Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

मॉर्निंग वॉक ला भेटलेल्या अंजलीने माझ्यावर प्रेम बरसवलं भाग 1

हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव साकेत आहे. मी एक 27 वर्षांचा तरुण आहे. मी एका तालुक्याच्या शहरात काही दिवसांसाठीच राहत आहे. ही गोष्ट नुकतीच घडली आहे. मी माझ्या मैत्रिणी सोबत मॉर्निंग वॉक ला जाताना तिच्या अंजली नावाच्या मैत्रिणीसोबत माझी ओळख होऊन नंतर आम्हा दोघांचं प्रेमात रूपांतर होऊन मी तिच्यासोबत कसं माझं प्रेम तिच्यावर बसवलं ह्याची कहाणी सांगत आहे.

हे नुकतेच थंडीचे दिवस असल्याने आम्ही नेहमीच मॉर्निंग वॉक फिरायला जायचो. मी सध्या दुसऱ्या ठिकाणी वास्तव्यास असल्याने काही दिवसांसाठीच तालुक्याच्या शहरात कामानिमित्त आलो होतो. तर माझ्या जुन्या मैत्रिणी सोबत मी शहराच्या थोड्याशा बाहेरच्या भागात फिरायला जायचो. तिथे बरेच लोक ही मॉर्निंग वॉक फिरायला यायचे. तर माझ्या मैत्रिणी सोबत एक अतिशय सुंदर मुलगी फिरायला यायची. ती चोवीस वर्षाची उंचपुरी गोरीपान अशी आकर्षक मुलगी होती. तिचं नाव अंजली होत. तिचे शरीर अतिशय सुडोल होता. तिला बघताच माझे तिच्यावर प्रेम जडलं. आम्ही मग वॉक करताना गप्पा करायचो. ती बोलायला काहीशी लाजत होती. मला तिच्याशी अतिशय लगाव, आपुलकी, जवळीक वाटायला लागली. तीच बोलन ही मला अतिशय मधुर वाटलं.

नंतर मग काही दिवस आम्ही रोज फिरायला येत असल्याने आमच्यातलं मैत्रीचं नातं बहरायला लागलं. आम्ही थट्टा मस्करी करायला लागलो. मला कधीकधी तिच्या कडे बघून त्या भल्या थंडीत तिला जाऊन घट्ट मिठी मारावी आणि तिच्या गालांवर आणि ओठांवर चुंबन करावं असं वाटायचं. ती नाईट पॅन्ट आणि वरती स्वेटर घालून यायची. मला तिच्या अंगाची ऊब हवीहवीशी वाटायला लागली. तिलाही माझ्याबद्दल तसेच जाणीव व्हायला लागली असावी कारण मला तिच्या हावभावावरून मला तसं जाणवत होतं. चालताना आम्हा दोघांच्या हातांचा स्पर्श एकमेकांना होत होता. कधी कधी तर हाताला स्पर्श झाल्यावर ती तिचा हात तसाच ठेवायची. आम्ही एकमेकांच्या हातांशी खेळत गप्पा मारायचो.

एकदा तर मी तिच्या हातात माझा हात घालूनच ठेवला. तिचा हात अतिशय कोमल होता. मला तिच्या हाताचे चुंबन घ्यावं वाटत होतं पण माझी ती दुसरी फ्रेंड सोबत असल्याने मी एकदम पुढच्या स्टेप वर जाऊ शकत नव्हतो. आम्ही नंतर मग एकमेकांचे मोबाईल नंबर घेतले आणि आम्ही नियमित बोलणं सुरु केलं. बोलण्या बोलण्यातूनही आता आम्हाला एकमेकांबद्दल खूप जास्त ओढ निर्माण झाली. आम्ही भल्या पहाटेच फिरायला जात असू तेव्हा सगळीकडे अंधारच पसरलेला असायचा.

मॉर्निंग वॉक झाली की आम्ही व्यायाम करायचो. व्यायाम करताना अंजलीचं कमनीय शरीर मला वेड लावत होतं. तिच्या त्या नाईट पॅन्ट मधून तिचं सौंदर्य बरसत होतं. तिच्या पृष्ठभागाची गोलाई बघून माझ्यातली कामभावना जागृत व्हायची. तिला त्याच क्षणी पकडावा आणि तिच्या सोबत रोमान्स करावं असं मला वाटायचं. एकदा नेहमीप्रमाणे आम्ही फिरायला गेलो असताना माझी फ्रेंड आली नव्हती. त्यामुळे अंजली आणि मी असे आम्ही दोघेच होतो. मला ही अतिशय सुवर्णसंधी वाटली. आम्ही दोघेही मग चालत असताना एकमेकांच्या हातात हात पकडला.

रस्त्याच्या कडेला एका निवांत जागी आम्ही गेलो. आम्ही दोघे एकमेकांना प्रेमाने बघत बोलत होतो. आम्हाला आम्हा दोघांच्या शरीराची ऊब एकमेकांना हवीहवीशी वाटत होती. आम्ही चटकन एकमेकांना बिलगलो. मी तिच्या शरीरावरून हात फिरवत होतो तशी तीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवत होती. तेवढ्या भल्या पहाटेच्या थंडीत आम्हा दोघांचा शरीर गरम होत होतं. माझ्या सुंदर नाजूक अशा अंजली च्या  ओठांचा मी चुंबन घेतलं. तिच्या गळ्यावरून मी किसेस घेतले.

इतक्यात आम्ही लोक मॉर्निंग वॉक ला येत असताना बघून अलग झालो. तसे आम्हाला एकमेकांच्या डोळ्यात एकमेकांप्रती असलेली ओढ आणखी तीव्र होत असलेली दिसली. पण आमच्याकडे भेटायला जागा नसल्याने आम्ही आमचे ते प्रेम एकांतात व्यक्त करायला जमतच नव्हतं. पण ती ओढ आमच्यात आता निर्माण झाली होती. थोडासा दिवस उजाडला आणि मग आम्ही परत जायला निघालो. परत घरी गेल्यावर आम्ही एकमेकांसोबत मोबाईलवर बोललो आणि मी तिला तिच्याविषयी मला वाटत असलेल्या प्रेमाबद्दल सांगितलं. तसंच तिनेही मला तिच्याबद्दल सांगितलं आणि मग परत उद्या लवकर भेटायचं ठरवलं.

तसे आम्ही दुसर्‍या दिवशी मॉर्निंग वॉकला परत भेटलो आणि मग एका एकाकी भागात आम्ही दोघे चटकन गेलो आणि तिथे परत आम्ही आमचं प्रेम सुरू केलं. मी तिचा जाकेट काढला आणि तिने माझाही काढला. आम्ही दोघं आता फक्त आमच्या पातळ् कपड्यावर होतो. आम्ही एकमेकांना घट्ट मिठी मारली. मी तिच्या टी-शर्ट मध्ये हात घातला आणि तिच्या गोर्‍या नाजूक पाठीवरून हात फिरवायला लागलो. तिच्या ब्राची पट्टी माझ्या हाताला लागत होती. तिनेही माझ्या टी-शर्ट मध्ये हात घातला आणि माझ्या पाठीवरून हात फिरवायला लागली. मी तसाच एक हात तिच्या नाईट पॅन्ट मध्ये घातला आणि तिच्या नितंबावर हात फिरायला लागलो. माझ्या अंजलीचं नितंब अतिशय सॉफ्ट होतं. मी माझे दोन्ही हात तिच्या नाईट पॅन्ट मध्ये घातले आणि तिच्या चड्डीवरुन तिच्या गांडीवर हात फिरायला लागलो. तशी अंजली कन्हायला लागली, “उऊहहहहहह……हंह्ह्ह.…यंम्म्म..”

मी माझा एक हात तिच्या समोरील भागात शिरवला आणि तिच्या पुच्चीवरून बोटे फिरवली. एवढ्या सकाळी ही तिच्या योनीत ऊब मला जाणवत होती. ती मोठ्याने सुस्कारत होती, “अअअअ…हह … साकेत….” ती मोठ्याने सुस्कारत मला म्हणाली, “चल ना साकेत कुठंतरी एकांतात… मला फार इच्छा होत आहे..” माझ्या अंजलीच कण्हन बघून तिला पूर्णपणे काम समाधानी करायची माझी इच्छा होत होती. तिला तसं अर्धवट ठेवणं माझ्या जीवावर आलं होतं. मी तिला म्हणालो, “अंजली आपल्याला कुठे एकांत नाही मिळणार का जिथे आपण दोघं एकमेकांमध्ये सामावू?” ती म्हणाली, “हो आपण बघू ना एखादी जागा. मला पण राहवत नाही रे. आता माझं सर्वस्व तुला अर्पण करायचं आहे. तुझ्याशिवाय मला काहीच नको. आपल्याला येथे असं घाबरत घाबरतच एकमेकांच्या प्रेमात यावे लागत आहे.” मी म्हणालो, “आपण लवकरच कुठेतरी जाऊ आणि एकमेकांत सामावू.”

असे म्हणून मी अंजलीची कुर्ती वरती केली आणि तिचे बुब्स तिच्या ब्रा मधून मोकळे केले आणि मी ते अतिशय प्रेमाने सहलवत तिची निप्पल्स चोखायला लागलो. तिचे निपल्स छोटे छोटे आणि गोरे होते. मी दोन्ही हाताने तिचे बुब्स दाबले आणि ते चूसायला लागलो. ती मोठ्या मोठ्याने श्वास घेत करत होती. तिने माझे डोके तिच्या छातीशी दाबून धरलं. तसंच मी तिचा तो नाईट पॅन्ट खाली सोडला. मी खाली बसलो आणि तिची चड्डी खाली केली आणि मी माझ्या अंजलीच्या कोवळ्या नाजूक पुच्ची वर चुंबने केलं. अंजली माझ्या केसांवरून हात फिरवत माझं डोकं तिच्या पुच्चीवर दाबून धरत “आय लव यू” म्हणत कण्हत होती. मी तिच्या पुच्ची च्या नाजूक भागावर जिभ फिरवत चाटत होतो. तिची पुच्ची खरंच खूपच मांसल होती. मी तिची गांड धरून तिची पुच्ची चाटत होतो.

लगेच काही लोक मॉर्निंग वॉक साठी येताना दिसल्यावर तिने मला उठवलं आणि आपली चड्डी आणि नाईट पॅण्ट वरती केला आणि म्हणाली, “साकेत इथे नाही जमणार आपल्याला. लोक वाढलेत आता.” थोडस उजाडत होत आहे असं झाल्यावर मग आम्ही तिथून निघालो आणि मुख्य रस्त्यावर आलो आणि मग आम्ही परत फिरून घरी जायला लागलो.

आम्हा दोघांच्याही प्रेमाच्या कामभावना अर्धवटच राहिल्या होत्या. आमच्या प्रेमभावना आम्ही कशा रीतीने पूर्ण केल्या ते मी समोरील भागात सांगेन.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme