Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

सेक्स उपचारासाठी आलेल्या पेशंटच्या बायकोची गांड त्याच्यासमोरच मारली भाग 3

हॅलो फ्रेंड्स, मी डॉक्टर राजीव. मी एक सेक्सॉलॉजिस्ट आहे. मी तुम्हाला माझ्याबद्दल मागील कहाणीतून तर सांगितलं आहेच. माझ्या क्लिनिकमध्ये अनेक विवाहित जोडपी त्यांच्या वैवाहिक जीवनातील लैंगिक समस्या माझ्याकडे घेऊन येत असतात आणि मी त्यांना त्यांचं समाधान देत असतो. तर असच नेहमीप्रमाणे एक मध्यमवयीन जोडप त्यांच्या लैंगिक समाधानासाठी माझ्याकडे आले असताना त्या पेशंटच्या बायकोला सेक्स उपचाराच्या नावाखाली त्याच्यासमोरच मी चोदल. याची कहाणी मागील दोन भागांतून सांगितली आहेच. त्या कहाण्या वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:सेक्स उपचारासाठी आलेल्या पेशंट च्या बायकोला त्याच्यासमोरच चोदले भाग 1

आता मी या कहाणीतून त्याच पेशंटच्या बायकोची उपचाराचा दुसरा टप्पा म्हणून तिची गांड त्याच्यासमोरच कशी मारली याची कहाणी सांगत आहे. तर त्या दिवशी त्याच्या बायकोला, मिसेस सुनंदाला चोदल्या नंतर मी त्यांना पुढील आठवड्याची अपॉईंटमेंट दिली होती. त्याप्रमाणे ते दोघेही पुढच्याच आठवड्यात माझ्या क्लिनिकमध्ये दाखल झाले. मी त्यांचं स्वागत केलं आणि त्यांना या आठवडाभरात मी दिलेल्या टिप्स बरोबर पाळले की नाही याबद्दल त्यांना विचारलं.

त्यावर सुनंदा मॅडम म्हणाल्या, “तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे यांनी काहीच केले नाही. तुम्ही ज्या प्रकारे मला त्यादिवशी चोदल त्याचा तर एकही परसेन्ट यांनी मला लैंगिक सुख दिलं नाही. लवकरच त्यांनी आपलं सेक्स आटोपतं घेतलं. त्यामुळे मी अजूनही तसेच अतृप्त आहे.” यावर मी त्यांना म्हणालो, “तुम्ही जास्त काळजी करू नका. आणि सर तुम्ही पण काळजी करू नका. तुम्हाला जमेल सर्व हळूहळू. आता आपण आपल्या पुढचा सेक्स उपचार टप्पाला सुरुवात करू. मॅडम मी तुम्हाला आजच्या उपचारासाठी काही खास तयारी करून येण्यास सांगितलं होतं तर तुम्ही ती तयारी केला आहात का?”

यावर त्या म्हणाल्या, “होणा डॉक्टर, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे मी नीट तयारीनेच आलेले आहे. यावर मी त्यांना “वेरी गुड” म्हटलं आणि मग मी त्या दोघांना सांगायला लागलो की, “हे बघा वैवाहिक जीवनात फक्त पुच्ची चोदून आनंद मिळतो असं नाही. आपल्या कामाशास्त्रात गुदामैथुन बद्दल लिहिला आहेच. पेशंटच्या लैंगिक सुखासाठी, परिपूर्ण आनंद घेण्यासाठी सेक्स करताना गांड मारणे खूप महत्त्वाचा प्रकार आहे.” माझं बोलणं ऐकत तिने आपल्या पतीला माझं बोलणं कस ठीक आहे ते इशाऱ्यावर सांगत होती.

मग मी म्हटले, “तर मॅडम तुम्ही आता सोफ्यावर डॉगिस्टाइल व्हा.” त्या सोप्या कडे गेल्या. तिच्या मागे मागेच मी आणि तिचा नवराही गेलो. ती सोफ्यावर डॉगिस्टाइल झाली आणि मग मी तिचा स्कर्ट वरती केला. तिने जांभळ्या रंगाची पॅंटी घातली होती. मी तिच्या नवऱ्याला म्हणालो, “आधी आपल्या बायकोच्या गांडीला प्रेम द्यायचं असते.” असं म्हणत मी तिच्या त्या मोठ्या गांडीवर किस करायला लागलो. मग हळूहळू मी तिची पॅंटी काढायला लागलो. तिची पॅंटी मी तिच्या घुडग्यापर्यंत आणली.

तिची गांड आता माझ्यासमोर उघडी पडली होती. मी तिच्या मांडीवरून हात फिरायला लागलो. हात फिरताना मी तिच्यावर चुंबने केले. तसेच तिच्या पुच्चीवरून बोटे फिरवत मी म्हणालो, “आपल्याला गांड मारायची असली तरीही पुच्चीकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.”

असं म्हणून मी तिच्या पुच्चीवरून ही चुंबन घेतले. मग मी तिची गांड फाकवली आणि तिच्या गांडीचा होल चाटायला लागलो. तशी सुनंदा मॅडम कन्हायला लागली. मी तिच्या छिद्रावर माझी जिभ टेकवली आणि तिचा होल चाटायला लागलो.

तिचा नवरा हातात पेशंटच्या नोट्स घेऊन मी सांगत असलेल्या टिप्स लिहून घेत होता. तिची गांड थोडीच चाटल्यावर मी माझा पॅन्ट खोलला आणि मी तिच्या जवळ बसलो. मग मी तिला म्हणालो, “गांड मारण्याच्या आधी लंड नीट कडक आणि ओला झालेला असला पाहिजे. त्यामुळे आता तुम्ही माझा लंड चूसा.” मी असं म्हटल्यावर ती माझा लंड हलवत तोंडात घेऊन चूसायला लागली. तोपर्यंत मी तिचा टॉप आणि ब्रा काढून तिचे बुब्स मोकळे केले आणि मी ते दाबायला लागलो. ती माझा लंड जोरात चोखत होती. तिचा नवरा हताशपणे तिच्या लंड चोखण्याकडे बघत होता.

तिचं चुसन झाल्यावर मी पूर्णपणे नागडा झालो आणि सुनंदा मॅडमला म्हणालो, “मॅडम तुम्ही तयार आहात ना?” त्यावर ती ‘हो’ म्हणाली. मग मी तिच्या गांडीवर थोडीशी थुंकी आणि पुची च पाणी लावल आणि हळूहळू लंड आत मध्ये घालायला लागलो. तशी ती कळवळली, “आआआहहहहह….” मी म्हणालो, “मॅडम, सुरुवातीला होईल त्रास तुम्हाला पण नंतर मात्र तुम्हाला खूप मजा येईल.” असं म्हणून मी माझा लंड तिच्या गान्डीत घुसवला. ती मोठ्याने ओरडली, “ओऊहहहह डॉक्टर….  ”

मी थोडासा लंड बाहेर काढला आणि मग परत आत मध्ये घुसवला. माझा लंड तिच्या गांडीमध्ये पूर्णपणे सामावला. मग मी हळूहळू तिला धक्के घालायला लागलो. तिचे शरीर माझ्या ठोक्यांनी पुढेमागे होत होता. मी तिला म्हणालो, “मॅडम तुम्ही एका हाताने तुमची पुची चोळू शकता. याच्यान तुम्हाला डबल स्तीमुलेशन मिळत जातील.” असे म्हटल्यावर ती तिची पुच्ची चोळायला लागली. तिचा नवरा तिच्या तोंडाजवळच बसला होता. मी तिला थोडं चांगल्या पोझमध्ये केलं. तिने तिचं डोकं आपल्या नवऱ्याच्या मांडीवर ठेवलं आणी मी तिची गांड पकडून तिला चोदायला लागलो. ती आपल्या नवऱ्याशी पुटपुटत होती, “खूप छान वाटतंय हो.. गांड मारण्याचा आनंद खूपच आहे. आहहहह… मला मिळत आहे आनंद…”

तिला असे काही ठोके मारल्यावर मी उठलो आणि सोफ्यावर बसलो आणि तिला माझ्या लंडावर बसायला सांगितलं. तिने तिचे दोन्ही पाय माझ्या मांड्या बाजूला घेतले आणि माझा लंड तिच्या गांडीच्या भोकावर ठेवला आणि हळूहळू ती खाली बसली. मी तिच्या नवऱ्याला म्हटलं, “तुम्ही खाली बसून तुमच्या बायकोची गांड मारून घेताना नीट बघू शकता. तुम्हाला माहिती होईल माझा लंड तुमच्या बायकोच्या गांडीत किती आतमध्ये जात आहे तर.”

तसा तो माझ्या पायजवळ खाली बसला. मी त्याच्या, माझ्या पेशंटच्या बायकोची गांड मारत होतो. मी त्याच्या बायकोचे गांडीचें चुतडे पकडले आणि माझ्या लंडवर वर खाली करायला लागलो. ती खूप जोराने ओरडत होती, “ओह्ह्ह… फक मी.. डॉक्टर…. आह्ह्ह..” मी त्याच्या बायकोची गांड त्याच्यासमोरच मारत होतो.

काही वेळ तिने माझ्या लंडावर उड्या मारल्यावर मी तिला माझ्या टेबलवर लेटवले. मग मीही टेबलवर चढलो आणि मी तिच्या नवऱ्याला तिचे दोन्ही पाय तिच्या डोक्याकडे पकडून ठेवायला सांगितले. त्याने आपल्या बायकोचे पाय मी सांगितल्याप्रमाणे धरले आणि मी तिच्या वर उठलेल्या गांडीत माझा लंड घुसवल आणि जोरजोराने धक्के मारायला लागलो. आम्हा दोघांनाही खूप मजा येत होती. माझ्या पाठीवरून हात फिरवत ती स्वतःची गांड स्वतःच्या नवऱ्या समोरच मारून घेत होती.

काही वेळ तिची गांड मारल्यावर मी तिच्या पुच्चीत लंड घुसवत म्हणालो, “गांड मारता मारताच पुचितही लंड घुसवून थोडी चुदाई करावी. यांनी आपल्याला, पेशंटच्या पार्टनर लाही वेगवेगळे आनंद मिळतो.” असं म्हणत मी त्याच्या बायकोची पुच्ची चोदायला लागलो. चार-पाच ठोके तिला मारल्यावर मी तिच्या गान्डीत परत लंड घालत होतो आणि मग तिथे काही ठोके मारल्यावर परत पुच्चीत घालत होतो. असं करत मी तिची गांड अन पुच्ची मारायला लागलो. ती मोठयाने कण्हत होती, “उह्ह्हह….  फक … माझी पुच्ची अन गांड मारा डॉक्टर.… उऊऊ…” ती माझ्या पाठीवर हात फिरवत होती आणि लगेच तिने पाण्याचा फवारा पुच्ची तुन सोडला. तिचं शरीर वर खाली होत होते. तिच्या पूर्ण शरीरावरून माझ्या विर्याच्या थेंब तिच्या बुब्स वर तसेच तिच्या पोटावर ही उडाले होते.

तिचा नवरा ते दृष्य बघत होता. मग मी आणि ती उठलो आणि मग आम्ही सोफ्यावर बसलो. त्याची बायको मध्ये होती आणि आम्ही दोघं तिच्या बाजूला बसलो होतो. तिचे शरीर अजुनही माझ्या विर्याने बरबटलेलं होतं. मग मी त्यांना विशेष टिप्स द्यायला लागलो. त्याची बायको त्याच्याशी बोलत म्हणाली, “अहो तुम्ही पण अशीच माझी गांड मारत जा ना! माझी गांड मारून किती मस्त वाटतय!”

यावर तो म्हणाला, “हो आता आपण घरी गेल्यावर मी प्रयत्न करेन.” मी म्हणालो, “मी सांगितलेले पेशंटच्या टिप्स तुम्ही घरी गेल्यावर प्रॅक्टिस करत जा. तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल.” यावर ते तयार झाले. मग आम्ही कपडे घातले. त्याने मला माझी फिस दिली आणि त्यांना पुन्हा काही दिवसांनी यायला सांगितलं.

अशा प्रकारची मी माझ्या पेशंटच्या बायकोची गांड त्याच्या समोरच मारली.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme