Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

सेल्समन ला मी माझी पुच्ची विकली

हॅलो गर्ल्स अँड बॉईज. मी आहे सविता. मी एक 29 वर्ष्याची विवाहिता असून माझी फिगर 32-38-34 आहे. मी माझ्या कॉलेज च्या दिवसापासून खूप साऱ्या मुलांसोबत सेक्स केलं आहे. मला झवायला खूपच आवडतं. लग्न झाल्यावर ही मला एकच लंड पुरेनासा झाला आहे. त्यामुळे मी नेहमीच नवनव्या लवड्याच्या शोधात असते. आज मी तुम्हाला प्रथमच माझ्या आयुष्यातील हा अनुभव सांगत आहे जिथं मी माझी पुच्ची एका घरी आलेल्या सेल्समन ला विकली आणि त्याबदल्यात त्याने मला सेक्सी ब्रा आणि पॅंटी फुकट दिल्या.

एके दिवशी दुपारच्या वेळेस मी एकटीच हॉल मध्ये बसून माझ्या आवडत्या हिरोची इमरान हाश्मी ची मर्डर फिल्म बघत होते. त्यातील काही सिन बघून माझ्यातली सेक्स भावना चेतावत होऊन राहिल्या होत्या. मल्लिका शेरावत च्या सेक्सी ब्रा आणि पॅंटी बघून मलाही तसल्या सेक्सी अंतर्वस्त्रे घेण्याची इच्छा झाली होती. माझे पती ही ऑफिस ला गेले होते त्यामुळे माझी कामभावना शमत नव्हती.

इतक्यात डोअरबेल वाजली. मी माझी साडी नीट करून दरवाज्या कडे गेले आणि दरवाजा उघडला. समोर एक 27, 28 वर्ष्या चा सेल्समन उभा होता. तो अंगाने धडधाकट होता. तो मला बघताच म्हणाला, “मॅडम, माझ्याकडे ब्रँडेड कंपनीच्या लेडीज अंतर्वस्त्रे आहेत. एकदम कमी दरात. तुम्ही बघून घ्या ना, तुम्हाला नक्कीच आवडतील त्या.” यावर मी म्हणाले, “बरं, ये आतमध्ये.”

मी त्याला आतमध्ये बसवलं आणि तो आपल्या बॅग मधून डिझाइन ब्रा आणि पॅंटी काढून मला दाखवायला लागला. अतिशय सेक्सी असे ते अंतर्वस्त्रे होती. काही पॅंटी तर इतक्या छोट्या होत्या की फक्त नावालाच पॅंटी, नाहीतर होत्या फक्त चिंध्या च. त्या पॅंटी मधून तर गांड ही नीट झाकली गेली नसती. आणि ब्रा तर अश्या होत्या की अर्धेअधिक बुब्स उघडे पडले असते.

मी त्याला विचारलं, “हे काय इतक्या छोट्या, एवढे तर हिरॉईन घालतात.” यावर तो म्हणाला, “तेच तर मॅडम, तुम्ही काय हिरॉईन पेक्षा कमी आहात का?” त्याने असं म्हणताच मी मनोमन सुखावले आणि त्याला थँक्स म्हटले. तो विविध रंगाचे ब्रा, पॅंटी काढायला लागला. तो मला ते हातात देऊन पसंत करायला सांगत होता. मी त्याचा समोरच त्या ब्रा आणि पॅंटी माझ्या शरीराला सूट होते की नाही ते बघत होते.

अचानक तो म्हणाला, “मॅडम, तुमच्या बुब्स च साईझ काय आहे?” यावर मी चपापले. मी अडखळत म्हटले, “३४ इंच.” तो हसत म्हणाला, “अरे वा.. या साईझ चे तर भरपूर ब्रा आहेत माझ्या कडे, बघा ना लावून नीट बसतात की नाही ते.” तो आता आणखीनच बोल्ड होत चालला होता. समोर टीव्ही वर मर्डर फिल्म सुरूच होती. त्यातील एक सिन मध्ये मल्लिका ने घातलेली ब्रा आणि पॅंटी बघताच तो म्हणाला, “मॅडम, ही बघा मल्लिका, हिने घातलेल्या सेम ब्रा, पॅंटी आहेत माझ्याकडे, बघा.” असे म्हणत तो मला तिच्या सारखे ब्रा आणि पॅंटी दाखवायला लागला. मी त्याच्या हातातून ते घेत म्हटले, “बरं मी हे करते ट्राय.” तो म्हणाला, “हो करा, एकदम फिटिंग होईल बघा ते तुम्हाला.”

माझं लक्ष त्याच्या पॅण्ट वर गेलं होतं. मला आणि टीव्ही वरच गरम सिन पाहून त्याचा लंड ताणलेला मला जाणवला. मला त्याच्या पॅण्ट मधून दिसून येत असलेल्या त्याच्या लवड्याचा आकार पाहून अचंबा वाटला. मला ह्याचा मोठ्या लवड्याकडून झवून घ्यावी असं वाटू लागलं.

मी मग ते अंतर्वस्त्रे घेऊन बेडरूममध्ये गेली. मी बेडरूम चा दरवाजा मुद्दाम च उघडा ठेवून माझ्या साडीचा पदर खाली करून माझा ब्लाऊज काढायला लागले. मी माझ्या डोळ्यांच्या कोपऱ्याने हॉल मध्ये पाहिलं तर तो सेल्समन माझ्याकडे च चोरून बघत होता. हॉल मधून माझी बेडरूम पूर्णपणे दिसत होती.

मी माझा ब्लाऊज पूर्ण काढला. आता मी माझ्या ब्रा वरती होते. मग मी थोडी तिरपी उभी झाली आणि माझा ब्रा काढायला लागली. मी तिरपी उभी असल्याने माझे बुब्स हॉल मध्ये बसलेल्या सेल्समन ला दिसून येत होते. माझं लक्ष त्याच्याकडे च होत. तो आपल्या पॅण्ट वरून आपला लंड दाबत होता. माझे मोठे मोठे बॉल्स बघून त्याचा आधीच उठलेला लंड आणखीनच उठला होता.

मी ब्रा घ्यायला खाली वाकले तसे माझे बॉल्स माझ्या छातीला लोम्बकळले. तो ते माझे लटकलेली बुब्स ची जोडी डोळे फाडून बघत होता. मी नवीन सेक्सी ब्रा घेतला आणि तो लावायला लागली. माझे बॉल्स मोठे असल्याने ते त्या ब्रा मधून बाहेर पडत होते. मला पाठीमागची हुक लावता येईना.

म्हणून मग मी त्या सेल्समन ला हुक लावण्यात मदत करायला आवाज दिला, “एक्सक्युज मी, मला ब्रा ची हुक लावता येत नाही आहे, जरा मदत करता का मला ती लावायला?” मी असं म्हणताच तो चपापला पण लगेच मोठ्या उत्साहात म्हणाला, “हो मॅडम, आलोच मी.”

आणि तो लगेच माझ्या बेडरूममध्ये आला. मी त्याला पाठमोरी उभी होती. मी तो ब्रा माझ्या छातीला धरून ठेवत माझे बॉल्स त्याच्यापासून उगाच लपवत होते. तो माझ्या पाठीमागे आला आणि त्याने माझ्या ब्रा च्या पट्ट्या पकडल्या आणि ते माझ्या पाठीवर कसत त्याचे हुक लावायला लागला. त्याच्या बोटांचं स्पर्श माझ्या पाठीला होत होते. तो मुद्दाम माझ्या पाठीवरून त्याचे बोटं फिरवत होता. तो माझ्या पाठीशी अगदी खेटूनच उभा असल्याने त्यांच्या उठलेल्या लवड्याचा स्पर्श माझ्या गांडीला होत होता. त्याचा लंड माझ्या गांडीच्या कपारीत घुसायला बघत होता.

ब्रा लावून झाल्यावर ही तो तसाच उभा राहिला होता आणि म्हणाला, “मॅडम, कशी आहे ह्या ब्रा ची फिटिंग?” मी म्हणाले, “डिझाइन छान आहे पण लहान आहे थोडी आकाराने.” यावर तो म्हणाला, “मॅडम, ब्रा ची साईझ बरोबरच आहे, तुमचे बुब्स खूप मोठे आहेत.” असं म्हणत तो हसला आणि मग मीही त्याला दाद दिली. मी म्हणाले, “दुसरे दाखवा न मोठ्या साईझ चे ब्रा.” तो म्हणाला, “हो दाखवतो ना.” असं म्हणून तो हॉल मध्ये जाऊन आणखी ब्रा आणि पॅंटी घेऊन आला.”

मग मी माझ्या ब्रा ची हुक काढायला लागले. त्याने एक थोड्या मोठ्या आकाराची ब्रा घेतली आणि माझ्या पाठीशी उभा झाला. मी आधीची ब्रा काढून बाजूला ठेवली आणि तो ती नवीन ब्रा मला घालून द्यायला लागला. माझे बुब्स पूर्णपणे उघडे पडले होते. तो मला येऊन खेटूनच उभा राहिला आणि त्याचा लंड माझ्या गांडीला घासत ती ब्रा माझ्या बुब्स वर चढवायला लागला. असं करताना त्याच्या हातांचा स्पर्श माझ्या बुब्स ना झाला आणि माझ्या शरीरात एक सरासरी उमटली.

तो आता माझी ब्रा लावून देण्याची फक्त नाटकच करत होता. त्याने माझे बुब्स दोन्ही हातात पकडले आणि ते मसलायला लागला. मी कण्हली, “अहहहहह… हे काय करताय तुम्ही…. सोडा ना …मला… उमममहहहह…” पण तो काही मला जुमानत न्हवता. तो आता माझ्या कानावर चावत माझे बुब्स जोरजोरात दाबत होता. त्याचे निप्पल्स बोटांनी दाबत होता. मी मोठयाने कण्हत होती, “ओऊऊऊऊ… आहहह…. हहहहहह…”

तो माझ्या मानेवर किसेस करत एका हाताने माझे बुब्स दाबत दुसऱ्या हाताने माझी साडी सोडायला लागला. मी माझी साडी धरून ठेवली पण त्याच्या ताकदीपुढं माझं काही चाललं नाही आणि माझी साडी पूर्णपणे सुटली. आता मी पेटीकोट वर होते. त्याने माझ्या पेटीकोट चा नाडा सोडला आणि माझा पेटीकोट माझ्या पायांशी पडला. आता मी फक्त पॅंटी वर उभी होते. त्याचा पॅण्ट मधून बाहेर पडायला बघत असलेला लंड माझ्या पातळ चड्डीच्या आत घुसून माझ्या गांडीच्या कपारीत घुसत होता. माझ्या मोठ्या गांडीच्या पुठ्ठयावर तो हातानी मसलत त्यावर चपटे मारत माझे कान चावत होता.

त्याने मग माझ्या चड्डीत समोरून हात घातला आणि माझी पुच्ची बोटांनी मसलायला लागला. माझी पुच्ची आधीच ओली झाली होती. त्याच्या बोटांच्या स्पर्शाने ती आणखीनच ओली व्हायला लागली. त्याने एक बोट माझ्या पुच्ची त घुसवले आणि आतबाहेर करायला लागला. मी मोठयाने ओरडली, “आआआहहहहहह….”  तो आणखी जोराने आतबाहेर करायला लागला आणि मी आणखी जोरात ओरडली, “आआआःह्हह्हबाब…… मरते मी…. हम्मम्म्म….” आणि माझ्या पुच्ची तुन थोडं पाणी बाहेर पडले. मला छान ऑर्गसम्स लाभला होता. पण मला आणखी ऑर्गसम्स हवे होते. मला त्याचा लंड हवा होता.

तो म्हणाला, “मॅडम, मला तुमची पुच्ची द्या. त्याबदल्यात मी तुम्हाला ब्रा आणि पॅन्टीज फुकट देईल.” यावर मी होकार भरला आणि म्हणाले, “हो घे माझी पुच्ची आणि तुझ्या कडच्या सर्व ब्रा आणि पँटीज मला दे.”

यानंतर समोर काय काय घडलं ते समोरच्या भागात सांगीन.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme