Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 2

नमस्ते, या कहाणीचा पहिला भाग वाचा:माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 1 आता समोरील भागात सुरुवात करते. मी प्रीतमजी ला विचारलं, “सांग बघू तुला माझ्यातलं सर्वात जास्त काय आवडतं?” प्रीतम म्हणाला, “मला ना तुझे गाल आवडतात. मी चुंबन करू का त्यावर?” मी होकार देताच त्याने माझ्या गालाची पप्पी घेतली. मग मीही त्याच्या गालाची पप्पी घेतली. असा खेळ आम्ही खेळत असताना मी लगेच त्याच्या ओठांचे चुंबन घेतलं. तो लगेच बाजूला हटला आणि रागवत म्हणाला, “छी.. छी.. असे घाणेरडे काय करत आहेस?” मी म्हटलं, “घाणेरडं तर घाणेरडं पण तुला ते आवडलं नाही का प्रीतम?” तो काहीसा अडखळत म्हणाला, “हो आवडल नं मला. पुन्हा करना.”  मी परत त्याच्या ओठांवर चुंबन केले. यावेळेस जरा खोलातच चुंबन केले. त्याला ते खूप आवडलं.

मी त्याला विचारले, “प्रीतमजी, जेव्हा मी तुम्हाला चुंबन करत आहे तेव्हा तुम्हाला ‘खाली’ काही होतं का?” प्रीतम म्हणाला, “हो होतं ना. माझी नुन्नू कडक होते.” मी म्हटलं, “मला दाखव ना.” प्रीतम दूर होत म्हणाला, “नाही नाही चांगल्या घरच्या मुली नुन्नू बघत नसतात.” मी म्हटलं, “पण मी शाळेत तर असं शिकलं आहे की पत्नी पतीचं नुन्नू बघू शकते त्याचप्रमाणे पती सुद्धा पत्नीची खालची जागा बनू शकते.”

प्रीतम आपलच बोलणं पुढं दामटत होता, “नाही.. नाही.. वडिलांना माहीत झालं तर ते मला खूप मारतील. मी नाही दाखवत माझी नुन्नू.” मी म्हटलं, “ऐका ना.. हे रहस्य फक्त आपल्या दोघातच राहील. मी तर कुणालाच नाही सांगणार आणि तुम्हांला गोष्टी पण सांगेन.”  यावर प्रीतम खुश होत म्हणाला, “हो का! बर ठीक आहे. दाखवतो मी तुला माझी नुन्नू.”

तसा तो आपल्या पायजामाचा नाडा सोडायला लागला पण त्याला ते जमत नव्हतं म्हणून मी तो नाडा मी सोडून दिला आणि त्यांचा पायजामा खाली केला. त्याबरोबर त्याचा सहा इंचाचा लवडा बाहेर आला. मी ते कडक लंड बघताच खूप खूश झाले. मी प्रीतमला म्हटलं, “अहो ही तुमची ही नुन्नू नाही तर लंड आहे लंड! असं म्हणून मी त्याचा लंड हातात धरला आणि हळूहळू मूठ मारून ध्यायला लागले. प्रीतम म्हणाला, “तू किती घाणेरडं बोलतेस आणि हे काय करत आहेस तू माझ्या नुन्नूसोबत?”

मी- पण तुम्हाला छान वाटतंय ना? गुदगुदी होत आहे ना?

प्रीतम- हो मला तर फारच गुदगुदी होत आहे.

मी- तुला मला गुदगुदी करायची आहे का माझ्या सुसू च्या जागी? प्रीतम- हो मला पण बघायची आहे तुझी नुन्नू. तिथे गुदगुदीपण करायची आहे.
ही वेळ गमवायची नव्हतीच. मी पलंगावर लेटले आणि माझी साडी वर केली. मग मी माझी पॅंटी सोडली आणि माझे पाय पसरवले आणि त्याला माझी पुच्ची दाखवली. तो माझी पुच्ची बघतच राहिला. तो म्हणाला, “मी ह्याला हात लावू का?” मी म्हणाले, “लावा ना.”

घाबरत घाबरत त्याने माझ्या योनीला हात लावलं. मी त्याला म्हणाले, “माझी योनी खोलून बघ ना!” तशी त्याने घाबरत माझी योनी खोलली. त्याच्यातून थोडसं काम रस टपकत होतं. ते तो नवलाईने बघतच होता.

मी- प्रीतमजी माझी ही पुच्ची आहे ना; ती इतकी खोल आहे की तुमचा हा मोठा लंड सहजपणे आत घेऊ शकेल!

प्रीतम- काय सांगतेस? खरंच…! मग तर मला भीतीच वाटते. तुझी नुन्नू माझा लंड खाऊन टाकेल ना? नाही बाबा.. मी नाही.. मी तर दूरच राहिल तुझ्यापासून.

मला माझी चूक उमगली. माझ्या बोलण्याचा त्याने दुसराच अर्थ काढला होता. मी म्हणाले, “प्रीतमजी, पुच्ची लंड खात नसते. लंडाला थोडा आराम मिळावा म्हणून ते पुच्ची मध्ये घालून ठेवायचं असतं. जसं आपण बेडवर झोपतो ना? तसं आपलं लंड पुच्चीमध्ये घालून ठेवायचं असतं आणि मग ते तसंच घालत बाहेर काढलं तर आपल्याला आनंद मिळतो.”

इतक्यात मला माझ्या सासऱ्यांनी दिलेली पुस्तक आठवली. मी लगेच पुस्तक खोलून त्यातील चित्र त्याला दाखवले आणि म्हणाले, “हे बघ इथे लंड योनी मध्ये घुसलेले आहे की नाही? ते आत बाहेर केलं तर आपल्याला खूप आनंद मिळतो आणि यालाच झवणे म्हणतात.”
पण माझ्या बोलण्याचा त्याच्यावर काहीच परिणाम झाला नाही. तो म्हणाला, “मला सुसु लागली आहे.” मी म्हणाले, “जा करून यांना.” तो सुसू करून आला. त्याचा लंड आता नरम झाला होता. मी परत त्याच्या लंडाशी खेळून ते उठवायला लागले पण ते कडकच होईना. मी लाख प्रयत्न केले पण त्याचा लंड आधीसारखा कडक झाला नाही. मघाशी त्याचा लंड उभा असूनही त्याला झवायची इच्छा झाली नव्हती. मग तो म्हणाला, “सुहानी मी झोपायला जातो.”

मग मी त्याला माझ्या कुशीत घेतले आणि त्याला झोपवले. माझी पुच्ची मात्र तशीच काम विरहाच्या वेदनेने तडफडत राहिली. मी विचार मात्र खंबीर केला होता की यांच्या ह्या कडक लंडाने मी नक्कीच झवून घेणार. समोर समोर मी यांना झवण्याचे धडे देईनच. पण माझ्या नशिबात मात्र वेगळेच लिहिलं होतं!

त्याच्या काही खोडकर मित्रांनी त्याला घाबरवलं की पुच्ची मध्ये दात असतात. जर तो त्याची नुन्नी आत मध्ये घालेल तर पुच्ची त्याच्या नुन्नूला चावेल आणि मग तो सुसू कुठून करेल. मी त्याला लाख समजावले की असं काही नसतं. पण तो ऐकायला तयारच नव्हता. मी म्हटलं, “पुच्ची मध्ये बोटं घालून बघ बरं माझ्या आणि तपास की आत दात आहेत की नाही ते.” पण तो तसही करायला धजला नाही. त्यामुळे मी अजूनही कुमारीच राहिले. माझ्या सासऱ्यांच्या काही ओळखीचे तसेच माझ्या नातेवाईकांमध्यल्या काही पुरुषांची माझ्यावर नजर होती. माझ्या दूरच्या दिरानी तर मला म्हटलं, “वहिनी प्रीतम जर तुम्हाला चोदत नसेल तर तुम्ही काही काळजी करू नका. तुम्ही मला केव्हाही बोलवा, बंदा तुमच्यासाठी हजर असेल.” तेव्हा मी त्याला खोटंच सांगितले, “त्याची काही गरज नाही. प्रीतमजी मला चांगल्या प्रकारे चोदतात.” अशाप्रकारे मी सर्वांचा मोठ्या हिंमतीने सामना करायला लागले पण रोज रात्री मात्र मी रडत बसायची. सर्व नवविवाहितांना हवीहवीशी असलेल्या काम वेदना मला मिळाल्या नव्हत्या. माझ्या सासऱ्यांना मात्र खात्री झाली असावी कि मी अजून पर्यंत झवल्या गेली नाही.

एक दिवस ते माझ्या जवळ येऊन बसले आणि म्हणाले, “सुहानी, पोरी सर्व ठीक आहे ना?” त्यांचा इशारा माझ्या प्रीतमसोबतच्या संभोगाकडे होता. मी काहीच बोलू शकले नाही. मी नजर खाली केली आणि रडायला लागले. त्यांनी माझ्या खांद्यावर हात ठेवला आणि म्हणाले, “मी सर्व जाणतो पोरी. तू अजूनही कुमारीच आहेस. प्रीतमने अजून पर्यंत तुला चोदलं नाही. बरोबर ना?” त्यांच्या तोंडून चोदलं हे शब्द ऐकताच चपापले. पण मी त्यांना जाऊन चिपकले आणि रडायला लागले. ते माझ्या खांद्यावरून प्रेमाने हात फिरवत म्हणाले, “रडू नकोस सुनबाई. आपण यावर काही मार्ग काढू. ही गोष्ट आपण गुपितच ठेवू की प्रीतम अजूनही झवण्याच्या योग्यतेचा नाही. पण मला तर नातू पाहिजेतच ना. एवढ्या मोठ्या संपत्तीचा वारसदार कुणीतरी हवाच ना. तुम्ही म्हातारे झाल्यावर तुमची काळजी करायला कुणी तरी हवाच. एवढी सारी संपत्ती मी काय वाऱ्यावर सोडू?”

मी म्हटलं, “मग मी काय करू मामाजी?” सासरे म्हणाले, “तुला काहीतरी करावं लागेल.”

मी – मी काय दुसरा मर्द शोधू का? छी.. छी.. हे नाही होणार माझ्याकडून.

सासरे – मी कुठे तुला म्हटलं की दुसऱ्या पुरुषासोबत झव म्हणून!

त्यांच्या तोंडून परत झव हा शब्द मी ऐकला आणि मला कसंतरीच झालं. मला आता छान वाटत होतं.

मी- मग तुम्हीच काहीतरी सल्ला द्या ना.

सासरे – याच्यावर विचार करतो मी. पण तू मला वचन दे की त्यामध्ये तू तुझी सर्वतोपरी मदत करशील.

मी- होय मामाजी, मी लागेल तेवढी मदत करेन.

त्यांनी माझ्या डोक्यावरून हात फिरवला. त्यानंतर ते रूमच्या बाहेर पडले आणि मी रूममध्ये एकटीच विचार करत बसले.

त्यानंतर मामाजींनी कोणता सल्ला मला दिला? आम्ही आमच्या ह्या संकटावर कोणता उपाय शोधला? या सर्वांची उत्तरे समोरील भागात.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme