Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

सेक्स उपचारासाठी आलेल्या पेशंट च्या बायकोला त्याच्यासमोरच चोदले भाग 2

हॅलो फ्रेंड्स, मी राजीव. मी तुम्हाला सांगत आहे की माझ्या क्लिनिकमध्ये सेक्स उपचारासाठी आलेल्या जोडप्याच्या सुनंदा नावाच्या बायकोला मी तिच्या नवऱ्यासमोरच कसा तिला चोदुन त्यांना सेक्स टिप्स दिले. या कहाणीचा पहिला भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:

सेक्स उपचारासाठी आलेल्या पेशंट च्या बायकोला त्याच्यासमोरच चोदले भाग 1

तर आता मी समोर काय घडलं ते सांगतो. त्या पेशंटची बायको आणि मी दोघेही नागडे झालो होतो. मी त्याला सांगितलं की आता आपल्या सेक्स उपचाराचा महत्त्वाचा टप्पा सुरू होत आहे. मी त्याच्या बायकोचे पाय पसरवले आणि तिच्या पुच्ची वर मी माझा लंड घासत मी त्याला म्हणालो, “बघा, अगोदर पुच्ची वर लंड नीट घासायचा. त्यांनी काय होतं की पुच्ची आणि लंड ओले होतात. तुम्ही हे नोट्स मध्ये लिहून घ्या. मी असं म्हटल्यावर त्याने आपल्यावर नोंदवहीत ते लिहून घेतल. मग मी हळूहळू तिच्या बुब्सवर हात फेरायला लागलो.

त्याची बायको म्हणाली, “अहो खूप छान वाटत आहे मला.” मग मी हळूहळू तिच्या पुच्चीत लंड आत बाहेर करायला लागलो आणि मग हळूहळू तिला धक्के देत चोदायला लागलो. मी तिच्या नवऱ्याला आमच्या पुच्ची आणि लंडाचा मिलनाकडे नीट बघायला सांगितलं. त्याने आपलं तोंड आपल्या बायकोच्या पुच्चीजवळ आणलं आणि आमचा संभोग बघायला लागला.

मी त्यांच्या डोळ्यासमोरच त्याच्या बायकोची पुच्ची चोदत होतो. मी माझी स्पीड वाढवली. मग मी तिचे दोन्ही पाय डोक्याकडे नेले आणि तिची गांड थोडी सोफ्याच्या कडेला आणली. आणि मग मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत बसवत तिला चोदायला लागलो. तिच्या नवर्‍याला मी तिचा एक पाय धरून ठेवायला सांगितल. तसा त्यांनी आपल्या बायकोचा एक पाय पकडून धरला आणि मी तिची पुच्ची चोदायला लागलो. ती मोठ्याने ओरडत होती. तिला खूप दिवसांनी लैंगिक सुख मिळत होता. तिने मला सांगितलं, “मला असच पाहिजे होतं सेक्स. सांगा ना माझ्या पतींना.”

मी तिच्या पतींना म्हणालो, “बघा असे मोठ मोठे ठोके पुच्ची ला घालायचे असतात.” त्यानं मान हलवली. मी तिला फच्च फच्च चोदतच होतो. ते दोघेही नवरा बायको एकमेकांकडे बघत होते. त्याला तिच्या डोळ्यांत सेक्स करतानाच समाधान दिसत होतं.

मग मी उठलो आणि तिला डॉगिस्टाइल व्हायला सांगितलं. डॉगिस्टाइल झाल्यावर मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीवर घासला आणि आत मध्ये घुसवून तिची गांड पकडत तिला ठोकायला लागलो. तिचा नवरा आपल्या बायकोची पुच्ची मागून मारताना बघत होता. मी तिला धकके देताना तिच्या गांडीवर चपटे मारत होतो. ती आनंदाने ओरडायला लागली, “याहह… ओह्ह्ह … मारा माझ्या गांडीवर… आणखी हहम्मम…”

तो मला म्हणाला, “चोदतांना असेच गांडीवर मारायचे का?  मी म्हणालो, “हो बिलकुल.. यांनी आणखी जोश येतो चोदण्यात दोघांनाही. हो की नाही हो सुनंदा मॅडम?” तिनी होकार देताच तसा त्यांनी हा एक पॉईंट आपल्या नोंदवहीत लिहून घेतला. मग मी सोफ्यावर बसलो आणि तिला माझ्या लंडावर बसायला सांगितलं. तिने आपले दोन्ही पाय माझ्या मांड्या बाजूला ठेवत माझ्या लंडावर बसली. तिने नीट आपली पुची माझ्या लंडावर ठेवली आणि मग हळूहळू खाली बसली. मी तिची गांड पकडली आणि त्यांना म्हणालो, “हे बघा, ही पोझिशन खूपच मस्त आहे. याच्यातून तुम्हाला एकदम खोलपर्यंत लैंगिक सुखाचा आनंद मिळेल. आता मॅडम तुम्ही जोरजोराने खाली उठाबशा काढा.”

असे मी म्हणताच ती माझ्या कडक लवड्यावर खालीवर व्हायला लागली. मी त्याला म्हटलं, “तुमच्या बायकोचा पुच्ची मध्ये माझ लंड किती आत मध्ये जात आहे बघा बरं.” मी अस म्हटल्यावर तो जमिनीवर बसला आणि आपल्या बायकोच्या पुच्ची त माझा लवडा किती खोलवर जात आहे ते बघत म्हणाला, “तुमचा लंड माझ्या बायकोचा पुच्चीमध्ये खूप खोल पर्यंत जात आहे डॉक्टर.” मी म्हणालो, “होका छान, आता तुम्ही तुमच्या बायकोची गांड पकडा आणि तिला आपली चुदाई करण्यात मदत करा.”

तसा त्याने आपल्या बायकोची गांड पकडली माझ्या लंडावर आपटणास मदत करायला लागला. मी तिचे बुब्स दाबत तिचे निप्पल्स चुसत होतो. तसेच कधी कधी आम्ही एकमेकांची चुंबने घेत होतो. ती मला कानात हळू आवाजात म्हणत होती, “डॉक्टर मला तुमचच मोठ् लंड हवा. मला तुमच्याकडूनच चोदायचे आहे. माझ्या पतीकडून काही जमणार नाही तुमच्या सारख झवन.”

मी हळूच तिला म्हणालो, “हो सुनंदा मॅडम, तुम्ही नेहमीच सेक्स उपचारासाठी माझ्या क्लिनिकमध्ये येत जा. मी तुम्हाला असंच लैंगिक सुख देत जाईल.” मग मी तिला म्हटलं, “आता तुम्ही तुमची पोझिशन बदलावा. तुमची पाठ माझ्याकडे फिरवा.” तशी ती पलटली आणि पाठ माझ्याकडे करत माझा लंड परत पुच्ची मध्ये घातला आणि त्यावर ती उड्या मारायला लागली. तिचा नवरा खाली फरशीवर बसून आपल्या बायकोची चुदाई हताशपणे बघत होता. माझा मोठा लंड त्याच्या बायकोची चांगलीच ठुकाई करत होता. ती मोठ्या न ओरडत होती, “चोदा मला डॉक्टर, आणखी जोरात… आहहहहह…” मी तिचे बुब्स दाबत तिला झवत होतो.

मग मी तिला खाली उतरायला लावला. ती खाली उतरली आणि आपल्या नवर्‍यासोबतच बसून माझा लंड चूसायला लागली. मी म्हणालो, “हा बरोबर मॅडम. झवताना मध्ये मध्ये लंड चूसायचा.” ती आपल्या नवऱ्याकडे बघत म्हणाली, “होणा, खूप छान वाटतंय हो मला. अशाच प्रकारे झवायचं होतं. घरी गेल्यावर तुम्ही मला असे झवालं न?” यावर तो तिला, “हो” म्हणाला.

मग मी उठलो आणि तिचा हात पकडत आम्ही दोघेही सोफ्यावर कडेवर झोपलो. मी परत तिच्या नवर्‍याला तिची एक टांग वरती पकडून ठेवायला सांगितले. त्यांनी आपल्या बायकोची टांग वरती पकडली. मग मी पाठीमागून तिच्या पुच्चीत लंड घातला आणि तिला मागून धक्के घालायला लागलो. चुदाई करताना मी तिचे बॉल दाबत होतो. तिला एका कडेवर चोदल्यावर मी परत तिच्या अंगावर लेटलो आणि तिला मशिनरी स्टाईल मध्ये सेक्स करायला लागलो. मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेत होतो. ती माझ्या पाठीवरून हाताने कुरवाळत मोठ्याने ओरडत सेक्सचा आनंद लुटत होती आणि तिचा सेक्स उपचारासाठी आलेला नवरा आम्हा दोघांच्या लैंगिक उत्साहकडे हताशपणे बघत होता.

ती माझ्या गांडीवरून हात फिरवत होती. मी तिची पुच्ची पचापचा चोदत होतो. तिला ऑर्गसम्स यायला लागले होते. ती म्हणाली, ” कितीतरी महिन्यानंतर मला ऑर्गसम्स येत आहेत. आहहहहहह…… चोदा आणखी डॉक्टर.” तिनं असं म्हटल्यावर मी आणखी तिला जोर-जोरात चोदायला लागलो. आता मलाही ऑर्गसम्स यायला लागले. मग मी उठलो आणि तिच्या तोंडात माझा लंड दिला. तिने तो आपल्या तोंडात घेऊन चूसायला लागली आणि एवढ्यात माझे विर्य तिच्या चेहऱ्यावर सांडल. ती तिच्या नवर्‍याला म्हणाली, “कित्ती गाढ विर्य आहे ना हो!”

आपल्या बायकोच्या तोंडावर माझं वीर्य बघून त्याचा चेहरा पांढरा पडला. ती त्याच तशाच तोंडाने आपल्या नवर्‍याला म्हणाली, “अहो बघाना किती घट्ट वीर्य आहे. मला पण हवं असं माझ्या चेहऱ्यावर तुमचे वीर्य.” मी त्यांना म्हणालो, “बघा तुम्हीपण असंच आपल्या बायकोच्या चेहऱ्यावर विर्याचा लेप देत जा.” त्यानं ही टीप त्याच्या सेक्स उपचारासाठी लिहून घेतली.

आता आमच्या दोघांचं झवन झाला होता. त्याची बायको परत म्हणाली, “डॉक्टर एक सांगू का? मला माझी गांड मारून घ्यायची खूप इच्छा आहे. आणि तो पण लैंगिक सेक्स मधला एक प्रकारचा आहे ना?” यावर मी म्हटले, “हा तर खूप महत्त्वाचा भाग आहे वैवाहिक जीवनात. सेक्स उपचारासाठी मी हे तर नेहमीच सुचवत असतो मॅडम. मी सांगेल तुम्हाला गांड कशी मारायची ती.” मी असं म्हटल्यावर तिचा नवरा आणखीनच पडला चेहरा बघायला लागला. आता त्याला आपल्या बायकोची गांड आपल्या डोळ्यासमोर त्याच्या सेक्स उपचारासाठी मारताना बघावी लागणार होती.

आजची त्यांची अपॉइंटमेंट संपली होती. मी त्यांना म्हणालो, “मॅडम तुम्हाला मी पुढील आठवड्यात अपॉइंटमेंट देत आहे. या तुम्ही दोघे..” ते दोघंही तयार झाले. मग त्याने माझी फिस विचारली. मी दोन हजार रुपये सांगितले आणि तो ते देत म्हणाला, “बरं डॉक्टर येतो आम्ही पुढील आठवड्यात सेक्स उपचारासाठी.”

मी मग त्याच्या बायकोचा निरोप घेतला आणि त्यांना पुढच्या आठवड्यात सेक्स उपचारासाठी काय तयारी करून यायचं ते सांगितले.

त्यानंतर मी या पेशंटच्या बायकोची गांड त्याच्यासमोरच कशी मारून त्यांना सेक्स उपचार सांगितले, हे मी समोरच्या भागात सांगाणार.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme