Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

शेजारच्या अंकलने माझी पॅंटी फाडून मला झवले भाग 2

हॅलो फ्रेंड्स मी अनामिका आणि मी माझ्या बद्दल तुम्हाला मागील कहाणीत सांगितलंच आहे. मी तुम्हाला माझ्या बंगल्या शेजारच्या अंकलने माझी पेंटी फाडून मला कसे झवले त्याची कहाणी सांगत आहे. या कहाणीचा पहिला भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:

शेजारच्या अंकलने माझी पॅंटी फाडून मला झवले

आता समोर काय घडलं ते मी सांगते. त्या अंकलने मला सोफ्यावर लेटवत माझी पुच्ची चाटत होते. त्यांच्या जाड जिभेने माझ्या नाजूक पुच्चीवर चाटण्याने माझ्या पुचीतून पाण्याची धार उडाली आणि ती त्यांच्या चेहरा वर जाऊन धडकली. ते परत मला रागावले आणि म्हणाले, “अनामिका, तू माझा चेहरा तुझ्या पुच्ची च्या पाण्याने ओला केला. आता बघ मी तुला आणखी कशी शिक्षा करतो.”

असे म्हणत ते नागडे झाले. त्यांनी माझी कंबर धरून माझी गांड थोडी सोफ्याच्या खाली केली आणि माझ्या तंगड्या माझ्या डोक्याकडे नेले. मग त्यांचा तो मोठा लंड माझ्या पुच्चीवर घासायला लागले. त्यांच्या लवड्याचा गुलाबी अग्रभाग माझ्या पुच्चीच्या दाण्याला स्पर्शत होता. ते माझ्या पूचीच्या भोकावर घासून घासून त्याला मोठा करत होते. मी कन्हायला लागले, “हहहहहहह.. ममहहहह… अंकल…. आआहहह..” मग हळूहळू ते माझी पुच्ची चाटत आपल लंड आत मध्ये घालायला लागले. त्यांनी आपला लंड आत मध्ये घातला आणि मी मोठ्याने ओरडली, “अंकल…. आहहहह…. माय पुसी…..”  त्यांनी माझं तोंड दाबून धरलं आणि माझी काही पर्वा न करता सरळ माझ्या पुच्ची त लंड घुसवला! माझ्या पुचीतून रक्ताची धार व्हायला लागली!

माझ्या कोवळ्या कोवळ्या पुच्चीचे कौमार्य माझ्या बंगल्याजवळ राहणाऱ्या माझ्या शेजारच्या अंकलने हिरावून घेतलं होतं. माझ्या मॉम डॅड सोबत त्यांचे थोडे वादविवादाचे संबंध होते म्हणून बहुतेक ते मला त्याची शिक्षाही सोबतच देत होते. माझ्या पुच्चीच्या लीपस नी त्यांच्या लंडाला कवटाळले होते. ते हळूहळू माझ्या पुच्चित लंड आत बाहेर करायला लागले. आता त्यांनी माझ्या तोंडावरून त्यांचा हात काढला आणी म्हणाले, “अनामिका बेटी, कुछ नही होगा. आता तुला मजा येईल.” असं म्हणत ते मला झवायला लागले.

त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे खरच मला आता मजा येत होती. काहीतरी वस्तू माझ्या पुच्चित खोलवर आत घुसत होती. मी आनंदाने कन्हत होते. ते माझ्या बुब्स वरून हात फिरवत होते. मग त्यांनी मला उचलले आणि उभे झाले. मी माझे दोन्ही पाय त्यांच्या कमरेभोवती कवटाळले आणि माझे दोन्ही हात त्याच्या मानेभोवती घेतले. अंकले माझी गांड धरून आपला लंड व्यवस्थित माझ्या पुचीत घातला आणि मग ते आपला कमरेवर माझी पुच्ची आपटत चोदायला लागले. माझ्या ओठांचे चुम्बन ते घेत होते. आपल्यापेक्षा वयाने कितीतरी वर्षे लहान असलेल्या मुलीची चुदाई ते करत होते.

मलाही त्यांच्याकडून झऊन घेण्यात आनंद यायला लागला. माझ्या मैत्रिणींनी याआधी सेक्स अनुभव घेतलाच होता. त्यामुळे त्या मला नेहमी सांगायचे. मलाही ती उत्सुकता होतीच पण इतक्या मोठ्या माणसासोबत माझी सेक्सी इच्छा पूर्ण होईल असं मला वाटलं नव्हतं. मी केव्हा एकदा माझ्या मैत्रिणींना माझा हा सेक्स अनुभव सांगते असं मला वाटायला लागल. माझ्या मैत्रिणींनाही मोठ्या वयाच्या व्यक्तींसोबत सेक्स करायची खूप इच्छा होती पण त्यांची ती पूर्ण झाली नव्हती. त्यांनी त्यांच्या वयाच्या मित्रांसोबत सेक्स केलं होतं पण मी मात्र पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या वयाच्या व्यक्ती सोबत सेक्स करत होते.

मग त्यानी मला हवेतच उलट केलं. आता माझं डोकं खाली आणि माझे पाय वर होते. माझे पाय त्यांच्या खांद्यावर होते तर माझं तोंड त्यांच्या लंडावर होतो. मी त्याही अवस्थेत त्यांचा उठलेला लंड चुसयला लागले आणि अंकल माझे पुच्ची चाटत होते. मला खूपच थ्रिलिंग फिलिंग वाटत होता.

मग त्या अंकलनी मला सोफ्यावर डॉगिस्टाइल केले आणि माझी गांड धरून माझी पुच्ची जोरजोरात चोदायला लागले. माझ्या पुचीतून पाणी गळत होतं. मी आनंदाने ओरडत होते, “अंकल.. आआह्ह… फक मी…. माय पुसी… फक्क…” त्यामुळे माझे पुच्ची चांगली ओली झाली होती. ते अंकल आपल् राकट लंड माझ्या पुच्ची त घालत मला चांगलीच शिक्षा करत होते. त्यांनी माझा एक हात पकडून पाठीवर पकडला आणि माझी पुच्ची चोदायला लागले.

मी स्वतः ची उशी माझ्या तोंडात भरली आणि त्यांचे धक्के सहन करायला लागले. मी अंकल ना म्हणाले, “अंकल खूप वेळ झाला ना मॉम डॅड मला शोधत असतील.” ते म्हणाले, “हा रुको. थांब अजून तुझी ती शिक्षा बाकी आहे.” असे म्हणत त्यांनी मला डॉगिस्टाइल हवेत उचलून घेतलं. त्यांनी त्यांचे दोन्ही हात माझ्या मांड्या खालून आनून माझ्या मानेवर पकडलं. माझं पूर्ण वजन त्यांच्या हातावर होतं. मी हवेतच डॉगिस्टाइल होते. त्यांचा लंड अजूनही माझ्या पुचीत होता.

आता ते माझे शरीर पुढे मागे करत माझी गांड त्यांच्या लवड्यावर आदळत मला ठोकायला लागले. ते एका ठिकाणी उभे होते आणि माझे शरीर ते हलवून हलवून चोदत होते. मी बेबस पणे माझी ठुकाई करून घेत होते. माझी चुदाई करून घेत मग त्यांनी चार-पाच मोठे ठोके घातले आणि मोठ्याने ओरडत मला खाली बसवलं आणि माझ्या चेहऱ्यावर त्यांनी त्यांचं वीर्य सांडवले.

ते म्हणाले, “तू तुझ्या पुच्चीचा पाणी माझ्या तोंडावर सांडवली ना आता मीही माझ्या लंडाचा वीर्य तुझ्या तोंडावर सांडवले. आता तुझी शिक्षा पूर्ण झाली. याच्या नंतर तुझा बॉल माझ्या घरात आला तर मी तुला असेच शिक्षा करत जाईल.” मला त्यांची शिक्षा आवडली होती. मी त्यांना म्हणाले, “अंकल मला तुमची शिक्षा खूपच आवडली आहे. मी परत तुमच्याकडे बोल फेकत जाईल.”

मी असं म्हटलं त्यांनी हसत माझ्या गांडीवर चपटे मारल्या आणी म्हणाले, “आता घरी तुझे मॉम डॅड वाट बघत असतील. जा तू. मग ये पुन्हा.” मग मी कपडे घालून घरी गेले.

त्यानंतर ही गोष्ट मी माझ्या मैत्रिणींना सांगितली. त्यांना माझ्यावर खूपच गर्व वाटला. त्यांनाही अंकलच्या मोठ्या लवड्याची चव बघायची इच्छा होत होती. त्या म्हणाल्या, “अनामिका त्यांना आम्हाला पण जवायला दे ना.” मला त्यांची ही आयडीया आवडली. मी त्यांना सांगितलं, “मी अंकल विचारून सांगते. त्यांनी हो म्हटलं तर तुम्ही सर्व जणी त्यांच्या घरी या आणि त्यांच्या मोठ्या लवड्याने आनंदाने चुदून घ्या.” यावर त्या फार खुश झाल्या.

तर अशी होती माझी अंकलने दिलेली शिक्षा. यानंतर माझ्या मैत्रिणींनी त्यांच्यासोबत कसं काय आपल्या पुच्या ठोकून घेतले, ते मी समोरील कहाणीत सांगेन.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme