Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

स्केटिंग करताना पडलेल्या अवनीला मी मसाज दिली भाग 2

हॅलो फ्रेंड्स, मी विकास. माझ्याबद्दल मी तुम्हाला मागील भागात सांगितलेला आहेच. मी तुम्हाला सांगत आहे की मी माझ्या मैत्रिणीला, अवनीला स्केटिंग करताना पडल्यावर मी तिला मसाज देऊन कशाप्रकारे आम्ही दोघे लैंगिक सुख घेतलं. या कहाणीचा पहिला भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:

स्केटिंग करतांना पडलेल्या मैत्रिणीला मी मसाज दिली

आता मी समोर काय झालं ते सांगतो. मी अवनीचे दोन्ही टांगा पसरवून तिच्या पुच्ची च्या खोबणीत माझा लंड घासला. माझ्या अवनीची पुच्ची कोवळीच होती. तिच्या पुच्चीचा पडदा अजून फाटलाच नव्हता. त्यामुळे माझ्या अवनीला दुसऱ्या वेळा वेदना होणार होत्या. एकदा ती पडल्यावर तिच्या टोंगळ्या वर लागलं ती वेदना आणि आता मी माझ्या प्रिय मैत्रिणीची सील तोडणार होतो ती वेदना! पण नंतर मात्र तिला अपरिमित सुख मिळणार होत.

मी हळूहळू अवनीच्या पुच्चीत माझा लंड घुसवायला लागलो. माझा लंड थोडाच आत गेला आणि ती किंचाळली, “आययय्यीईईईई ….. गगगगगगग….. मेले…..” माझा लंड तिच्या पुच्चीच्या पडद्याला लागला होता. मी लंड थोडासा बाहेर घेतला. तिला किस करत म्हटलं, “अवनी बेबी, थोडसं.. हहह.. थोडसच त्रास होईल तुला आणि मग खूप छान फिलिंग होतील तुला.” यावर ती कशीबशी तयार झाली आणि मग मी माझा लंड तिच्या पुच्चीत घालून हळू हळू आत मध्ये टाकायला लागलो. अवनी वेदनेने कन्हत होती, “आआऊऊ….हहह उऊऊ…”

माझा लंड तिच्या पुच्ची च्या पडद्याला टच झाला आणि मी थोडा जोर लावत तिच्या पडद्याला फाडत माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घातला! अवनी मोठ्याने किंचाळली, “आईईईईईई…. गगगगगगगग….. मेले… गगगगगग….. उऊऊऊऊ..” तिच्या पुच्चीतून रक्त व्हायला लागला. मी माझ्या मैत्रिणीची सील तोडली होती. तिच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहत होतं. मी तिच्या कपाळावर चुंबन घेतले. तिच्या गालावर किस केलं आणि माझा राहिलेलं लंड परत पुच्चीमध्ये घालत पूर्णपणे तिच्यात सामावलो. अवनी माझा लंड पुच्ची त घालून त्रास सहन करत होती. मी आता हळूहळू लंड आत बाहेर करायला लागलो. तिला आता आनंददायक वेदना जाणवल्या.

मी तिच्या गळ्यावर किस करत तिच्या पुच्चीत माझा लंड आत बाहेर करायला लागलो. तिच्या रबरासारख्या टाईट पुच्चीत माझा लंड मी आत बाहेर करून तिला झवायला लागलो. आता ती पण झवण्याचं करायला लागली. माझ्या पाठीवरून, गांडीवरून हात फिरवत ती मला “आय लव यू विकास” म्हणायला लागली. मी आता तिला चोदण्याची स्पीड वाढवली. मी माझा लंड बाहेर काढत परत तिच्या पुच्चीत घालत होतो. तिची पुच्ची रक्तबंबाळ झाली होती. तिला आता खूप मजा यायला लागली. तिने माझा ओठांवर किस करत तिचे पाय माझ्या कंबरेभोवती आवळले आणि मी तिला आता जोरजोराने चोदायला लागलो. आम्ही दोघेही कामातुर होऊन कण्हत होतो, “आह्ह्ह … अवनी… हहा… विकास… आय.. लव्ह.. यु बेबी…”

आम्ही दोघंही मित्र मैत्रीण पहिल्यांदाच लैंगिक सुखाचा आनंद घेत होतो. माझ्या घरी आज कुणीही नव्हतं त्यामुळे मी बिनधास्त अवनी सोबत लैंगिक सुखाचा आनंद उपभोगत होतो. मी तिला काही ठोके घातले आणि मग मी तिला माझ्या अंगावर घेतले. मी तिच्या पाठीवरून आणि गांडी वरून हात फिरवत कुरवाळू लागलो. मग तिने माझा लंड तिच्या पुच्चीत घातला आणि त्यावर उठाबशा काढायला लागली. तिच्या पुच्चीत लंड अगदी खोल पर्यंत जात होता. मी तिला माझ्याकडे ओढून घेतलं आणि मी तिला खालून धक्के घालायला लागलो. आम्ही दोघही एकमेकांच्या डोळ्यात डोळे घालून लैंगिक आनंद घेत होतो. आम्हा दोघांनाही एकमेकांविषयी प्रेमभावना दिसत होती. तिच्या डोळ्यांत अश्रू आणि तिच्या पुच्चीत रक्त बघून माझेही डोळे पाणावले. आम्ही दोघेही एकमेकांत शरीराने आणि मनानेही सामावलो होतो. आम्हा दोघांचं मैत्रीचं नातं प्रेमात परावर्तित झालं होत. आमच्या त्या प्रेमानं आम्ही दोघे एकरुप झालं होतो.

आम्ही दोघेही प्रेमपूर्वक एकमेकांना लैंगिक सुखाचा आनंद देत होतो. मग काही वेळाने ती माझ्या लंडावरून उठली आणि माझ्या छातीवर किस करत ती माझा लंड गोंजारायला लागली. मी अवनीला म्हटल, “अवनी, माझा लंड तोंडात घे ना ग.” मी असं म्हणताच ते उठली आणि माझा लंड गोंजारत तिने आपल्या तोंडात घेतलं आणि त्यावर प्रेमाचा वर्षाव करायला लागली. माझ्या लंडावर आणि त्याच्या बॉल्सवर तिने पटापट पापे घेतले. दोन्ही हातांनी ती त्याला हातात घेऊन चुसत होती. माझ्या लंडावर अवनीने प्रेम बरसवलं. माझ्या अवनीच माझ्या लिंगावर ते प्रेम बघून मी भारावलो.

अवनीला मी खाली लेटवले आणि तिची रक्ताळलेली पुची कॉटन न स्वच्छ केली. मी परत तिच्यावर किस केले आणि मग परत लंड तिच्या पुच्चीमध्ये घालून आम्ही परत एकमेकांमध्ये सामावलो. मी आता तिला अतिशय आवेगाने धक्के घालत होतो. अवनीचे शरीर माझ्या धक्क्याने मागेपुढे होत होता. आम्हा दोघांनाही आता ऑर्गसम्स येत होते. अवनी आणि मी दोघेही काम आवेगात सेक्स करत होतो. ती मोठयाने ओरडली, “आआहहहहहहह….. विकास……” अवनीला ऑर्गसम लाभला होता. तिच्या पुच्ची तुन पाण्याची धार निघाली.

माझाही लंड थरथरायला लागला होता. मीही मग माझे विर्य तिच्या पुच्चीत सोडलं आणि मी तिच्या अंगावर पडलो. माझं आणि अवनीच शरीर मोठमोठ्या श्वासांनी खालीवर होत होता. ती मला माझ्या पाठीवरुन प्रेमाने गोंजारत होती. माझा लंड अजुनही तिच्या पुच्चीतच सामावला होता. माझ्या अवनीच्या शरीरात मी माझं वीर्य घातलं होतं. आता आम्ही एकमेकांचे गहिरे प्रेमी बनलो होतो.

अवनीच्या डोळ्यातील अश्रू बघून मी तिला माझ्या कुशीत घेतलं. आम्ही दोघेही तसेच नग्न एकमेकांच्या कुशीत पडून एकमेकांना प्रेम देत राहिलो. मग बराच वेळ झाल्यावर आम्ही उठलो आणि कपडे घातले. आम्ही मग ज्यूस प्यायलो आणि मग ती आपल्या घरी जायला निघाली.

आता अवनी आणि मी फक्त मित्र-मैत्रिणीच नव्हतो तर एकमेकांचे सच्चे प्रेमी बनलो होतो.

 

Marathi stories © 2019 Frontier Theme