Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

मित्राच्या बहिणीला संजना ला लॉजमध्ये पाहिलं आणि मग तिला ठोकलं

विजय आपल्या गर्लफ्रेंड सोबत लॉजवर चोदायला गेला. त्याने रूमची चावी घेतली आणि ते दोघे पायरया चढायला लागले. तेवढ्यातच त्याला समोरून एक युगल खाली येताना दिसलं. त्या युगल मधली मुलगी विजयच्या मित्राची बहीण संजना च होती! तिने विजयला पाहिलं आणि तिचा चेहरा पांढरा पडला. विजयने मात्र तिला बघुनही न बघितल्यासारखं केलं आणि तो आपल्या गर्लफ्रेंडसोबत रूममध्ये गेला आणि दोन तास तिची चांगली चुदाई केली आणि मग ते लॉजच्या बाहेर पडले.

विजय मुंबईला नोकरीनिमित्त होता. तसच त्याच्या मित्राची ही बहिण संजना ही जॉब निमित्तच मुंबईला आली होती. विजयचा त्याच्या मित्राच्या घरी येणं-जाणं असल्याने हे दोघेही एकमेकांना चांगले ओळखत होते.

विजय जेव्हा आपल्या गर्लफ्रेंड सोबत लॉज बाहेर पडला तेव्हा संजना त्याला एका कोपऱ्यात उभी असलेली दिसली. त्याने आपल्या गर्लफ्रेंडला टॅक्सीमध्ये बसवले आणि तिला तिच्या घरी पाठवले आणि तो मग संजना कडे गेला. दोघांनीही एकमेकांकडे बघून स्मितहास्य केलं. विजयने तिला विचारलं, “हाय संजना कशी आहेस तू?” संजना म्हणाली, “मी ठीक आहे रे. मला तुझ्याशी काही बोलायचं होतं. चल ना तिकडे कॉफी शॉप मध्ये जाऊन कॉफी पित बोलू.”

यावर विजय तयार झाला आणि मग ते दोघे एका कॉफीशॉप मध्ये गेले आणि कॉफी पीत एकमेकांशी बोलायला लागले. विजय म्हणाला, “संजना इकडे कुठे राहते तू?” ती म्हणाली, “मी अंधेरीला मैत्रिणीसोबत किरायाने फ्लॅट करून राहते आणि तू कुठे राहतोस विजय?” विजय म्हणाला, “मी पण मित्रांसोबतच राहतो.” संजना म्हणाली, “आणि ती मुलगी कोण होती?” यावर विजय हसला आणि म्हणाला, “अरे ती माझी गर्लफ्रेंड आहे. आज माझ्या फ्लॅटवर माझे मित्र असल्याने आम्हाला काही जमलं नाही म्हणून मी तिला इथे गेस्ट हाउस मध्ये घेऊन आलो. आणि संजना मघाशी मी तुला त्या मुलाबरोबर पाहिलं कोण होता तो?” ती म्हणाली, “विजय ही गोष्ट तू माझ्या घरी नको सांगूस प्लीज.” यावर विजय मिळाला, “नाही ग संजना मी नाही सांगणार.” यावर ती म्हणाली, “अरे काय सांगू तुला तर माहीतच आहे मुंबईत किती खर्च होतो. माझ्या फ्लॅटचाच किराया किती जास्त आहे आणि माझ्या जॉब मध्येही मला पाहिजे तेवढा पगार मिळत नाही आहे. म्हणून मी कधीकधी पैशांसाठी श्रीमंत मुलांना गटवते आणि त्यांचा बेड गरम करते.”

यावर विजय चकित झाला आणि म्हणाला, “काय सांगते तू संजना! हे असलं काम केव्हा पासून करायला लागलीस?” यावर ती म्हणाली, “अरे 2 महिनेच झाली आहे पण मी काही कॉल गर्ल नाही. मी नेहमीच नाही जात, कधी कधी जाते जेव्हा जास्त पैसे मिळत असतील तरच.” विजय च्या मनात विचार आला, “संजना तर आता आत्ताच चोदून आली आहे. मीही त्याच बेडवर माझ्या गर्लफ्रेंड ला चोदल असावं.” त्याच्या मनात कितीतरी दिवसांपासून संजना ची गांड मारायची, तिला चोदायची खूप इच्छा होती आणि आता तर त्याने तिला गेस्ट हाउस मध्ये बघितलं होतं. त्यामुळे त्याला आता संजना सोबत बेड गरम करायला मिळणार होतं.

विजय तिला म्हणाला, “चल संजना आजचं रात्रीचे जेवण आपण सोबत घेऊ.” ती म्हणाली, “कुठे जाऊया आपण?” विजय म्हणाला, “माझे मित्र आतापर्यंत तर रात्रीच्या शिफ्ट साठी गेले पण असतील. आपण हॉटेलमधून पार्सल घेऊन आणि माझ्या फ्लॅटवर जाऊन खाऊ.” यावर संजना तयार झाली आणि मग दोघांनी जेवण पार्सल घेतलं आणि ते फ्लॅटवर आले. विजय तिला म्हणाला, ” संजना तू प्लेट तयार करून ठेव तोपर्यंत मी आंघोळ करून येतो.” यावर संजना म्हणाली, “हो मला पण आंघोळीची खूप इच्छा होत आहे. तुझं झाल्यावर मी ही करते.” यावर विजय म्हणाला, ” अग मग येना. सोबतच करू.”

ती लगेच तयार झाली. तिने आपले कपडे काढले आणि ब्रा पॅंटी वरच ती विजय सोबत बाथरूममध्ये शिरली. विजय आपल्या चड्डी वरच होता. त्याचा मोठा लवडा त्या चड्डी मधून उठून दिसत होता. विजय संजनाचं अर्धनग्न शरीर बघूनच वेडावला. तिचे मोठे बुब्स तिच्या ब्रा मधून बाहेर यायला बघत होते. तसेच तिची मोठी गांड पॅंटी ने थोडीशीच झाकली गेली होती. विजयने शॉवर सुरू करताच दोघे ओले झाले. विजयने संजनाला आपल्याकडे खेचले आणि तिचे चुंबन घेतलं. त्याने तिच्या ब्राची पट्टी काढून तिचा एक माऊ हातात धरून दाबला! विजयचा लवडा चांगलाच उठला होता. तो तिच्या शरीराला टोचत होता. तिने लगेच त्याची चड्डी खाली सरकवली आणि त्याचा लवडा हातात घेतला आणि म्हणाली, “हाय राम!! किती मोठा आहे तुझा लवडा! विजय खूपच मोठा ॲनाकोंडाच आहे हा तर!”

विजय हसत म्हणाला, “हो ह्या ॲनाकोंडा ला आता एक मोठा बीळ पाहिजे आहे आता घुसायला.” यावर संजना म्हणाली, “मग याला माझ्या बीळा त घाल ना!” यावर दोघेही हसले आणि मग आंघोळ झाल्यावर ते बाहेर आले. अंग पुसून ते नागडेच बसले. विजयने विस्की चे पेग बनवले आणि दोघेही ते प्यायला लागले. विजयने संजना ला म्हटले, “संजना मघाशी गेस्ट हाउस मध्ये ज्या बेडवर तू चुदून आलीस ना त्याच बेडवर मी माझ्या गर्लफ्रेंडलाही चोदल. पण माझ्या मनात मात्र तुझाच विचार येत होता की तुह्या बेडवर कशी चोदल्या गेली असशील. तेव्हापासूनच तुला चोदायची माझी इच्छा आणखी वाढली.”

यावर संजना म्हणाली, “अरे मग विचार कसला करतोस घाल ना तुझा ॲनाकोंडा माझ्या बिळात!” असं म्हणत ती लेटली आणि तिचे पाय फाकवले. विजय तिच्या अंगावर चढला आणि तिची पुदी हेपायला लागला. संजना मोठ मोठ्याने सुस्कारे सोडायला लागली, “चोद हेप मला. फुकटात हेपू देत आहे मी तुला … आहहहह…”

काही वेळ विजयने तिला चोदलं आणि मग त्याने तिला डॉगिस्टाइल केलं आणि तिला विचारलं, “तू आपल्या ग्राहकांकडून तुझी गांड पण मारून घेत असते काय?” ती म्हणाली, “जर त्यांनी जास्त पैसे दिले तर मी माझी गांड देते ठोकायला!” विजय म्हणाला, “संजना मला पण दे ना तुझी गांड मारायला.” यावर ती म्हणाली, “विजय माझी गांड तुझीच आहे रे. मारना मनसोक्त!”

तिने अस म्हटल्यावर त्याने विस्की तिच्या गांडीवर ओतली आणि तिच्या गान्डीत त्याने लंड घातला. भरपूर वेळा तिने तिची गांड मारून घेतल्यामुळे त्याचा लंड सटकन आत मध्ये घुसला आणि मग तो तिची गांड ठोकायला लागला. संजना ओरडायला लागली, “आआह्ह… हहोऊ… मार माझी गांड… आज मिळत आहे तुला… आज.… मी फुकटात माझी गांड तुला मरायला देत आहे नाहीतर मी पैशाशिवाय माझ्या गांडीचे कुणाला दर्शनही देत नाही.”

विजय आणखी जोर जोरात तिला चोदायला लागला. तो म्हणाला, ” साली रांड.. माझ्या मित्राची बहिण तू एवढ्या ग्राहकांसोबत बेड गरम केलीस आणि मला मात्र तुझी गांड आता देत आहेस? मला तुला खूप आधीपासूनच चोदायची इच्छा होती पण तू तर आधीच चांगल्या प्रकारे ठोकून घेतली आहेस!” यावर ती म्हणाली, “तर काय झालं राज्या, आता देत आहे ना मी माझी पुच्ची अन गांड! कसला विचार करतोस?” ती असं म्हणताच विजयने तिच्या गांडीतुन लंड काढला आणि तिच्या पुदित घातला आणि तो तिची पुदी सपासप चोदायला लागला. ज्या मित्राच्या बहिणीला चोदण्याचं स्वप्न बघितलं होतं तिने आजपर्यंत अनेकांकडून ठोकून घेतलं होतं त्यामुळे त्याचा भ्रमनिरास झाला होता. तो जोरजोरात चोदायला लागला. त्याला आता त्याच्यासमोर मित्राच्या बहिणीच्या रुपात रांड दिसत होती. विजयने संजनाला एका रंडी सारखच चोदलं आणि मग त्याचे वीर्य निघायला सुरुवात होताच त्याने तिच्या पूर्ण शरीरावर वीर्य सोडलं.

संजना म्हणाली, “विजय असा नाराज नको होऊस. मी पण मजबूर होते. जर तू आधीच मला चोदण्या विषयी बोलला असतास तर मी तुला केव्हाच माझी पुदी तुला दिली असती. विजय म्हणाला, “तू मित्राची बहीण होतीस ना म्हणून उशीर केला.” ती म्हणाली, “काही हरकत नाही विजय तू जेव्हा मला बोलावशील तेव्हा मी तुझ्या तापलेल्या लंडाला थंड करायला येत जाईन.”

मग त्या दोघांनीही जेवण आटोपलं आणि रात्रभर विजयने संजनाला ठोकलं आणि मग सकाळी ते आपापल्या जॉबला निघून गेले.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme