Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

तर झालं असं की..

सोळाव्या वर्षाचे माझं कोवळं शरीर त्या सुखासाठी अतिशय व्याकुळ झालं होतं. वय एवढाही झालं नव्हतं की मी लग्नाचा विचार करेन. आणि मला मोठ्या बहिणी, संगीता, समीक्षा सुद्धा होत्या लग्नाच्या. माझ्या मावांचे निपल्स माझ्या टॉपला रगडून कडक व्हायच्या. कधी मी मुतायला खाली बसायचे तर थंड हवेची झुळूक माझ्या पुदीला स्पर्श करून तिला पाणी पाणी करायची. काय करू काहीच कळत नव्हतं. जेव्हा केव्हा मला ते केळ दिसायचं. माझी आई तरी रोज रात्री आपली पुदि हेपुन घ्यायची आणि माझी तळपती पुदी मात्र मला चिडवायची. मी तर ठरवूनच टाकलं होतं की काहीतरी मार्ग काढायचा.

एका दुपारी माझ्या आईने माझ्या जवळ पापड दिले आणि म्हणाली, “अग साक्षी हे वरती छतावर नेऊन वाळव बरं. बघ ह उडाले नाही पाहिजेत. मी शेजार्यांकडे जात आहे, संध्याकाळी परत येईल.” मी ते पापड घेऊन गच्चीवर गेले. दुपारची वेळ असल्याने आजूबाजूच्या घरांवरील गच्ची रिकाम्याच होत्या. आमच्या गच्चीवरच एका बाजूला एक छोटीशी रूम होती. त्याच्यात कबाड ठेवलेलं असायचं. त्या रूममधून मला वेगळे आवाज यायला लागले. मी तिथे गेले तर बघते तर काय! आमच्या घराच्या नोकराचा अठरा वर्षाचा मुलगा आपला लवडा पॅण्ट मधून बाहेर काढून हलवत होता. त्याच्या हातात एक सेक्सी पुस्तक होतं. तो ते पुस्तक बघून मूठ मारत होता. मी घाबरले आणि दुसर्या टोकाला जाऊन पापड वाळवले. थोड्याच वेळात तो रूम मधून बाहेर निघाला आणि मला बघून लगेच पळाला.

त्याच दिवशी माझी मोठी बहीण संगीताने मला बोलावले आणि माझ्या कानाखाली दोन मारले आणि मला रागवत म्हणाली, “काय गं ए रंडे, वरती त्या कबाडी च्या रूम मध्ये आपल्या नोकराच्या मुलासोबत झवत होतीस काय?” मी म्हटले, “नाही तर ताई मी तर पापड वाळवायला गेले होते.” मग संगीताने मला ते पुस्तक दाखविले आणि म्हणाली, “हे बघ त्यानी मला सांगितलं कि हि पुस्तक तू त्याला दिलीस आणि तू त्याचा लंड पकडलीस म्हणून.” मी म्हटलं, “हे पूर्णपणे खोटे आहे ताई, मी काहीच नाही बघितलं.” पण संगीताताईने माझे काहीच ऐकलं नाही आणि माझी जोरदार पिटाई केली. मला तर त्याचा खूपच राग आला. त्याने जर ते पुस्तक मला दिली असती तर त्याला मूठ मारायची गरजच पडली नसती. मी ठरवलं या दोघांकडून बदला घ्यायचा.

दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मी सहज गच्चीवर गेले असताना मला त्याच रूम मधून हसण्याचा आवाज आला. मी चोरून आत मध्ये बघितले तर मला संगीता ताई आणि तो लतेश असे दोघही हेपत होते. संगीताने आपला स्कर्ट कमरेपर्यंत वर घेतला होता आणि लतेशने त्याचा लंड तिच्या पुदित घालून तिला हेपत होता. ते दोघेही हेपतांना माझ्याबद्दलच गोष्टी करत होते. संगीता ताई म्हणत होती, “त्या रंडीला मारायला मला खूप मजा येते. लतेश म्हणाला, “पण दिसते एकदम माल ती.” असं म्हणून त्याने तिच्या पुदित एक मोठा धक्का दिला. ती सुस्कारली “आहहहह… हळू ठोक रे… हहह..” आणि म्हणाली, “तुला पाहिजे का तिची पुदी?” तो खुश होत म्हणाला, “हो मला देना तिची पुदी. मी तुला रोज ठोकत जाईल.” यावर ती म्हणाली, “भोसडीच्या माझीच पूदि हेप आधी. तिची पुदी तर मी गावातल्या प्रत्येक कुत्र्यांकडून हेपून घेईल.” मला तिचं बोलणं ऐकून खूपच राग आला. मी सरळ आत मध्ये गेली आणि तिच्यावर खेकसली, “तू कोणता शरीफाचं काम करत आहेस ग? तुझी पुदि ही फडकतच आहे ना?”

मला बघताच संगीताने म्हटलं, “अरे लतेश घे तीला आत मध्ये.” असं तिने म्हणताच लतेशने माझा हात पकडला आणि रूममध्ये मला खाली आपटलं. संगीता म्हणाली, “तुला हीची पुदि हेपायची होती ना? घे हेप आता.” लतेशने माझी स्कर्ट खेचत खाली उतरवली आणि मला नागडी केली. मी त्याला विनंती करत म्हणाले, “मला सोडा ना प्लीज.. मी कुणालाच नाही सांगणार.” लतेश त्याचे हात माझ्या बुब्स वर फिरवायला लागला. मी हातपाय इकडे तिकडे मारायला लागली तर त्याने तिथलीच एक फाटकी साडी उचलली आणि माझे हातपाय बांधले. संगीता ताई माझ्या बुब्स वर बसली आणि लतेश माझी पुदि चाटायला लागला. त्या दोघांचं झवन बघून आधीच माझी पुदी पाणीदार झाली होती. संगीता त्याला म्हणाली, “अरे तू चाटतोस काय? घाल तुझा लवडा तिच्या पुदीत. हेप हिला आधी.”

लगेच लतेशने त्याचा लवडा माझ्या पुदीवर घासत सरळ आत मध्ये घुसवला आणि मी मोठ्याने ओरडले, “उऊहहह….” तो मला धक्के घालायला लागला. संगीताने मग तिची पुदी माझ्या ओठांवर ठेवली आणि म्हणाली, “रंडी चाट माझी पुदी आता.” मी संगीताची पुदी चाटयला लागले आणि सोबतच लतेश कडून माझी पुदी हेपून घ्यायला लागले. लतेशचा मोठा लवडा माझ्या पुदित मला खूपच आनंददायक वाटला. तो जसा जसा मला हेपायला लागला तसा तसा माझी मजा आणखी वाढायला लागली. सोबतच मी संगीताची पुदी चाटत होते. तिलाही माझ्या चाटण्याने मजा यायला लागली. ती बडबडत होती, “काय चाटत आहे माझी पुदी.. आआह्ह.. कुत्री चाट आणखी..”

इकडे लतेश माझी पुदी पूर्ण जोरात हेपत होता. ती रूम आमच्या सुस्कारण्याने भरली होती. मी बडबडत होते, “संगीता ताई खूपच मजा वाटत आहे… ऊऊहहह.. खूपच छान… मला आणखी चोदायला पाहिजे.. हेप आणखी लतेश मला…उह्ह्हह.. संगीता ताई मला आणखी कुत्र्यांकडून हेपुन घ्यायचा आहे.” माझं बोलणं ऐकून संगीता जोश मध्ये आली आणि आपल्या पुदित बोट घालून आत बाहेर करायला लागली. तसे तिच्या पुदीतून पाण्याचा फवारा निघाला आणि माझ्या तोंडावर पडला. मी संगीता ची गांड पकडून तिची पुदी माझ्या ओठात भरली आणि तिची पुदी चाटून स्वच्छ केली.

इकडे लतेशनही आपली स्पीड वाढवली. मी त्याची गांड पकडुन माझ्याकडे खेचले आणि त्यानं त्याच्या विर्याचा फवारा माझ्या पुदित सोडला. आम्ही तिघेही आता झडलो होतो. लतेश माझ्या अंगावर पडला. मग मी त्याचा लंड घोळायला लागले. संगीता चे बूबस दाबत होते मी. मला कळेना की संगीता ताईला मी शिव्या घालू की तिची पुदी चाटू…

Marathi stories © 2019 Frontier Theme