Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

शेजारच्या अंकलने माझ्या मैत्रिणींच्या पँटीज फाडून चोदले भाग 1

हॅलो माय डियर फ्रेंड्स. मी आहे तुमची लाडकी अनामिका. मागील भागात माझ्या शेजारच्या बंगल्यात राहणाऱ्या अंकलने माझी पेंटी फाडून मला कशी शिक्षा दिली ते मी सांगितलं. त्या कहाणीचे भाग वाचण्यासाठी मी खालील लिंक दिले आहेत, त्या बघा:

शेजारच्या अंकलने माझी पॅंटी फाडून मला झवले

शेजारच्या अंकलने माझी पॅंटी फाडून मला झवले भाग 2

तर त्यानंतर मी माझ्या शेजारच्या अंकलने मला माझी पॅंटी फाडून झवण्याची गोष्ट मी माझ्या क्लासमधल्या माझ्या मैत्रिणींना सांगितली. त्यांना माझी ही कहाणी ऐकून खूपच थरारक वाटला. त्यांनी आप आपल्या बॉयफ्रेंड चे लंड चोखून चाखून घेतले होते, पण.. पण इतक्या मोठ्या वयाच्या मोठ्या अंकलचा लंड त्यांनी अजून पर्यंत आजमावला नव्हता.

त्या मला सारखं सारखं माझ्या शेजारच्या ह्या अंकल सोबतच्या झवण्याच्या अनुभवाबद्दल विचारायच्या. मग मीही त्यांना अंकलने माझी पॅंटी कशी फाडून टाकली, मग ते कसे कसे झवले, त्यांचा लंड कसा आहे ते सांगितलं. आता माझ्या मैत्रिणींची ही त्यांच्या सोबत सेक्स करायची इच्छा होऊ लागली होती. त्या माझ्या मैत्रिणी होत्या नॅन्सी, फरिदा, टीना आणि आरोही.

एकदा क्लास रूम मध्ये टिफिन खाताना त्या मला म्हणाल्या, “अनामिका, आम्हाला पण घेऊन चल ना तुझ्या त्या अंकल कडे. आमची पण फ्रेंडशिप करून दे ना त्यांच्याशी.” मी म्हणाले, “फक्त फ्रेंडशिपच की आणखी काही?” तर त्या म्हणाल्या, “हो ग आमचीही इच्छा आता जागृत झाली आहे त्यांच्याशी सेक्स करण्याची.” मग मी त्यांना म्हणाले, “बरं मी तुम्हाला त्यांच्याकडे घेऊन चालते. पुढच्याच हप्त्यात माझे मॉम डॅड दिवसभर घरी नसणार आहेत, त्यावेळेस आपण येऊन अंकल कडे जाऊ.”

यावर त्या खुश होत म्हणाल्या, “हो चालेल अनामिका, तूच आमची जिवाभावाची मैत्रीण आहेस ग..” मग आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहायला लागलो. तसा तो दिवस उजाडला. मी माझ्या ह्या चुदककड मैत्रिणींना माझ्या घरी बोलावलं. त्या दिवशी मग माझे मॉम डॅड दुपारी घरी नसताना मग प्लॅनिंग प्रमाणे आम्ही मैत्रिणी परत बॉल खेळायला लागलो. खेळताना आम्ही बोल मुद्दा म्हणून अंकलच्या घरी फेकत होतो, माझ्या प्लॅनिंग प्रमाणे जेणेकरून ते मग आम्हा सर्व मुलींना त्यांच्या घरी बोलावतील आणि आम्हाला शिक्षा म्हणून झवतील.

त्यानुसार आम्ही दोन तीन वेळा बोल त्यांच्याकडे फेकला. अंकल खिडकीतूनच आमच्याकडे बघत होते. त्यांना स्पष्ट दिसून आलं होतं की ह्या मुली मुद्दा म्हणून आपल्या घरी बोल फेकून राहिला आहेत. याचा अर्थ या अनामिकेने आपल्या मैत्रिणींनाही माझ्याकडून चुदाई ची शिक्षा करण्यास बोलावलं आहे, असं त्या अंकलना वाटलं.

मग एकदा आम्ही जोरात  बोल त्यांच्या खिडकीतून घरात फेकला आणि मग आम्ही सर्व मुली तो बॉल आणायला त्यांच्या घरी गेलो. आम्ही सर्व मुलींनी आखूड स्कर्ट घातला होता. आम्ही त्यांच्या घरात शिरताच ते अंकल बोल घेऊन सोफ्यावर बसलेले आम्हाला दिसले. मी त्यांना म्हणाले, “अंकल सॉरी.. ह्या नॅन्सीने खूप जोरात बॉल मारला.”

नॅन्सी म्हणाली, “सॉरी अंकल. चुकून खूप जोरात उडाला बोल आमचा. त्यावर अंकल म्हणाले, “अनामिका काय ग हे? तुला मागेच तर बोल साठी एवढी शिक्षा दिली तरीही तू सुधारली नाही आणि तुझ्या मैत्रिणीला पण घेऊन आली मला त्रास द्यायला. आता मला तुम्हा सर्व पोरींना शिक्षा करावी लागणार.” असं  ते म्हणताच आम्ही ‘त्यांना नका ना प्लीज सॉरी ना’ असं म्हणत आम्ही त्यांच्या शेजारी जाऊन त्यांचे मांड्या दाबत त्यांची लाडे लाडे समजूत काढत होतो.

ते म्हणाले, “अनामिका, मला तुझ्या ह्या वात्रट मैत्रिणींची ओळख तरी करुन दे.” असं त्यांनी म्हटल्यावर मी एकेकीची त्यांना ओळख करून दिली. मग त्यांनी नॅन्सीला जवळ खेचत आपल्या मांडीवर तिच्या पोटावर लेटवले आणि तिचा स्कर्ट वरती करून तिच्या गांडीवर थापा मारत म्हणाले, “तर तू आहेस तर बोल फेकणारी उनाड मुलगी.” ती म्हणाली, “सॉरी अंकल.” ते म्हणाले, “सॉरी वगैरे काही नाही. तू मुद्दा म्हणून बोल फेकला असे मी बघितलं.” असं म्हणत ते तिच्या चड्डिवरूनच तिच्या गांडीला चपटे मारायला लागले.

ते बघताच फरिदा, टीना आणि आरोही थोड्या घाबरल्या आणि अंकलला म्हणाले, “अंकल आम्ही आता काळजीपूर्वक खेळू. आता आमचा बोल तुमच्या घरात नाही येणार. आम्ही जाऊ का?” यावर अंकल म्हणाले, “अजिबात नाही. आता मी तुम्हाला सर्वांना सोबत शिक्षा करणार.” असं म्हणत ते आम्हा सर्वांना त्यांच्या बेडरूम मध्ये घेऊन गेले.

बेडरूममध्ये शिरल्यावर त्यांनी आम्हा पाचही जणीना बेडवर डॉगिस्टाइल व्हायला सांगितले. आम्ही डॉगिस्टाइल झालो. मग ते म्हणाले, “तुमचे स्कर्ट वरती करा.” आम्ही घाबरत आमचे स्कर्ट वरती केले. मग त्या चार जणी मला म्हणाल्या, “अनामिका आता अंकल काय करणार? आम्हाला तर भीती वाटत आहे.” मी त्यांना म्हणाले, ” घाबरू नका. धीर धरा. सगळं नीट होईल.” मग अंकल जवळ आले आणि आम्हा सर्वांच्या गांडीवर आमच्या पॅंटी वरून मारायला लागले. त्यांच्या हाताचा फटका माझ्या मैत्रिणीच्या गांडीला बसताच त्या चित्कारत होत्या, “आहहहहह…. अंकल… नाही न…”

मग अंकल सर्वप्रथम नॅन्सी कडे गेले. त्यांनी तिच्या पॅंटीला पकडलं आणि जोरात खेचून फाडत तिच्या शरीरा बाहेर केली. त्यांनी तिची पॅंटी फाडून टाकल्या बरोबर नॅन्सीची गोरी गांड उघडी पडली! अंकल तिच्या गांडीवरून हात फिरवत तिला चपट्या मारत होते. तसेच तिच्या पुच्चीवरून नही हात फिरवत होते.

मग अंकल आरोही आणि टीना कडे गेले. त्यांनी त्या दोघींचाही पँटीज दोन हातात पकडल्या आणि जोरात खेचून त्या फाडून टाकत त्यांच्याही पँटीज त्यांच्या शरीराबाहेर केल्या. त्या दोघींचाही गांडा, त्या दोघींचाही गोऱ्या गांडा एका वेळेसच उघड्या पडल्या. अंकल त्यांच्या गांडीवर थापा मारायला लागले. त्या दोघी आपल्या गांड हलवत वेदना सहन करत होत्या.

मग अंकल फरिदा आणि मला म्हणाले, “अनामिका आणि तू फरिदा तुमच्या चड्ड्या खाली करा.” तसा आम्ही त्यांचा आदेश पाळत आमच्या चड्ड्या खाली केल्या. फरीदा पुटपुटली, “चला, माझी पॅंटी तरी फाडून टाकण्यापासून वाचली.” आमच्या गांडा उघड्या झाल्या आणि ते आमच्या गांडीवर हात फिरवायला लागले. अंकल समोर आता आम्हा पाचही जणांच्या उघड्या गांडा होत्या.

ते आम्हाला एकापाठी एक गांडीवर मारत होते आणि आम्ही वेदनेने कळवळत सुस्कारे करत होतो. मग अंकल बेडच्या खाली बसले आणि आमच्या गांडीचे चुंबने घ्यायला लागले. आता मात्र आम्हाला बरं वाटायला लागलं. अंकल आमच्या गांडीचे छोटे-छोटे होल चाटायला लागले. आता नॅन्सी, फरीदा, आरोही आणि टीना या सर्वना मजा यायला लागली. त्या म्हणाल्या, “अंकल खूप छान वाटतं आहे. करा आम्हाला आणखी शिक्षा.”

आता अंकल त्यांच्या पूच्या चाटायला लागले. त्यांचे पुच्च्या चाटल्यावर त्यांना त्यांनी आधीच झवल्या असल्याचं समजलं. ते त्यांना म्हणाले, ” पोरींनो तुम्ही तर आधीच झऊन घेतलेले दिसते.” त्यावर त्या म्हणाल्या, “हो अंकल, आमचे बोयफ्रेंडस आहेत ना, आम्ही झवलोय त्यांच्या लवड्याने, पण त्यांचे खूपच छोटे आहेत. आम्हाला मोठा लंड हवा आता.”

त्यावर अंकल म्हणाले, “अच्छा, म्हणून तुम्ही मुद्दाम माझ्याकडून झवून घ्यायला आलात तर, अनामिका च्या सांगण्यावरून.” यावर त्या सर्व हसून होकार भरल्या.

मग समोर काय घडलं ते पुढील भागात.

 

 

 

 

Marathi stories © 2019 Frontier Theme