Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

मित्र आणि त्याच्या अर्धांगिनी सोबत माझं थ्रीसम भाग-3

हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव समीर आहे. इथल्या बऱ्याच सेक्सी गोष्टी वाचल्यावर आता मीही आपल्या सर्वाना माझा एक सिक्रेट सेक्स अनुभव सांगत आहे. मी, माझा मित्र नितीन आणि त्याच्या अर्धांगिनी सोबत आम्ही कसा थ्रीसम सेक्स केला , त्याचीच हि गोष्ट आहे. ह्या गोष्टीचा पहिला आणि दुसरा भाग तर तुम्ही वाचला असणारच. त्या भागाची लिंक बघा: मित्र आणि त्याच्या अर्धांगिनी सोबत माझं थ्रीसम भाग-१

मित्र आणि त्याच्या अर्धांगिनी सोबत माझं थ्रीसम भाग-2

भागात सांगितल्याप्रमाणे मित्राने मला त्याच्या बायकोचे नंगे फोटो मला दाखवले. ते बघून मी पुरता वेडाच झालो. त्याच्या बायकोचे मोठे माऊ तिची आकर्षक पुदी बघून मला तिला हेपायची झाली होती. त्याने मला सांगितलं होत कि त्याच्या बायकोला थ्रीसम सेक्स करायची इच्छा आहे. मग मी त्याला समजावून तिची हि इच्छा आपण पूर्ण करू म्हणून पटवले. यावर तो तयार झाला होता आणि मग आम्ही वेलंटाईन्स डे ला तिची थ्रीसम सेक्स करायची इच्छा, आणि माझी त्याच्या अर्धांगिनी सोबत सेक्स करण्याची इच्छा असे दोघ्यांच्याही इच्छा पूर्ण करून एका दगडात दोन पक्षी मारले.  आम्ही कश्याप्रकारे थ्रीसम सेक्स केला, मी त्याच्या अर्धांगिनी सोबत कसा सेक्स केला, प्रीती वहिनीची गांड अन पुदी मी माझ्या मित्रा समोरच कशी ठोकली हे सर्व मी आता सांगत आहे.

तर दुसऱ्या भागात सांगितल्या प्रमाणे मी, माझा मित्र आणि त्याची अर्धांगिनी असे आम्ही तिघेही मद्याच्या धुंदीत नागडे होऊन कामुक नृत्य करत होतो. त्याची अर्धांगिनी पूर्णपणे नंगी झाली होती. ती माझ्या शरीराशी लगट करत आपली गांड माझ्या लवड्याला घासत नाचत होती. माझा लवडा तिच्या गांडीला स्पर्शून अगदीच ताणला होता. मी तिच्या गांडीच्या कपारीत माझा लंड घासायला लागलो. तीही आपली गांड माझ्या लंडाला मसाजत होती. माझा मित्र तिचे माऊ चुसत होता.

मग त्याने त्याच्या अर्धांगिनी ला बेडरूम मध्ये नेले आणि तो बेडवर लेटला. मग माझी हेपरी प्रीती वाहिनी त्याच्यावर डॉग्गीस्टायिल होऊन त्याचा लंड चोखायला लागली. तिची गांड बेडच्या काठावर माझ्या दिशेला होती. ती आपली गांड हलवत त्याचा लंड हलवून हलवून चोखत होती. मी तिची गांड धरली आणि माझं तोंड तिच्या गांडीच्या कपारीत खुपसलं. तिच्या गांडीच्या सुगंध मला बेभान करत होता. मी त्याच्या अर्धांगिनी ची गांड फाकवली आणि तिच्या गांडीच्या होल वर चुम्बन घेतले. मग मी माझ्या जिभेने तिचा तो होल चुसायला लागलो.

प्रीती वहिनीला माझ्या चुसण्यामुळे आनंद येऊ लागला होता. ती सारखी मागे वळून वळून माझ्या चुसण्याला दाद देत होती. ती मोठ्याने म्हणत होती, “आह्हह्हह्हह्ह….माझी गांड…समीर …..खूपच आनंद येत आहे मला…चाट आणखी माझी गांड…आय लव्ह यु समीर….बघा ना हो …तुमचा मित्र कित्ती छानपैकी माझी गांड चाटत आहे…आह्हह्ह….आई …गगगग…”

त्याच्या अर्धांगिनी ला त्याच्या समोरच असं बोलताना पाहून मी आता चांगलाच चेतावलो. तिची गांड चाटता चाटताच मला तिची फुगून बाहेर उठलेली पुदी चाटायला बोलवत होती. मग मी तिच्या पुदीवर चुम्बन सुरु केले. ती मोठ्याने सुस्कारायला लागली, “आह्ह..आई….गगगग….ह्म्म्म…” तिच्या पुदीत मी माझी जीभ घातली आणि तिच्या पुदीतील रस पिऊ लागलो.

ते बघून माझ्या मित्राने मला मद्याचा प्याला दिला आणि म्हटलं,” अरे हे मद्य तुझ्या वाहिनीच्या गांडीवर ओत,. मग तिच्या गांडीवरून ओरघळणार मद्य तिच्या पुदीत जाऊन तिथल्या रसाला मिसळलं कि आणखी चव वाढेल.” त्याची हि आयडिया त्याच्या अर्धांगिनीलाही आवडली. मग मी तिच्या गांडीवर ते मद्य सांडवल आणि मग तिच्या गांडीच्या कपारीतून ओरघळून तिच्या पुदीवर आलेलं रस मी पिऊ लागलो. जिभेने चाटत मी तिच्या पुदीवरच मद्य प्रश्न करत होतो. अश्याप्रकारे मी माझ्या वाहिनीच्या गांडीचा आणि पुदी चाटण्याचा भरपूर आनंद लुटला.

आता मला तिची पुदी हेपण्याची इच्छा पूर्ण करायची होती. मी उठलो आणि माझा लंड तिच्या पुदीवर घासत मी म्हणालो, “वहिनी, आता मी तुमची पुदी हेपणार आहे बर का..” यावर ती म्हणाली, “हो ना.. हेप माझी पुदी.. माझी पुदीपन तुमचीच आहे..जेवढा हक्क माझ्या नवऱ्याचा ह्या पुदीवर आहे अगदी तेवढाच हक्क आता तुझाही माझ्या पुदीवर आहे.. हेप मस्त..” यावर नितीन म्हणाला, “हो रे.. माझ्या बायकोची पुदी म्हणजे तुझीच..हेप तू तिला..”

यावर मी त्या दोघांचेही आभार मानले आणि तिची गांड धरली आणि माझा लंड तिच्या पुदीत घुसवला. एकाच दमात अक्खा लंड तिच्या पुदीत सामावला होता. ती मोठ्याने ओरडली, “आह्हह्हह्हह्ह…….समीर….तुझा लंड खूपच मोठा आहे रे…..आई …गग..” मी तिच्या गांडीवर चपटा मारत माझा लंड तिच्या पुदीत आतबाहेर करत होतो. माझा लंड ओला होऊन बाहेर पडत होता. मग मी सटासट तिची पुदी हेपायलालागलो. ती आता त्याचा लंड चोखन थांबवून माझ्याकडे वळून बघत मोठ्याने कण्हत होती. तीच पूर्ण शरीर मी माझ्या झटक्याने पुढं मग करत होतो.

अचानक तिला ऑरगॅसम आला आणि तिच्या पुदीतून पाणी सोडती झाली. ती लगेच मागे वळली आणि माझा लंड तोंडात घेऊन चोखायला लागली. मी तिचे बुब्स दाबत तिच्या चोखण्याचा आनंद घेत होतो. ती आपली थुंकी माझ्या लंडाला लावत चुसत होती. माझा मित्र त्याच्या अर्धांगिनी ची मी आत्ताच हेपलेली पुदी चाटत होता.

आता तो म्हणाला, “आता मी हिची पुदी हेपतो आणि तू तुझ्या ह्या हेपऱ्या वहिनीची गांड मार..” यावर प्रीती वहिनी म्हणाल्या, “हो माझी तर मोठीच इच्छाच आहे एकावेळेस पुदी अन गांड मारून घ्यायची. हेप तुम्ही दोघेही मला एकाच वेळी.” असं म्हणून ती परत वळली आणि तिच्या नवर्याच्या अंगावर लेटून त्याचा लंड तिच्या पुदीत घातला आणि माझ्याकडे गांड करत म्हणाली, “हां.. समीर… ठोक माझी गांड..”

मग मी बेडवर चढलो आणि माझा लंड तिच्या गांडीच्या भोकावर टेकवला. मग मी आणि त्याने दोघीनींहीएकाच वेळेस तिला दणका दिला आणि माझा लंड तिची गांड चिरत तिच्या गांडीत सामावला. ती खूपच जोरात ओरडली होती, “अह्ह्हह्हह्हह्ह……….मेले………गगगगगग……..”

आम्हा दोघांचेही लंड तिच्या पुदीत आणि गांडीत घुसले होते. मग आम्ही आमचे लंड तिच्या पुदीतून आणि गांडीतून आतबाहेर करत तिला हेपायला लागलो. ती मोठ्याने ओरडत होती, “आह्ह..हम्म्म्म…म्ह्ह्ह..उहम्म्म…” आणि तिने परत एकदा पाणी तिच्या पुदीतून सोडलं.

आता मी माझा लंड तिच्या गांडीतून काढत बेडवर लेटलो आणि पाठमोरी होत माझ्या अंगावर लेटून माझा लंड तिच्या गांडीत घालत त्यावर उड्या मारायला लागली. थोड्या वेळाने मग माझा मित्र तिच्यावर स्वर झाला आणि त्याच्या अर्धांगिनी च्या पुदीत त्याचा लंड घातला. आता आम्ही दोघेही परत तिची चुदाई करायला लागलो. मी तिचे दोन्ही पाय धरून तिच्या छातीकडे ताणले होते. आम्ही दोघेही एकमेकांकडे हसत तिची चुदाई करत होतो. ती मोठ्याने ओरडत परत पुदीतून पाणी सोडती झाली. तिला वरचे वर ऑरगॅसमस येत होते.

मग आम्ही उठलो आणि तिला बेडवर लेटवलं. मग मी तिच्या तोंडावर बसलो आणि माझी गांड त्याच्या अर्धांगिनी ला चाटायला लावली. ती माझी गांड तिच्या जिभेने चाटायला लागली. मला माझ्या मित्राच्या बायकोकडून, त्याच्या समोरच माझी गांड चाटवून घेताना अतीव आनंद लाभत होता.

त्यानंतर मी उठलो आणि त्याच्या अर्धांगिनी ला मी माझ्या कवेत उचलून घेतले. तिने तिचे दोन्ही पाय माझ्या कमरेभोवती जखडले आणि माझ्या गळ्यात हात घालून मला किस करायला लागली. तिचे मोठे बुब्स माझ्या छातीला दाबत होते. मग मी माझा लंड तिच्या पुदीत घातला. माझा मित्रही तिच्या मागे झाला आणि तिच्या गांडीत त्याने आपला लंड घुसवला. ती आता आम्हा दोघांच्या मध्ये हवेत होती. आम्ही दोघेही आता तिला उचलून उचलून आपल्या लंडावर तिची गांड आदळत होतो. जोरजोरात आम्हितील हेपायला लागलो. ती मोठ्याने ओरडत होती.

१५ मिनिटे आम्ही तिला हेपलो आणि मग तिला खाली बसवत आम्ही आमचा लंड तिच्या चेहऱ्यावर धरला. आमचा अत्युच्च क्षण जवळ आला होता. ती आम्हा दोघांचे हि लंड हातानी धरत अधाशीपणे चुसायला लागली. मग आम्ही आमचं वीर्य तिच्या चेहऱ्यावर सांडवायला लागलो. मी माझ्या मित्रासमोरच त्याच्या अर्धांगिनी च्या तोंडावर माझं पांढरं वीर्य सांडवत होतो.

आमच्या वीर्याने तिचा संपूर्ण चेहरा माखला होता. ती आमच्याकडे बघत म्हणाली, “तुम्ही माझाही थ्रीसम सेक्स करण्याची इच्छा पूर्ण केलीत…आय लव्ह बोथ ऑफ यु..” आणि ती तिच्या चेहऱ्यावरील आमचं वीर्य बोटानी जमा करत आपल्या तोंडात घालत चाटायला लागली. आम्ही तिघेही आता सेक्स करून दमलो होतो. मग आम्ही उठलो आणि बेडवर तसेच लेटलो.. माझ् मित्र नितीन, त्याच्या अर्धांगिनी ला त्याच्यासमोरच, त्याच्यासोबतच हेपून मला स्वर्गीय सुख लाभलं होत.

त्यानंतर आम्ही नेहमीच थ्रीसम सेक्स करायला लागलो होतो.

 

Marathi stories © 2019 Frontier Theme