Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

मेकॅनिक ने माझ्या बायकोची गांड मारली

हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स. माझं नाव आहे अजित. मी एक 32 वर्ष्याच्या तरुण असून विवाहित आहे. माझ्या बायकोचं नाव सुगंधा आहे. आमच्या लग्नाला 5 वर्षे झाली आहेत. माझी बायको अतिशय सुंदर आणि हॉट फिगरची ची मालकीण आहे. तिचे माऊ अन गांड भले मोठे आहे. आज मी पहिल्यांदा च आपल्या सर्वांना माझ्या समोर घडलेला अतिशय थरारक प्रसंग सांगायचा आहे. एका कार मेकॅनिक ने माझ्या समोरच माझ्या बायकोची गांड मारून आपली फिस वसूल केली त्याचीच ही गोष्ट आहे.

ही घटना महिन्या पूर्वीची होय. मी माझ्या बायकोसोबत तिच्या माहेरून माझ्या कार ने आमच्या गावी जात होतो. माझी बायको बरेच दिवस माहेरी असल्यानं मला कधी एकदा घरी जातो अन हिची चुदाई करतो असं झालं होतं. माझ्या गावाला पोचायला 6 तास लागणार होते. आम्ही दोघे गप्पा करत प्रवास करत होतो. माझी बायकोही घरी जाऊन ठोकून घ्यायला उतावीळ झाली होती. ती तर म्हणाली, “अहो, रस्ता तर निर्मनुष्य च आहे. घ्याना गाडी एखाद्या झुडुपात अन ठोका ना मला इथंच कुठंतरी.”

माझ्या बायकोची असली उतावीळ इच्छा बघून मी तिची छेड काढायला लागलो. मी म्हणालो, “थांब ग. इथं कुठं जमते खुल्या वातावरणात. धीर धर जानेमन, घरी पोचलो की चोदायचंच आहे आपल्याला.” मी असं म्हणताच ती हिरमुसली. मग मी तिच्या अंगावरून हात फिरवत तिला मजा द्यायला लागलो. तिने साडी नेसली होती. तिच्या साडीचा पदर सोडून मी तिच्या ब्लाऊज वर हात फेरत होतो. एका हाताने माझी ड्रायव्हिंग सुरूच होती. तिने माझा हात धरला आणि तिच्या ब्लाऊज मध्ये घुसवला. मी तिचे माऊ दाबायला लागलो. तशी ती माझ्या पँटवर हात फिरवत मला उसकवायला लागली.

इतक्यात मला एक हायवे वर पोचण्यासाठी एक शॉर्ट कट रस्ता दिसला. मी लगेच गाडी तिकडे वळवली. हा एक कच्चा रस्ता होता पण तो माझे 20 किमी वाचवणार होता. आणि आम्हाला ही घरी पोचण्याची घाई होतीच. हा रस्ता निर्मनुष्य च होता. वेळ दुपारची 3 ची होती. आम्ही काही अंतर पुढं गेलो तसच मला कार मध्ये काही गडबड जाणवायला लागली. आणि काही अंतरावर च गाडी धक्के खात बंद पडली!

आम्ही दोघेही खाली उतरून कार च बोनेट उघडून बघायला लागलो. पेट्रोल तर भरपूर च होत. मला काही केल्या कार दुरुस्त करता येईना. माझी बायको तर फार वैतागली. ती म्हणाली, “काय हो हे मधातच! मला तर कधी एकदा घरी पोचते असं झालंय. बघा ना कोणी मेकॅनिक जवळपास.” मी म्हणालो, “अग इथे कुणी तरी दिसत आहे का तुला? एकतर मोबाईल मध्ये नेटवर्क पण नाही. कुणाला कॉल करायची सोय नाही.”

इतक्यात एक सायकलस्वार आम्हाला येतांना दिसला. आम्ही त्याला थांबवलं आणि मेकॅनिक बद्दल विचारले. तो म्हणाला, “साहेब इतक्यात तर कोणतंच गॅरेज नाही. पण मी ज्या गावाला जात आहे तिथं आहे एक मेकॅनिक. इथं नेटवर्क पण नाही त्यामुळे मी कॉल करू शकत नाही. पण काही अंतर समोर गेलं की नेटवर्क मिळेल मग मी त्याला कॉल करून तुमच्या कडे पाठवतो.” आम्ही त्याचा नंबर घेतला व त्याचे खूप खूप आभार मानले आणि तो पुढे निघाला.

मग आम्ही एका झाडाखाली बसून मेकॅनिक यायची वाट बघायला लागलो. सगळीकडे शांतता होती. माझी बायको मला खेटून म्हणाली, “अहो चला ना झवू मेकॅनिक येईपर्यंत. अश्या मोकळ्या वातावरणात झवण्याचा आनंद लुटू न.” मलाही तिची कल्पना आवडली. तिने माझा पॅण्ट खोलला आणि माझा लंड बाहेर काढून हलवत उभा करायला लागली. माझा लंड उभा होताच ती मला ब्लोव जॉब ध्यायला लागली. मी त्या थंड, शांत मोकळ्या वातावरणात माझ्या बायको कडून लंड चुसून घेत होतो. मला खूप छान वाटत होतं. मी तिचा ब्लाऊज आणि ब्रा वरती करून तिचे बुब्स दाबत होतो.

तिच्या लंड चुसण्यानं आणि त्या थंड हवेत मला नशा चढायला लागली. इतक्यात दुरून मला एक व्यक्ती बाईक वर येताना दिसला म्हणून मग आम्ही आमचे कपडे नीट केले. तो आमच्या कार जवळ येऊन थांबला आणि त्याने सांगितले की तो एक मेकॅनिक आहे व त्याला एका सायकलस्वाराने तुमच्या बिघडलेल्या कार बद्दल सांगितले. मी त्याच्या येण्याबद्दल खूप आभार मानले.

तो मेकॅनिक एक 30 वर्ष्याच्या धडधाकट तरुण होता. त्याने आपली किट काढली आणि तो कार चेक करायला लागला. तो म्हणाला, “सर, कार गरम झाल्यानं इंजिन थोडा ब्रेक डाऊन झालं आहे. थोडा वेळ लागेल पण मी करतो रिपेअर.”  माझी बायको त्याला म्हणाली, “प्लिज थोडं लवकर करा ह, आम्हाला घरी जायची खूप घाई आहे.” तो म्हणाला, “मॅडम, तुम्ही अजिबात काळजी नका करू. करतो मी लवकरच.” असं म्हणून तो कार रिपेअर करायला लागला. त्याची नजर सारखी माझ्या बायकोवर वळत असलेली मला दिसत होती.

आम्ही दोघे पती पत्नी झाडाखाली बसून कार रिपेअर व्हायची वाट बघायला लागलो. इतक्यात माझ्या बायकोला सुसू लागली. मी तिला जवळच्याच झुडुपात जायला सांगितले. माझी बायको अगदीच जवळच्या छोट्या झुडुपाजवळ गेली आणि पाठमोरी होत आपली साडी वर केली आणि पॅंटी खाली करून मुतायला बसली. माझं मेकॅनिक कडे लक्ष गेलं. तो माझ्या बायकोच्या गोऱ्यापान, मांसल गांडीकडेच बघत होता. मला माझ्या बायकोचा रागच आला. तिची उघडी गांड पूर्णपणे मेकॅनिक ला दिसत होती. ती फलफल मूतत होती. तिच्या मुतण्याचा “सु..….ससूउऊऊ…” आवाज त्या शांततेला भंग करत होता. मला तर सेकंद ही तासा सारखा भासत होता.

काही वेळाने तिचं मूतन आटोपलं आणि ती आपली चड्डी वर सरकवत उभी झाली. ती माझ्या कडे येताच मी तिला नजरेनेच दरडावल. तिला तिची चूक उमगली आणि मला सॉरी म्हणाली. मला आता मेकॅनिक च्या पॅण्ट मध्ये त्याच्या उठलेल्या लंडा चा आकार दिसला. तो भला मोठा आकार बघूनच मी हादरलो. नुसती माझ्या बायकोची उघडी गांड बघून ह्याची ही हालत झाली तर हिला नागडी पाहिलं तर त्याच काय होईल असा विचार माझ्या मनात आला.

माझी बायकोही त्याच्या पॅण्ट मध्ये उठलेला लंड बघून माझी मस्करी करायला लागली. मग काही वेळातच तोही माझी बायको जिथं मुतली तिथेच गेला आणि पॅण्ट मधून आपला भला मोठा लंड काढून मुतायला लागला. माझी बायको त्याचा तो लंड बघून “आ..” वासली. मला तर आता त्या मेकॅनिक चा फार राग आला. पण तोच कार दुरुस्त करू शकत असल्याने मी गप्प बसलो. आणि माझी बायकोही त्याच्याच लंडा कडे बघत होती. त्याच मूतन आटोपताच त्यानं लंड हलवून आपल्या पॅण्ट मध्ये घातलं आणि मागे फिरत म्हणाला, “बस थोडाच वेळ सर मग झालीच तुमची कार दुरुस्त.” असं म्हणून तो परत कार रिपेअर करायला लागला.

यानंतर समोर काय काय घडलं, त्या मेकॅनिक ने माझ्या बायकोची गांड कशी मारली ते मी समोरच्या भागांत सांगेन.

 

 

 

Marathi stories © 2019 Frontier Theme