Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

प्रणय, झवण्याची भीती वाटते रे मला! भाग 2

या कहाणीचा पहिला भाग वाचा: प्रणय, झवण्याची भीती वाटते रे मला! भाग 1
आता समोर काय झाले ते मी सांगते. प्रणय आणि मी सिक्स्टी नाईन पोजिशन मध्ये आलो होतो. तो माझ्या गांडीत बोटं घालत होता. माझी पुच्ची चाटत होता. त्याचा भरदार लंड माझ्या तोंडासमोर लटकत ते चूसण्यासाठी निमंत्रण देत होता. मी त्याचा लंड धरला आणि माझ्या तोंडात घेतला. मी लॉलीपॉप प्रमाणे त्याचा पूर्ण लंड चूसायला लागले. माझ्या दातांनी हलके हलके त्याला दाबायला लागले. तोही आपली कंबर हलवत माझ्या तोंडात लंड खालीवर करायला लागला. आम्ही दोघेही एकमेकांचे जननांग चाटत होतो. माझ्या गांडीत आतबाहेर होत असलेले त्याचे बोट माझी गांड मारून घेण्याची इच्छा जागृत करत होते.

मला आणखी रहावलं नाही आणि मी त्याचा चेहरा माझ्या पुच्चीवरून बाजूला केला आणि मी उठून डॉगिस्टाइल झाले आणि त्याला म्हटले, “प्रणय माझी पुची नाही तर गांड मार! म्हणजे मग तर मला प्रेग्नेंट होण्याची भीती पण राहणार नाही.

त्याला खूप आनंद झाला. त्याला चक्क माझी गांड मारायला मिळत होती. त्याने माझ्या गांडीच्या गोलाईवर मसाज केली आणि ते फाकवले. माझ्या गांडीच छिद्र थोडंसं फाकलं होतं. बाजूलाच पडलेली क्रीम त्याने त्यावर लावली आणि मग त्याचा लंड त्याने त्या भोकावर ठेवला. मग हळूच त्याने जोर लावला आणि आत मध्ये घुसवला. त्यांनी आधीच बोटांनी गांड गरम केल्याने त्याच् लंड माझ्या गांडीत चटकन सामावला. काहीतरी वस्तू माझ्या गांडीत बसलेली मला जाणवली.

प्रणय मग मला हळू हळू धक्के द्यायला लागला. क्रीम लावली असल्याने मला तेवढा त्रास जाणवला नाही पण जशी त्याने आपली स्पीड वाढवली तशा मला वेदना व्हायला लागल्या! मी ओरडायला लागले, “आआहहहहहहह… मार… आणखी जोरात… माझी गांड…” याच्या आधी मी माझ्या गांडीत मेणबत्त्या घातल्या असल्याने मला तशी सवय होतीच म्हणा! पण एवढा भारदस्त लंड त्या मेणबत्त्या पेक्षाही बराच मोठा होता!

प्रणय माझ्या लटकत असलेल्या स्तनांना दाबत माझी गांड मारायला लागला. मला फार मजा यायला लागली. त्या मजेने माझी पुच्ची पाणी सोडायला लागली. मला गांड मारून घेण्यात इतकी मजा यायला लागली की वाटलं याच्याकडून रोजच माझ्या गांडीची ठुकाई करून घ्यावी. त्याचा लंड सटासट आत बाहेर होत होता. अचानक त्याने त्याचा लंड काढला आणि माझ्या पुच्चित बसवला. मला वेगळीच जाणीव होताच त्याचा लंड हातात धरला आणि त्याला थांबवले आणि ओरडले, “एएई… काय करत आहेस तू हे? प्रेग्नेंट करायचं आहे का तुला मला? माझ्या पुच्ची ची झिल्ली फाटली असती तर?” मी त्याच्यावर नाराज झाले.

तो म्हणाला, “अगं पण मजा तर पुच्ची चोदण्यात येते ना!” मी म्हटले, “मला तर गांड मारून घेण्यातच फार मजा येत आहे. माझा पूर्ण मूड ऑफ केलास तू.” तो म्हणाला, “बरं निदान तुझ्या पुच्ची वरूनच माझा लंड घासु दे न.” मी म्हणाले, “बर ठीक आहे. पुच्चीवर घास पण आत मध्ये मात्र घालू नकोस.” यावर तो तयार झाला आणि मग तो माझ्या पुच्चीवर त्याचा लंड घासायला लागला. त्याचा लंडचा स्पर्श माझ्या पुच्ची च्या दाण्याला होताच माझी पुच्ची पाणी सोडायला लागली! मी त्याला विनंती करायला लागले, “आह्ह्ह… काढ तुझा लंड उऊऊ… नाहीतर मी माझं नियंत्रण सोडेन.. त्यापेक्षा माझी पुची परत चाट!”

त्यानं माझं बोलणं मानलं आणि माझी पुची चाटायला लागला. मी पाय फाकवले होते आणि तो माझ्या टांगा दाबत माझी पुची आणि त्याचा दाणा चोखत होता. माझ्या पुचीचा एकेक भाग तो चाटत होता. मी तडफले, “आईआईईईईईई.. गगववव….” आणि पुच्ची तुन पाण्याचा मोठा फवारा सोडला! मी विरघळले. मला तृप्ती मिळाली होती. पण प्रणय मात्र अजूनही तसाच व्याकुळ होता. त्याचा लंड तसाच कडक माझ्या हाताजवळ होता. मला त्याच्यावर फार दया आली. मला त्याला तृप्त करायचं होतं.

मी त्याला माझ्यावर घेतलं आणि त्याचा लंड धरला आणि जोराने मूठ मारायला लागले. मी जवळची क्रीम घेतली आणि त्याच्या लंडाला लावत त्याचा लंड पूर्ण चोळून काढायला लागली. माझ्या मूठ मारण्याने तो मदमस्त होत तडफडायला लागला. पण मी काही त्याचा लंड सोडला नाही. मी जोर जोराने त्याचा लंड मला लागले. तो मोठमोठ्याने ओरडत होता, “ओऊहह… मार मूठ.. आणखी… मस्त…” आता तो खाली झाला आणि मी त्याच्या अंगावर लेटले आणि त्याच्या ओठात ओठ घालून चुंबन करत मी त्याचा लंड खाली वर करत चूसायला लागले.

तो ओरडला, “अग.. बस.. गायत्री.. मारशील काय! होते!” पण मी मात्र जोरजोराने त्याचा लंड हलवतच होते. इतक्यात त्याच्या लंडातून वीर्याची मोठी पिचकारी उडाली! वीर्याचे थेंब माझ्या तोंडावर पडले होते. त्याचा लंड थरथरत होता. त्याचा लंड दाबून त्यातील विर्य मी पूर्णपणे काढून घेतलं. त्याच्याच वीर्याने मी त्याच्या लंडाची आणि त्याच्या बॉलंची चांगलीच मसाज केली. त्याचं शरीर पूर्णपणे थरथरत होता. तो माझे बुब्स तोंडात घेऊन त्याचे निपल्स चोखत होता. त्याने त्याचे पाय पूर्णपणे फाकवले होते.

प्रणय फार खुश झाला आणि माझी तारीफ करत म्हणाला, “गायत्री काय मूठ मारतेस ग तू! खूपच मजा आली बघ!” मी म्हणाले, ” हो ना!! मग तु ही मला माझी गांड मारून असंच मला मजा देत राहा, मग बघ मी तुला असच मदमस्त करत जाईल.”

माझ्या मनातून झवण्याची भीती तर गेली नव्हतीच. मला प्रेग्नेंट व्हायची भीती वाटायची. पण आता मला नवीन उपाय सापडला होता! त्याच्याकडून गांड मारून घ्यायचे आणि मी त्याला मूठ मारून द्यायची. मला नाही माहिती की मी माझी केव्हा चुदाई करून घेईन. मला वाटते लग्नानंतरच! पण हाय रे देवा.. केव्हा होईल माझं लग्न?

Marathi stories © 2019 Frontier Theme