Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

मित्राच्या चुलत बहिणीसोबत माझं अफेअर भाग 1

हाय फ्रेंड्स.. माझं नाव विजय आहे आणि मी अकोला जिल्ह्यातल्या एका तालुक्याच्या ठिकाणी वास्तव्यास आहे. आजची गोष्ट मी तुम्हाला सांगत आहे ती माझ्या मित्राच्या चुलत बहिणी सोबत घडली आहे.

तिचं नाव संध्या होतं. तिचं डी. एड. , बी.ए. झालं होतं. ती जवळच्याच एका खेडेगावात राहत होती. तिने माझा मित्र आणि मी राहत असलेल्या गावी टाइपिंग क्लास लावला होता त्यामुळे ती रोज क्लास झाल्यावर मित्राच्या घरी यायची आणि मग संध्याकाळी परत घरी जायची.

माझं माझ्या मित्राच्या घरी नेहमीच येणंजाणं असल्यामुळे माझं तिच्यासोबत चांगलीच ओळखी झाली होती. ती पहायला मध्यम पण बॉडी ने छान होती. तिची उंची थोडी कमी असली तरीही आकर्षक होती. माझ्या मनात तिच्या प्रती कामभावना निर्माण होत चालली होती. पण ती मित्राची चुलत बहीण असल्यामुळे मला तिच्याशी बोलताना थोडं जपूनच बोलावे लागत असे. त्यामुळे तिच्या सोबत गर्लफ्रेन्ड सारखं नातं मला ठेवता येत नव्हतं. मग हिला झवायच तर झवायच कसं, असा प्रश्न मला पडला होता.

संध्याला क्लासवरून गावी परत जाताना कधी कधी उशीर व्हायचा. अश्या वेळेस माझा मित्र तिला तिच्या गावी नेऊन द्यायचा, तर कधी ती त्याच्याकडेच मुक्कामही करायची.

माझा मित्र एका खाजगी कार्यालयात काम करायचा. काम झाल्यावर तो तिला गावी नेऊन द्यायचा. पण गेल्या काही दिवसांपासून त्याला कार्यालयातून घरी यायला उशीर होत होता. त्यामुळे त्याने काही दिवसांसाठी मला संध्याला तिच्या गावी सोडून देण्याबद्दल विचारले. मी आनंदाने तयार झालो.

त्यानंतरचे दिवस मी संध्याला तिच्या क्लासमधून घेऊन माझ्या बाईकवर बसवून तिच्या गावी सोडून द्यायला लागलो. ती गावातल्या मुलींप्रमाणे साध्या स्वभावाची होती. ती सलवार सूट घालायची. तिच्या त्या कपड्यामधून ही तिच्या यौवनाचे दर्शन व्हायचे.

तिचा क्लास सुटला की आम्ही दोघेही बाइक नि तिच्या गावाला जायला निघायचो. तिला बाईक वर बसायची भीती वाटत असल्यामुळे ती मला खेटूनच बसायची. त्यामुळे तिचे कडक बॉल्स माझ्या पाठीला दबायचे, आणि माझा लंड इकडे टाइट व्हायचा. कधीकधी मी जाणून बुजून ब्रेक दाबायचो त्यामुळे ती माझ्या पाठीवरच येऊन चिकटायची त्यामुळे तिचे बॉल्स माझ्याकडे पाठीवर घासले जायचे. त्यावर ती हसून मला रागवायची. तिलाही आता हळूहळू कळून चुकलं होतं की हा माझ्यावर लाईन मारण्याचा प्रयत्न करताहे. तिलाही ते छान वाटत होतं. त्यामुळे तीही मुद्दामच तिचे बॉल्स माझ्या पाठीवर दाबायची तर कधी माझ्या मांडीला पकडून बसायची.

आता आम्ही दोघेही एकमेकांच्या चांगलेच निकट आलो होतो. रोज रोज तिला तिच्या गावी सोडून देत असल्यामुळे तीही माझ्यावर खूश होती. एकदा तिला तिच्या गावी सोडून दिल्यावर ती म्हटली, “अरे विजय भाऊ चलना माझ्या घरी चहा पिऊ.” मी लगेच तयार झालो आणी तिच्या घरी गेलो. ती घरी एकटीच होती. मी विचारलं, ” संध्या, तुझ्या घरचे कुठे गेले?” ती म्हटली, “अरे शेतावर गेले आहेत येतील इतक्यात.”

मी बेडवर बसलो. ती म्हटली थांब मी चहा करते. तशी ती चहा करायला किचनमध्ये गेली. मी तिचं घर पाहत बसलो. ती थोड्याच वेळात चहाचे कप घेऊन आली. आम्ही चहा पित गप्पा करायला लागलो. गप्पा करताना तिच्या कपातला चहा तिच्या सलवारीवर सांडला तशी ती एकदम उठली आणि ओरडली, “आई….गगग..” चहा थोडा गरमच होता. मी पटकन तिला धरलं आणि त्या जागी थंड पाणी टाकायला सांगितलं. तसे आम्ही दोघेही किचन मध्ये गेलो. मी ग्लासात पाणी घेतल आणि विचारलं , “कुठं सांडला चहा बघू.” तशी ती आपला कुर्ता वरती करत आपल्या मांड्यांवर बोट करत म्हटली, ” हे बघ येथे.. मला आग होत आहे .” मी म्हटलं, ” पटकन हे थंड पाणी त्याच्यावर टाक.” तशी ती म्हटली, “हो टाकते, तू जरा तिकडे बघ.”

मी तोंड बाजूला फिरवलं. संध्याने आपल्या सलवरीचा नाडा खोलला. मी तिरक्या नजरेने तिच्याकडे बघत होतो. तिने आपला सलवार सोडून खाली पाडला होता आणि एका हाताने कुर्ता वरती धरून तिच्या मांड्यावर थंड पाणी लावत होती. तिच्या सावळ्या मांड्या बघून माझा लंड उठला. तिने निळी चड्डी घातली होती. तिरक्या नजरेने मला तिच्या गांडीचा थोडासा भाग दिसत होता. मी म्हटलं, “संध्या, झालं का लावून? आता कस वाटत आहे? ती म्हटली, ” नाही ना ..अजूनही आगच होत आहे.” मी म्हटलं, ” मी बघू का?” तिला म्हटली, ” नको ..नाही दाखवू शकत मी. तू तिकडेच बघ.” मी तिला म्हटलं, “अग मला बघू दे.. मी काहीतरी उपाय करतो नाहीतर तुला त्याच्यावर डाग पडेल.” ती थोडी घाबरली आणि म्हटली, “बरं, बघ..”

तसा मी मागे वळलो. संध्याने आपला कुर्ता थोडासा खाली सोडला होता. मला जेमतेम तिच्या मांड्या दिसत होत्या. ती म्हटली, ” हे बघ, इथे थोडे लाल झाले आहे.” मी म्हटलं, “हळद आहे का? ते लावलं की लवकरच बरं होईल.” तशी तिने मला सांगितलं, ” ते बघ तिथे हळद आहे.” तसा मी  थोडं हळद आणि पाणी मिक्स करून तिच्या लाल झालेल्या भागावर लावायला लागलो. लावत असताना मी खाली बसलो होतो. तीचा सलवार तिच्या पायांशी पडला होता. ती कुर्ता धरून आपली चड्डी लपवत होती. मी तिला म्हटलं, ” अगं लाजू नकोस काही होत नाही. आता या वेळेसाठी मी तुझा डॉक्टर आहे आणि तू माझी पेशंट. त्यामुळे मी काही बघितलं तरी काही होणार नाही.” तशी ती हसायला लागली. मी म्हटलं, ” थोडा वेळ तू तुझ्या मांड्या उघड्याच ठेव, लवकर आराम होईल. नाहीतर कपड्यांनी ते मिश्रण पुसले जाईल.”

तशी ती तयार झाली. तिने पायांत अडकलेला सलवार हातात घेऊन बाजूला ठेवला. ती आता फक्त कुर्ता वरच होती आणि खाली फक्त चड्डी होती. त्या मधून तिच्या मांड्या दिसत होत्या. मला राहवेना. मी पटकन तिच्या मागे गेलो आणि तिला गच्च पकडल आणि तिचा कुर्ता वरती करून तिच्या चड्डीत हात घातला. ती बावचळून मला विरोध करायला लागली, ” अरे काय करतोस? नको..” मी म्हटलं, ” संध्या, मांड्या बघून मला राहवत नाही मला त्यांच्यावर किस करायचे आहे मी असं बोललो आणि तिचा कुर्ता मागून वरती केला. आता ती फक्त चड्डी वरच होती. मी तिची चड्डी खाली केली आणि तिच्या गांडीवर माझ्या लंडाचा उठाव दाबायला लागलो. तिला ते आवडायला लागलं. मी एका हाताने तिचे बॉल्स दाबून दुसऱ्या हाताने तिची पुच्ची वर चिमटे घ्यायला लागलो.

आता तिनेही विरोध थांबवला. तिलाही आता मजा येऊ लागली होती. मी तिला उचललं आणि बेडवर नेल. तिच्या पायातली चड्डी काढली आणि तिचा कुर्ता उतरवला. ती म्हणाली, ” लवकर लवकर करू, थोड्या वेळात माझ्या घरचे येतील.” तसा मी पटकन नागडा झालो आणी तिच्या सर्वांगावर चुंबन करू लागलो. ती कन्हयाला लागली. ती गरम होत होती. मी तिच्या मांड्यांवर गेलो आणि त्यांवर कीसेस करू लागलो. तिने तिच्या मांड्या फाकविल्या आणि तिची पुच्ची उघडी झाली.  मी तिच्या पुच्चीवर जिभेने चाटायला लागलो.

लगेच तिने मला तिच्यावर ओढून घेतले आणि म्हटली, “पटकन झव मला , माझ्या घरचे येतील.” तसा मी तिच्या पुच्चीच्या भोकावर लंड टेकवला आणि हळूहळू आतमध्ये सरकवला. ती कण्हली, “आई ग… झव.. झव ..मला”. मग मी लंड आतबाहेर करत तिची पुच्ची झवायला लागलो. तिला खूप आनंद येत होता. मी तिचे कडक बॉल्स दाबत होतो. ती म्हटली, “जोरात घे..” तसा मी जोरजोरात लंड आतबाहेर करायला लागलो. ती सुस्कारायला लागली, “घे जोरात, घरचे येतील, आआह्ह..”

ती पुच्चीतून पाणी सॊडायल लागली. मीही माझं लंड पुच्चीतून काढला आणि तिच्या मांडीवरच्या लाल डागावर माझं वीर्य सांडवल आणि म्हटलं, “संध्या माझ्या वीर्याने तुझं डाग लवकरच बसेल बघ.” तशी ती खुश होऊन म्हटली, “हो का, मग मी आता माझ्या या डॉक्टर ला किती फीस देऊ?” ती अशी बोलली आणि आम्ही हसायला लागलो.

आम्ही परत नीट झवायच ठरवून कपडे लावले. इतक्यात तिच्या घरचे आले. त्यांच्याशी थोडं बोलून मी घरी जायला निघालो. संध्या, माझ्या मित्राची चुलत बहीण आता माझी गर्लफ्रेंड बनली होती. हवं तेव्हा मी तिला झवू शकणार होतो.

त्यानंतर तिला मी मित्राच्याच घरी कसं झवलं ते सांगेन पुढ्च्या कहाणीत.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme