Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

साळींची अदलाबदली

हेल्लो मित्रांनो मी किशोर आहे आणि आज मी तुमच्या साठी एक नवीन गोष्ट घेऊन आलो आहे, मला तुमचे सर्वांचे प्रेम मिळत आहे आणि त्या मुळे मला नवीन नवीन गोष्टी घेऊन यायची इच्छा होत आहे.

आज ची माझी गोष्ट एकदम वेगळी आहे, तर मित्रांनो आज माझी तुम्हा सर्व लोकांना विनंती आहे कि तुम्ही हि एकदम लक्ष देऊन वाचा, मला माहिती आहे कि हि वाचून तुम्ही नक्की मुठ मारणार.

माझ्या आज च्या गोष्टी मध्ये तुम्ही वाचाल कि कसे मी आणि माझ्या मित्र प्रवीण ने आपापल्या साळींना आपापसात बदलून ठोकले होते. तर आता मी माझी गोष्ट चालू करतो आहे.

मी – यार प्रवीण माझे दिल तर तुझी साळी शीला वर असे आले आहे कि आता तिला ठोकायची खूप इच्छा होत आहे, तू काही तरी कर यार प्लीज.. तुझ्या भावासाठी… तिला आठवले कि लंड एकदम उभा होत असतो, तू तिला पटव आणि मला ठोकायला दे, त्या बदली तू माझ्या बायकोची मारून घे.

प्रवीण – ठीक आहे भाई. तू काही काळजी करू नकोस, असे पण मी तर तुझी बायको शिल्पा ला ठोकायची केव्हा पासून वाट पाहतो आहे, पण आज तू स्वतः तुझ्या तोंडाने सांगून टाकले आहेस.. ना तर बघ आता माझी साळी शीला तुझ्या खाली असेल आणि तुला माहिती आहे कि तुला पण एक साळी आहे जिचे नाव टीना आहे?

मी – हो टीना मला माहिती आहे.

प्रवीण – यार ती पण काही कमी नाही आहे, साली आता तर तिचे वय १८-१९ झाले असेल, भाई मला काही माहिती नाही मला तीची पुची मारायची आहे, त्या बदली तू माझ्या बायकोला पाहिजे तेवढे वेळा ठोकून घे आणि एक ऐकून घे माझी शालु लंड खूप मस्त चोकत असते.

मी – खरेच.

प्रवीण – मी तर स्वतः शालू चा गळा ठोकत असतो, तिचा गळा पण मी एकदम पुच्ची सारखा फाडून टाकत असतो, आणि राहिले माझ्या साळी चे तर तिला मी तुला ठोकायला देतो, ते काही माझ्या साठी मोठे नाही आहे.. ती पण आता जवान झाली आहे आणि तिची बहिण शालू सारखी खूप मस्त लंड चोकून देईल.

मी ठीक आहे मग आपण आपापल्या साळीना पटवू आणि ठोकायला तयार करून घेऊ.

मी म्हणले कि ठीक आहे आता आपण लवकर भेटू आणि बघू कि कोण आधी साळीना ठोकायला तयार करते आहे.

प्रवीण – ठीक आहे भाई.. बघ तू आता मीच जिंकणार आहे त्या मध्ये.

मी – काही नाही बघून घेऊ.

मग आम्ही आमच्या घरी आलो होतो, मग आमच्या कामाला लागलो होतो. मला माहिती होते कि प्रवीण तर काही पण करून तिच्या साळीला ठोकायला तयार करून घेईल. कारण कि त्याला आधी पासून माझी बायको खूप पसंत होती. पण मला माझी साळी टीना ची काही पण माहिती नव्हती.

मग मी टीनाला माझ्या घरी रहायला बोलावले होते आणि तिच्या बरोबर संध्या काळी फिरायचा प्लान बनवला होता. कारण कि आता माझ्या कडे जास्त वेळ नव्हता, मला टीना ला पटवून शीला ची पुची मारायची होती.

संध्या काळी मी टीना ला कार मध्ये बसवले होते आणि लोंग ड्राईव वर गेलो होतो आणि रस्त्या मध्ये गप्पे मारत होतो, आता ती पण जवान झाली होती त्यामुळे तिला पण सर्व माहिती होते, मी तिला म्हणले.

मी – टीना तू माझी साली आहेस, तुला याचा अर्थ माहिती आहे?

ती – काय म्हणायचे आहे जीजू? मला समजले नाही कि तुम्हाला काय म्हणायचे आहे.

मी – अरे टीना याचा अर्थ कि तू माझी अर्धी घरवाली आहेस, म्हणजे कि जे मी तुझ्या दीदी बरोबर करतो त्याच्या अर्धे मी तुझ्या बरोबर पण करू शकतो आहे.

टीना – अर्धे का जीजू? तुम्ही पूर्ण करा तुम्हाला कोणी अडवले आहे?

मी – नाही वेडी अर्धेच करायचे असते साळी बरोबर, पूर्ण करणे चुकीचे आहे.

टीना – नाही जीजू, तुम्ही कोणत्या जगा मध्ये जगत आहे? माझी फ्रेंड मंजू तर तिच्या जीजू कडून सर्व करून घेते.

मी – सर्व काही?

टीना – हो जीजू सर्व काही..

मी – ते सर्व काही म्हणजे काय टीना?

टीना – जीजू जे तुम्ही माझ्या दीदी बरोबर करता ते.

मी – टीना प्लीज तू मला सरळ सरळ सांग.

टीना – काय जीजू तुम्ही पण.. तेच जेव्हा एक मुलगी खाली झोपली असते आणि मुलगा तिच्या वर येऊन ते तिच्या आत मध्ये टाकत असतो.

मी – काय टाकत असतो?

टीना – काय जीजू तुम्ही माझे तोंड का उघडायला लावत आहे?

मी – माझी लाडकी मला तुझ्या तोंडाने ऐकायचे आहे.

तीने माझ्या लंड वर हात ठेवला आणि म्हणली कि जीजू याला.

मी – याचे काही तरी नाव पण असेल कि.

टीना – अरे जीजू तुम्ही पण कमाल आहे, मुले त्यांचा लंड घालत असतात.. बस आता खुश..

मी – अजून एक वेळा. मला तुझ्या तोंडाने ते ऐकायचे आहे मला तर मजा आली ते ऐकून.

ती – ठीक आहे ऐकून घ्या. लंड लंड लंड लंड बस आता झाले..

मी – असे ती कधी लंड बघितला आहे का?

ती – हो खूप वेळा पहिला आहे.

मी – कधी आणि कसे?

ती – जेव्हा दीदी त्यांच्या बोय फ्रेंड ला घरी बोलावून लंड चोकत होती तेव्हा.

मी – काय तुझी दीदी असे पण करत होती?

ती – हो, तिने तुम्हाला संगीतले नाही का?

मी – नाही तर..

ती – दीदी पण खूप हरामी आहे, मला तर म्हणली कि मी तर लग्न आधी तुझ्या जीजू ला सर्व काही सांगून टाकले आहे.

मी – तू ते सोड आता, मला हे सांग कि तू लंड कसे बघितला होता?

टीना – तुमाला सांगितले तर खरे कि दीदी लंड चोकत होती आणि मी तिला असे अनेक वेळा करताना पकडले होते, मग एक दिव्व्स माझी पण इच्छा झाली होती तर तिने मला लंड चोकायला दिला होता.

मी – माझा लंड चोकनार का?

ती – हो जीजू, त्या साठी तर मी इथे आली आहे.

तेव्हा रात्र झाली होती आणि त्या मुळे मी एक शांत जागे वर कार थांबवली होती आणि तिला लंड चोकायला दिला आणि मग तिचे फेशिअल केले होते, मग मी तिला एकदम जोर जोराने ठोकले होते, मग मी तिला म्हणले कि माझा एक मित्र तुला ठोकायची इच्छा करतो आहे, तुझे काय म्हणणे आहे?

ती – जीजू जर त्याचा लंड पण तुमच्या सारखा मस्त मोठा आणि ताकदवर असेल तर मी पक्के ठोकून घेणार.

आता माझे काम तर झाले होते आणि मग आम्ही घरी आलो होतो, मी घरी येऊन हि खुश खबरी प्रवीण ला सांगितली होती तर त्याने पण मला सांगितले कि माझी साळी पण तुझ्या कडून ठोकून घ्यायला तयार झाली आहे. मग त्याने म्हणले कि आता आपण कोठे भेटायचे?

मग मी काही वेळ विचार केला होता कि माझ्या ऑफिस चे गेस्ट हाउस मला सांभाळायचे असते तर आपण चारी तिथे भेटू, तू शीला ला घेऊन तिथे ये आणि मी माझ्या साळी ला घेऊन तिथे येतो.

मग जसे आम्ही ठरवले होते कि आम्ही ११ वाजता गेस्ट हाउस मध्ये आलो होतो आणि येऊन आम्ही सर्व लोकांनी दारू चे पेग मारले होते, मग मी टीना ला म्हणले कि तुला माझा मित्र प्रवीण मना पासून प्रेम करतो आहे, हे एकून ती उठून प्रवीण कडे जाऊन बसली होती.

मग प्रवीण ने शीला ला म्हणले कि किशोर पण तुला खूप प्रेम करतो आहे तर शीला उठून माझ्या गोद मध्ये बसली होती, मग माझा लंड तिच्या गांडी वर लागत होता आणि मग काय होते? मग आम्ही आमच्या आमच्या सालींचे ओठ चोकू लागलो होतो.

त्या दोघी पण एकदम जवान होत्या आणि त्यांची फिगर पण एकदम कमाल होती, मग आम्ही तिच्या कमरे वर हात ठेवला होता आणि त्यांना एकत्र बेड वर आपटले होते आणि मग आम्ही चारी एकदम नागडे झालो होतो आणि मग त्यांनी शर्यत लावली होती कि बघू कोण कोणाच्या लंड चे  पाणी आधी काढत आहे?

आम्ही तर असे काही विचार पण केला नव्हता, मग त्यांनी आम्हाला बेड वर उभे केले होते आणि त्या दोघी गुडघ्या वर बसल्या होत्या आणि १२३ स्टार्ट करून त्या एकदम आमच्या लंड वर तुटून पडल्या होत्या, त्या दोघींचे लंड चोकणे आम्हाला वेड लावू लागले होते.

आम्ही कसे तरी करून कंट्रोल करत होतो आणि त्यांची हि शर्यत २५ मिनिट चालली होती आणि मग आधी शीला ने माझे पाणी काढले होते आणि सर्व पाणी तिच्या तोंड वर घेतले होते, मग त्याच्या २ मिनिट नंतर टीना ने पण प्रवीण चे लंड चे पाणी काढले होते, मग त्यांनी तोंड चाटून साफ केले होते.

मग त्या दोघींना आम्ही खूप जोर जोराने ठोकले होते आणि खूप स्टाईल  मध्ये ठोकले होते, मग आम्ही खूप पोजिशन मध्ये मजा केली होती, मग त्या नंतर आम्ही पक्के केले कि असेच आमच्या बायकांना बदलून पण सेक्स करायचे.

मग आमचे बोलणे ऐकून अमच्या साळ्या म्हणल्या कि आम्ही पण तुमच्या बरोबर येणार, आणि तुमचे मस्त लंड एक वेळा परत मजेने आत मध्ये घेणार. मग आम्ही त्यांचे हे ऐकून हसत हसत संडे चा प्लान बनवला होता ज्या मध्ये आमच्या पत्नी आणि साळ्या पण असतील.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme