Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

मेकॅनिकने माझ्या बायकोची गांड मारली भाग 2

फ्रेंड्स मी अजित. मागच्या कहाणीतून तुम्हा सर्वांना माझ्याबद्दल तर माहीतच आहे. मी आपला सर्वांना सांगत आहे की एका कार मेकॅनिकने माझ्या समोरच माझ्या बायकोची गांड कशाप्रकारे मारली. या कहाणीचा पहिला भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:

मेकॅनिक ने माझ्या बायकोची गांड मारली

आता समोरच्या भागाला मी सुरुवात करतो. तर तो मेकॅनिक झुडपात जाऊन मुतायला लागला. त्याचा तो मोठा लंड माझ्या बायकोने आणि मी बघितला. तो बघूनच माझी बायकोने आ.. वासला. मग त्याने त्याचं मूतन आटोपलं आणि लंड हलवून पेंट मध्ये टाकून आमच्या जवळ येत म्हणाला की, “सर लगेच झालीच बघा दुरुस्त तुमची कार.” असं म्हणून तो परत कार रिपेअर करायला लागला. माझी बायको त्याच्या पॅन्ट कडेच उठलेल्या लंडाकडे बघत होती. मी तिचा चिमटा काढला आणि म्हणालो, “काय बघत आहेस?” तर ती मला म्हणाली, “अहो बघितलं का त्या मेकानिक चा लंड किती मोठा आहे हो! होना? त्याच्या बायकोला तो कसला झवत असेल ना?”

मी तिला रागातच म्हणालो, “का ग तुला ही झवायच आहे का त्याच्याकडून?” त्यावर ती घाबरुन म्हणाली, “नको अरे बाबा! हे काय म्हणत आहात तुम्ही? मला तर तुमचाच लंड हवा.” मी म्हणालो, “चल आता घरी पोचल्यावर मी तुझी कसली ठुकाई करतो ते बघ!” माझी बायको खूप होत म्हणाली, “हो ना.. मलाही किती उतावीळपणा जाणवत आहे की कधी एकदा घरी जाते आणि तुमच्याकडून ठोकून घेते.” आम्ही दोघे बोलत असताना त्या मेकॅनिकने आपल्या बाइकच्या पिशवीतून पेरू काढले आणि आम्हाला म्हणाला, “सर, मॅडम घ्या आमच्या गावचे पेरू. खाऊन बघा खूपच चवदार आहेत.” आम्हाला ते पेरू बघूनच ते खायची इच्छा झाली. मी आणि माझ्या बायकोने ते पेरू घेतले आणि आम्ही ते खायला लागलो. ते खाल्ल्यानंतर थोडे वेळात मला गुंगी यायला लागली. माझी बायको आणि तो मेकानिक मात्र ते पेरू खात होता. मी लगेच अर्धवट बेशुद्ध झालो. मला असं वाटलं की या मेकॅनिकने माझ्या पेरूमध्ये काहीतरी गुंगीचं औषध मिसळलं असावं. त्यात मला ग्लानी आली आणि मी तिथेच पहुडलो.

माझी बायको माझ्या कडे बघून एकदम चिंतीत होऊन मला उठवायला लागली. तिने मेकॅनिकला माझ्या मदतीला बोलावलं. तिने बॉटलच पाणी माझ्या चेहऱ्यावर टाकलं. पण तरीही मला पूर्ण होश आला नव्हता. मला फक्त तिथे काहीतरी हालचाल दिसत होती. मी मेकॅनिकच्या चेहरा कडे बघितलं तर मला त्याच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच हास्य जाणवलं. मला त्याचा इरादा काही ठीक वाटला नाही.

मग त्याने लगेच माझ्या बायकोला उचललं आणि तिला बिलगून तिच्यावर किस करायला लागला. माझी बायको ते बघूनच हादरली. ती मोठ्याने ओरडली. पण मी काही तिच्या मदतीला जाऊ शकत नव्हतो. मेकानिक माझ्या बायकोला म्हणाला, “अहो मॅडम, शांत रहा ना. तुमचा पती तर आता बेशुद्ध आहे आणि मगाशी तुम्ही मुतायला बसल्या तेव्हा मी तुमची उघडी गांड बघितलं तर माझा लवडा चांगलाच उभा झाला आहे. आता मला त्याला शांत करावं लागेल.” असं म्हणून त्याने माझ्या बायकोला पाठमोरी केली आणि तिची साडी वर करून तिची चड्डी खाली सोडली. माझी बायको त्याच्या तावडीतून सुटण्याचा प्रयत्न करत होती पण त्याच्या ताकदीसमोर तिचं काहीच चालत नव्हतं.

तो खाली बसला आणि माझ्या बायकोच्या उघड्या गांडीवर चुंबने घ्यायला लागला. तो माझ्या बायकोचा गोरा मांड्यावरून हात फिरवत होता. मग त्याने तिला परत फिरवलं आणि तिची पुच्ची चाटायला लागला. माझी बायको आता मात्र वेगळ्याच आवाजात कन्हायला लागली, “आहहहह…” तिच्या आवाजात आता मला मादकपणा जाणवत होता. ती माझ्याकडे बघत होती. मीही तिच्या डोळ्यात बघत होतो. पण मला आता तिच्या डोळ्यात माझ्यापेक्षा त्याच्याबद्दलच जास्त भावना दिसत होती. तो मेकॅनिक माझ्या जवळच खाली बसून माझ्या बायकोची चूत चाटत होता. त्याचे दोन्ही हात माझ्या बायकोचा गांडीवर होते. माझी बायको मोठ्याने कन्हत होती.

मग त्या मेकॅनिकने लगेच तिला माझ्या शेजारीच खाली ठेवलं आणि तिच्या टांगा पसरवून तिची पुच्ची चाटायला लागला. माझ्या बायकोला आता सहन होईनात. कारण ती माहेरी असल्याने तिला माझा सहवास लाभला नव्हता. त्यामुळे तीही सेक्सची भुकेलीच होती आणि आता तर तिला एवढा आणि आडदांड माणूस चोदायला भेटला होता आणि नुकतीच तिने त्याचा मोठा लंड बघितला होता. त्यामुळे तिच्या डोळ्यात मला एक चमक दिसलीच होती. त्या मेकॅनिकने माझ्या बायकोची साडी पूर्णपणे सोडली आणि तिच्या ब्लाउज काढला. तसा तिचे मोठे माऊ ब्रामध्ये असलेले त्याला दिसले. त्यानं तिचा ब्रा वर करून तिचे मोठे माऊ मोकळे केले आणि तो ते दाबायला लागला. तिच्या मावांचे निपल्स तो चोखायला लागला. तशी माझी बायको मोठ्याने ओरडायला लागली. माझी बायको माझ्यासमोरच त्या अनोळख्या मेकानिकशी सहवास करत होती.

मग तुम्ही मेकॅनिक उठला आणि त्याने त्याचा पॅन्ट आणि चड्डी काढली. त्याबरोबर त्याचा मोठा कडक लंड बाहेर पडला. माझी बायको त्याचा लंड बघताच उठून बसली आणि त्याचा लंड हलवत आपल्या तोंडात घेऊन चूसायला लागली. तीच ते रूप बघून मी हादरूनच गेलो. एखाद्या भुकेली वाघिणीसारखी ती त्याचा मोठा लंड तोंडात घेऊन चूसत होती. त्याच्या लंडाचा अग्रभाग ती जिभेने चाटून घेत होती. मेकानिक ही तिच्या चाटण्याने खूपच आनंदी दिसत होता. त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते भाव बघून मला माझ्या बायकोचा खूप राग आला. ती माझ्या समोरच त्या मेकानिक चा लंड चूसत होती.

आता मला थोडा थोडा होश येत होता तसा मी माझे हालचाल केली. पण माझ्या बायकोला आता माझी फिकीर नव्हती. मी माझ्या बायकोचा हात धरून तिला त्याच्या लंडावरुन दुर नेण्याचा प्रयत्न करायला लागलो. पण ती काही ऐकतच नव्हती. तिने माझा हात झिडकारला आणि त्याच्या लंडच्या बोलला दाबत ती त्याचा लंड मोठ्या उत्साहाने चाटायला लागली.

मग तो मेकॅनिक माझ्या शेजारीच खाली लेटला आणि माझी बायको त्याच्या अंगावर सिक्स्टी नाईन पोझिशन घेत त्याचा लंड चूसायला लागली. माझ्या बायकोची गांड त्या मेकॅनिकच्या तोंडावर होती. त्याने माझ्या बायकोच्या गांडीला पकडलं आणि तिची पुच्ची चाटायला लागला. हे दोघही माझ्यासमोर एकमेकांचं खाजगी अंग चुसत होते. माझी बायको त्याचा लंड चूसतांना वेगळेवेगळे कामुक आवाज करत होती. तर तो मेकॅनिक ही माझ्या बायकोची पुच्ची त्याच्या जाड जिभेने चाटून घेत होता.

मग ती त्याच्या तोंडावरून उठली आणि माझ्या कडे गांड करत डॉगिस्टाइल होत त्याचा लंड परत चूसायला लागली. मला त्यामुळे माझ्या बायकोची मेकॅनिकने चाटलेली पुची दिसत होती. त्याच्या तोंडाची थुंकी अजूनही तिच्या पुच्चीवर होती. कधी कधी तिची गांड एकदम माझ्या तोंडाजवळ येत होती. माझ्या बायकोची ओलि पुच्ची पाहून मला खूप वाईट वाटलं. मला आता जवळपास पूर्ण होश येत होता. पण माझी बायकोच माझ्यासमोर त्या मेकानिक सोबत एवढा खुशीने सेक्स करत आहे हे बघून मी तसाच बसून राहिलो आणि त्यांचा सहवास जवळून बघायला लागलो.

तो मेकानिक आणि माझी बायको दोघेही पूर्णपणे नागडे झाले होते. माझ्या बायकोचं त्याचं लंड चुसून झाल्यावर ती त्याच्या अंगावर लेटली आणि त्याचं चुंबन घ्यायला लागली. तो मेकॅनिक ही माझ्या बायकोच्या त्या कोमल ओठांचे चुंबन घेत तिच्या गांडीवरून हात फिरवायला लागला. तिचे माऊ त्याच्या छातीशी दबत होते. ती त्या मेकॅनिकला म्हणाली, “तुमचा तर लंड फारच मोठा आहे हो. मगाशी तुम्ही मुतताना मी तुमचा लंड बघितलं तेव्हाच मी घायाळ झाले. मला तुमच्या बायकोची जलन वाटायला लागली होती. माझ्या नवऱ्याचा लंड तुमचा इतका नाही हो. पण मी माझ्या नवऱ्या समोर तुमच्या लंडची तारीफ नव्हते करू शकत.” यावर तो म्हणाला, “हो ना मॅडम मघाशी तुम्ही मुतताना मी तुमची उघडी गोरी गांड बघितली ना तर माझा लवडा चांगलाच उभा झाला होता. तेव्हाच मी ठरवलं होतं की तुमची गांड मारायचीच.”

यावर माझी बायको म्हणाली, “तुम्ही माझी गांड पण मारणार आहात का?” यावर तो म्हणाला, “हो मॅडम नक्कीच.” यावर मी त्याला म्हणालो, “ये मेकानिक तुला माझ्या बायकोची पुची झवायची असेल तर झव पण तिची गांड सोड.” यावर माझी बायको म्हणाली, “नाही हो. मला माझ माझी गांड याच्या मोठा लवडा कडून मारून घ्यायची आहे.”

तीनही असं म्हटल्यावर मी कपाळावर हात ठेवला आणि खाली बसलो. याच्यानंतर समोर काय घडलं ते मी समोरील भागात सांगतो.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme