉयफ्रेंड ला सेक्स करताना पकडून नंतर मग शिक्षा म्हणून माझ्या बॉयफ्रेंड ला कशाप्रकारे तिच्यासोबत सेक्स करायला लावलं. या कहाणीचा पहिला भाग मी तुम्हाला सांगितला आहे. तो वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:

माझ्या सावत्र आईने माझ्यासमोरच माझ्या बॉयफ्रेंड ला झवले भाग 1

आणि आता मी समोर काय घडलं ते मी सांगते. माझ्या समोर माझी माय सोफ्यावर बसलेल्या माझ्या बोयफ्रेंड च्या तोंडाजवळ तिची पुच्ची नेऊन त्याला चाटायला लावत होती. माझा बॉयफ्रेंड तिची चड्डी खाली करून तिची चूत चाटत होता. माझी मॉम मोठी ओरडत होती त्याच्या चाटण्याने. माझा बॉयफ्रेंड खूप मन लावून तिची चूत चाटत होता. तोच तिची चड्डी काढत होता. माझ्या मॉम न त्याच डोकं आपल्या पुच्चीवर दाबून धरलं होतं. मग आपल्या बोटांनी तो तिची चूत मसाजयला लागला. तो तिच्या पुच्चीत बोटे आत बाहेर करत होता. ते बघून ती त्याच्यावर खेकसली आणि म्हणाली, “अरे तुझे बोट काय घालतोस मजेत माझ्या पुच्ची त? माझ्या मुलीच्या पुच्चीत कसं तू तुझं लंड घालून तिला चोदत होता?”

असं म्हणून ती त्याच्या लंडावर बसली. तिने त्याचा लंड आपल्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला आणि ती त्याच्यावर बसली. माझ्या लंडाचा पूर्ण भाग पूर्णपणे तिच्या पुच्ची त पोहोचला होता. मग तिने त्याच्या मानेवरून हात आवळलं आणि ती आपली गांड वर खाली करायला लागली. माझा बॉयफ्रेंड तिला चोदत होता. मला तर त्याचा उठलेला लंड बघूनच राग आला. माझ्या मोमला बघून त्याचा लवडा उठला होता आणि त्या उठलेला लंडन तो माझ्या समोरच मजा करत होता. माझी माय त्याचा लंड मोठ्या आवडीने घेत होती.

माझ्या बॉयफ्रेंड ने तिचे बुब्स हाताने दाबले. मग ती उठली आणि तिने तिची गांड त्याच्याकडे केली. तिने परत त्याचा लंड आपल्या पुचित घातला आणि ती परत खालीवर व्हायला लागली. मला त्याचा लंड माझ्या पुचीत आत बाहेर होताना स्पष्टपणे दिसत होता. ते बघून मला खूप जास्त जळण व्हायला लागली. मी अजूनही नागडी गप्प बसले होते. मग माझ्या मॉमने माझा हात धरून जवळ बसवले आणि मला म्हणाली, “अग तुझ्या बॉयफ्रेंड ला तू पण झव ना.” असे म्हणताच मी माझ्या बॉयफ्रेंडचा लंड तिच्या पुच्ची तुन काढला आणि चुसायला लागले. माझ्या वर मॉम च लक्ष होतं. मी त्याचा लंड तोंडात धरून चूसायला लागली होती. त्याच लंड चाखल्यावर माझी मॉम म्हणाली, “झालं असेल चुसून तर माझ्या पुच्चित घाल ते लंड.” मॉम चा ऑर्डर मी पाळला आणि तिच्या पुच्ची त माझ्या बॉयफ्रेंड च लंड घालून दिला. मग ती त्याच्यावर खालीवर व्हायला लागली. मी त्याच्या बॉल्ससोबत खेळायला लागले. अधेमधे त्याचा लंड मॉम च्या चूत मधून काढून परत चाटून पुच्ची त घालून द्यायला लागले.

मग माझी मॉम उठली आणि तिने मला सोफ्यावर नेत माझे पाय पसरले आणि मग ती माझ्याकडे बघत म्हणाली, “अरे वा तुझी तर चांगलीच ठुकाई झालेली दिसत आहे. काय रे तू माझ्या मुलीची पुच्ची एवढी चांगली ठोकून काढली का!” असं म्हणत ती माझी पुची चाटायला लागली. माझी सावत्र आई माझी पुच्ची चाटत होती. पण मलाही आता मजा यायला लागली होती. माझा बॉयफ्रेंड माझे बोल दाबत होता तर मॉम माझी चूत चाटत होती. तिने तिच्या पुच्चीवरून बोटं फिरवली. मग तिने माझ्या बॉयफ्रेंडला म्हटले, “माझ्या मुलीला झवतांना मला बघायचं आहे. तुम्ही तरुण मुलं कसे झवतात ते दाखवा मला.” असे म्हणताच माझा बॉयफ्रेंड माझ्या अंगावर आला. माझ्या मोम न त्याच् लंड माझ्या पुच्ची त घालून दिला आणि मग तो मला ठोके घालायला लागला. माझी मॉम बघत होती. तो ठोके घालत होता तशी मी ओरडायला लागले. काही वेळाने तिने त्याच लंड माझ्या पुच्चीतून काढला आणि आपल्या तोंडात भरत चुसायला लागली. चुसून झाल्यावर ती परत माझ्या पुच्ची त घालून देत होती आणि तो परत मला ठोके घालत होता. अशाप्रकारे आम्ही झवण्याचं आनंद घेत होतो.

माझी चुदाई झाली आणि मग आम्ही उठलो आणि तिच्या गांडीवरती चाटायला लागलो. मी आणि माझ बॉयफ्रेंड मिळून माझ्या मॉम ची पुच्ची खूप खूप चाटली. ती खूप खुश झाली. मग त्याने तिच्या पुच्चीवर लंड घासला आणि आत मध्ये शिरवला. त्यावर ती म्हणाली, “आता चांगला ठोकून काढ बरं मला.” मग त्याने माझ्या ममाच्या गांडीवर थपडा मारल्या आणि तिला जोरजोराने चोदायला लागला. माझ्या ममाच् शरीर त्याच्या धक्क्याने पुढेमागे होत होतं. आता तर मला असं वाटत होतं की माझं बॉयफ्रेंडच माझ्या ममला शिक्षा करत आहे कारण तो चोदताना तिच्या गांडीवर जोराने थपडा मारत होता. त्याने तिची कंबर पकडली आणि मोठ मोठ्याने तिला चोदायला लागला. माझी मॉम अत्यानंदाने ओरडत होती, “ववाहहह… आह्ह्ह… चोद….. हहहहब….” मी माझ्या मॉमच तोंडाच एक्सप्रेशन बघत होते. तिला त्याच्याकडून ठोकण्यात खूपच आनंद मिळत होता. तिचे बुब्स त्याच्या धक्क्यांनी झुलत होते.

त्यानं माझ्याकड पाहिलं आणि मग तो माझ्याकडे आला आणि माझ्या पुचीत लंड घालून ठोकायला लागला. माझ्या लकी बॉयफ्रेंड ला एका वेळेस त्याच्या गर्लफ्रेंड ची आणि त्याच्या गर्लफ्रेंड च्या मॉम ला झवायला मिळत होत. एक पुच्ची चांगली तरुण होती तर दुसरी चांगली अनुभवी. एकाच वेळी दोन पूच्या त्याला मिळत होत्या. तो मोमला म्हणत होता, “मला खूप आनंद येत आहे तुम्हाला आणि तुमच्या मुलीला एकाच वेळेस चुदाई करून.” यावर माझे मॉम म्हणाली, “हो रे मलाही खूप थ्रिलींग वाटत आहे आज माझ्या मुलीसोबतच तिच्या बॉयफ्रेंड सोबत सेक्स करून.”

असं म्हणून ती म्हणाली, “चला आता आपण सर्व माझ्या बेडरूममध्ये जाऊ.” असं म्हणत आम्ही वरच्या मजल्यावरच्या तिच्या बेडरुम कडे जायला निघालो. माझी मॉम सर्वात समोर होती. जिने चढत असताना तिची ती मोठी मांसल गांड हालवत होती. आम्ही तिघेही मग तिच्या बेडरूम मध्ये आलो आणि बेडवर लेटलो आणि तिघही एकमेकांना सेक्स मध्ये मदत करायला लागलो. मी माझ्या बॉयफ्रेंडच्या लंडावर बसले आणि त्यावर खालीवर व्हायला लागले. तर माझी मॉम त्याच्या तोंडावर बसली आणि आपली पुची त्याच्या ओठावर घासायला लागली. माझा बॉयफ्रेंड तिची गांड पकडून तिची पुच्ची चाटत होता आणि सोबतच माझ्याकडून सेक्स चा आनंद घेत होता.

मग आम्ही दोघीनी आपापली पोझिशन बदलली. मी माझ्या बॉयफ्रेंड च्या तोंडावर आले आणि माझी चूत त्याच्या ओठावर घासायला लागली तर माझी मॉम त्याच्या लंडवर बसली आणी उड्या मारायला लागली. अशाप्रकारे आम्ही मनसोक्त सेक्सचा आनंद लुटायला लागलो होतो. ती जोरजोराने ओरडत होती आणि इतक्यात तिने पुच्ची तुन पाण्याचा फवारा सोडला. मी चटकन खाली उतरले आणि मोमची जागा घेतली आणि चोदायला लागले. काही वेळ चोदल्यावर मीही माझं पाणी त्याच्या शरीरावर सोडलं. आम्हा दोघींनाही ऑर्गसम्स आले होते.

आता माझ्या बॉयफ्रेंडची पाळी आली. आम्ही दोघेही बेडवर बसलो आणि त्याचा लंड कुरवाळत चाटत होतो. त्याचा लंड कडक झाला होता. कुठल्याही क्षणी त्याच्या लिंगातुन त्याच्या विर्याच्या फवारा निघणार होता. इतक्यातच तो मोठ्याने ओरडला आणि त्याने आमच्या तोंडावर त्याचं घट्ट वीर्य सोडलं. आम्हा दोघांच्याही मायलेकींच्या चेहऱ्यावर माझ्या बॉयफ्रेंड च विर्य होतं. ते बघून त्याला खूपच समाधान वाटलं असणार.

मग दोघीही एकमेकांकडे बघितले. माझ्या मामाचा पूर्ण चेहरा त्याच्या वीर्याने माखला होता. मी तिच्या चेहर्‍यावरून त्याचे वीर्य साफ केलं आणि तिच्या तोंडात ते टाकलं. तसेच माझ्या चेहर्‍यावरचं विर्य मी चाटून घेतलं. मग आम्ही तिघेही एकत्र आंघोळीचा आनंद लुटला.

अशाप्रकारे माझ्या सावत्र आईने माझ्यासमोरच माझ्या बॉयफ्रेंडला चोदलं तसेच मलाही तिच्यासोबत आणि माझ्या बॉयफ्रेंड सोबत सेक्स करायला दिलं आणि आम्ही तिघेही मिळून सेक्सचा अपरिमित आनंद लुटला.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme