Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

रास गरबा खेळायला येणाऱ्या श्रीमंत बायकांची चुदाई भाग-२

हाय फ्रेंड्स, माझं नाव रणविजय आहे. मागच्या भागात मी तुम्हाला माझ्या विषयी माहिती दिली आहे च. मी आपल्याला रास गरबा खेळायला येणाऱ्या श्रीमंत बायकांची कशी ठुकाई केली त्याची सत्यकथा सांगत आहे. या कथेचा पहिला भाग वाचा:

रास गरबा खेळायला येणाऱ्या श्रीमंत बायकांची चुदाई भाग-1

तर मी मागच्या भागात सांगितले की रास गरबा खेळून झाल्यावर मी आणि त्या 7 बायका असे कामिनी भाभीच्या आग्रहाखातर त्यांच्या घरी चहापाणी करायला गेलो. पण मग त्या माझ्या शी लडिवाळ पणे संग करायला लागल्या. त्यांनी मला पूर्ण नागडं केलं आणि माझा लवडा चुसून काढला. त्या माझ्या लवड्यावर ज्युस टाकत त्यावरून ओरघळत येत असणार ज्युस पीत होत्या. त्यानंतर समोर काय घडलं ते मी सांगतो.

हर्षदा भाभीने मला तिच्या कुशीत लेटवलं आणि त्या माझा लंड हलवायला लागल्या. मी त्यांचे बुब्स चोखत होतो. सोबतच संगीता भाभीही माझा लंड चाखत होत्या. हर्षदा भाभी माझा लंड हलवत होत्या तर संगीता भाभी माझा लंड चाखत होत्या. बाकी जणी आपल्या पुच्च्या चोळत बेडवरच पहुडल्या होत्या. जणू काही 7 कामपिपासू नागिणी समवेत मी एकटा नागडा नागराज ऐश करत होतो.

आता पूनम भाभी माझ्या जवळ आल्या आणि आपले बुब्स माझ्या तोंडावर ठेवून चुसायला सांगत होत्या. मी त्यांचेही बुब्स चुसायला लागलो. हर्षदा आणि पूनम भाभीचे बुब्स मी दाबता दाबता त्यांचे निप्पल्स चुसत होतो.

आता कामिनी आणि चांदणी भाभी माझ्या लवड्याकडे आल्या आणि आपल्या बुब्स ने माझ्या लवड्याची मसाज करायला लागल्या. त्यांच्या सॉफ्ट बुब्स चं स्पर्श माझ्या लवड्याला होताच माझ्या शरीरात एक सरासरी उठली. वैदेही आणि श्रीपदा भाभी एकमेकींच्या पुच्च्या चाटत होत्या. मी त्यांच्या ही बुब्स वरून हात फेरत त्यांना माझ्या लवड्याची सेवा करायला पाचारण करत होतो.

मग त्याही आल्या. आता मला हर्षदा भाभीने खाली लेटवल आणि वैदेही भाभी माझ्या तोंडावर बसली. तिच्या मोठ्या गांडीत माझं तोंड फिट बसलं आणि मी त्यांची ती भली मोठी गांड चाटायला लागलो. वैदेही भाभीच्या गांडीच्या छिद्राची चव खूपच न्यारी होती. मी त्यांची गांड फाकवत ते होल चाटत होतो. वैदेही भाभीही आपली गांड वर उचलून धरत मला चाटायला मदत करत होत्या. वैदेही भाभी माझ्या त्यांच्या गांडीला चाटण्याने अत्यंत आनंदित होत कण्हत होत्या, “अअअअ…. रणविजय…. मेरी जान… चाट आणखी माझी गांड… हम्मम्म्म…. उंम्म्मम… बहोत मजा आ रहा है….  ओह्ह्ह…”

इकडे हर्षदा भाभी ने माझा उभा लंड आपल्या पुच्ची त घातला आणि ती त्यावर उड्या मारत माझा लंड चोदायला लागली. मध्ये मध्ये पूनम भाभी माझा लंड हर्षदा भाभीच्या पुच्ची तुन काढून आपल्या तोंडात टाकत माझ्या लवड्याचा अग्रभागी जिभेने चाटायला लागायची व मग परत ती हर्षदा भाभीच्या पुच्ची त माझा लंड घालून द्यायची व मग हर्षदा भाभी परत माझ्या लवड्यावर उड्या मारत झवायला लागायची. ह्यांच्या चोदण्याने पूर्ण घरात ह्यांच्या किंकाळ्या घुमत होत्या, “ओह्हहुऊऊऊ…. बेबी.…… फक…. मी…… रणविजय… बेबी…. चोद तुझ्या भाभ्या ना…. सर्वांच्या पुच्च्या चोद….ओहहहह… ”

हर्षदा भाभीने 2,4 मोठे ठोके माझ्या लवड्याला दिले आणि मग त्या आपल्या पुच्ची तुन पाणी सोडत्या झाल्या. त्यांच्या पुच्ची च्या पाण्याने माझा लवडा पुरता ओला झाला होता. मग त्या माझ्या ओल्या लवड्यावर पूनम भाभी चढल्या आणि माझ्या कडे तोंड करत माझ्या लंड वर उठा बश्या काढायला लागल्या. वैदेही भाभी माझ्या तोंडावरून उठल्या आणि आता त्यांची जागा कामिनी भाभीने घेतली. आता माझ्या तोंडावर कामिनी भाभीची मोठी गांड होती. मी त्यांच्या गांडीचें पापे घेतले आणि त्यांची पुच्ची अन गांडीचें छिद्र चाटायला लागलो. इकडे पूनम भाभी माझा टाईट लंड झवत होत्या. त्या थोड्या सडपातळ शरीराच्या असल्याने त्या मोठ्या जोरातच माझा लंड आपली गांड आपटत झवत होत्या. माझा मोठा लंड त्यांची पुच्ची चिरत होता. त्या मोठयाने ओरडा करत होत्या, “गगगगगग… ओह.. मे…गॉड… फिलिंग सो गुड… फक.. फक…उंम्म्मम…”

कामिनी भाभी माझ्या तोंडावर आपली गांड रगडल्या आणि मग त्यावरून उठल्या आणि पूनम भाभीचं झवन बघायला लागल्या. पूनम भाभी मध्ये मध्ये आपल्या पुच्ची तुन पाणी सोडायच्या. कामिनी भाभी आल्याचं पाहून त्या उठल्या. मग त्या मला म्हणाल्या, “रणविजय मला तू डॉगी स्टाईल चोद… माझ्या गांडीला चपटे मारत झव मला..” त्या असं म्हणताच मी उठलो आणि त्यांची गांड पकडत त्यांच्या मांड्यांच्या फटीतून बाहेर उठलेल्या पुच्चीत मी माझा लंड घुसवला आणि तिला चोदायला लागलो. तिच्या पुच्ची ला माझा लवडा ‘फच्च फच्च फच्च’ करत झवत होता आणि ती ” आई ग … मेले ग…” करत माझ्या कडून चोदून घेत होती.

तिच्या जवळच चांदणी भाभी आपली गांड वर करून लेटल्या. त्या आपल्या पाठीवर लेटल्या होत्या. मी त्यांचे बुब्स दाबत त्यांच्या पुच्ची वरून बोट फेरत होतो. मग मी कामिनी भाभीच्या पुच्ची ला मोठे ठोके घातले आणि चांदणी भाभीच्या पुच्ची कडे वळलो. मी त्यांच्या ओठांचे चुम्बन घेतले आणि त्यांचे पाय त्यांच्या डोक्यावर नेत त्यांच्या पुच्ची त माझा लंड घुसवला आणि त्यांची चुदाई करायला लागलो. संगीता भाभी चांदणी भाभीच्या गांडीशी बसून आमच्या लंड आणि पुच्ची च्या मिलनाकडे उत्सुकतेने बघत होती. ती मध्ये मध्ये माझा लंड चांदणी भाभीच्या पुच्ची तुन काढत आपल्या तोंडात भरत चुसत होती.

चांदणी भाभी म्हणाल्या, “रणविजय, माझी गांड मार ना… खूप आतुर झाली आहे मी तुझ्याकडून माझी गांड मारून घेण्यास.” मी म्हटलं, “हो हो चांदणी भाभी, तुमच्या गांडीला मी माझ्या लवड्याचा प्रेम तर देणारच.” आमचं हे बोलणं संगीता भाभीने ऐकलं आणि म्हणाल्या, “मी घालते ह रणविजय तुझा लंड चांदणी भाभीच्या गांडीत” आणि त्या माझा लंड चांदणी भाभीच्या पुच्ची तुन काढत त्यांच्या गांडीत घुसवला. त्यांची गांड टाईट होतीच. माझा पूर्ण लंड मी हळूहळू त्यांच्या गांडीत घुसवला आणि त्या ओरडल्या, “आआआःहहहहहहहहहहह….. हहहहहहहहहबम्म्मम्म्मम….. फक मी….. ” आणि मी त्या श्रीमंत चांदणी भाभीची गांड मारायला सुरुवात केली. मलाही त्यांच्या गांडीची वेगळीच मजा माझ्या लवड्याला येत होती. थोडा वेळ त्यांची गांड मारल्यावर सर्व भाभ्या बेडवर आपल्या गांडा तयार करून लेटल्या. कुणी पाठीवर लेटल्या तर कुणी पोटावर. मग मी प्रत्येकीची गांड ठोकायला लागलो. त्या सर्व जणी आपली गांड माझ्या कडून मारून घेत होत्या. सर्वजणी मोठयाने किंचाळत होत्या, “ओह्ह्ह …. अहहहब … म्हह्ह्ह ….एससस …फक …फक …फक ..कम ….ऑन… ठोक आमच्या गांडा रणविजय….”

मी त्या श्रीमंत बायकांची गांड एकेक करून ठोकत होतो. कामिनी, संगीता, वैदेही, चांदणी, पूनम, हर्षदा आणि श्रीपदा अश्या 7 ही जणींच्या गांडा मी ठोकत होतो. श्रीपदा भाभीची पुच्ची अन गांड मी सोबतच झवत होतो. झवतांना मी त्या सातही जणींचे बुब्स दाबत होतो. श्रीपदा भाभीच्या गोऱ्या गांडीला ठोकत असताना मला ऑर्गसम्स यायला लागले. मी मोठयाने ओरडत म्हटलं, “ओहहहहब…. भाभी…. माझा लवडा वीर्य सोडत आहे….ओहहहह…”

त्या म्हणाल्या,”आमच्या गांडीवर सोड तुझं वीर्य रणविजय…” त्या असं म्हणताच मी श्रीपदा च्या गांडीतून माझा लंड काढला आणि माझं वीर्य त्या सर्वांच्या गांडीवर फवारायला लागलो. सर्व जणींच्या गांडीवर माझ्या वीर्याचे थेंब सांडले होते.

मग त्या एकमेकींच्या गांडीवरच माझं वीर्य जिभेने चाटून घ्यायला लागल्या. श्रीमंत बायकांची गांड अन पुच्ची चोदायला मिळून मी फारच समाधानी झालो होतो. ह्या रास गरबा खेळायला येणाऱ्या श्रीमंत बायकांची माझं वीर्य चाटून घेण्यास चाललेली होड बघून मी आनंदलो.

त्या नंतर आम्ही नेहमीचप्रत्येकीच्या घरी जाऊन एकत्र चोदून घ्यायला लागलो.

 

Marathi stories © 2019 Frontier Theme