Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

सेल्समनला मी माझी पुच्ची आणि गांड विकली

हॅलो माझ्या मित्र आणि मैत्रिणींनो, मी सविता आहे. मागच्या कहाणीत मी माझ्या विषयी सांगितले आहेच. मागच्या भागात मी आपल्याला सेल्समनला कसे ब्रा ची हुक लावायला बोलावून घेतले आणि मग त्याने माझ्या चड्डीत हात घालून माझी पुच्ची कशी चोळली ते सांगितले. तो भाग वाचण्यासाठी लिंक बघा:

सेल्समन ला मी माझी पुच्ची विकली

आता समोर काय झाले होते ते मी सांगते.

मी त्या सेल्समनला त्याच्या ब्रा आणि पँटीज च्या बदल्यात माझी पुच्ची त्याला झवण्यास देण्यास तयार झाले. मग त्याने माझी पॅंटी काढली आणि माझी गांड फाकवुन त्यात आपलं तोंड घालून माझ्या गांडीच होल चाटायला लागला. सोबतच तो माझ्या पुच्ची ला बोटांनी चोळत होता.

मग तो उठला आणि आपले कपडे काढायला लागला. तो पूर्णपणे उघडा झाला. मी त्याच्याकडे तोंड करून उभी झाले. त्याबरोबरच मला त्याचा मोठा उठून कडक झालेला लंड दिसला. त्याचा साईझ बघताच मी मोठा आ.. वासला आणि त्याला म्हणाले, “कित्ती मोठा आहे तुमचा लंड! माझ्या नवऱ्याचा तर काहीच नाही याच्या समोर.” तो म्हणाला, “मग घ्याना तो आपल्या तोंडात आणि चोखून काढा मोठा लंड.”

त्या बरोबर मी त्याच्या लवड्याशी बसले आणि त्याचा लंड तोंडात घालून चुसायला लागले. सोबतीला मी त्याचे बॉल्स ही दाबत होते. त्याचा लंड माझ्या तोंडात अगदी फिट बसत होता. त्याच्या लवड्याचा गुलाबी अग्रभागी मी जिभेने चाटून घेत होते. तो माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने बेभान होत चालला होता. त्याने माझं डोकं पकडलं आणि माझ्या तोंडात अगदी आतपर्यंत त्याचा लंड खुपसायला लागला.

मग त्याने मला उचलले आणि बेडवर ठेवले. आता तो माझी चुदाई करणार होता. त्याने माझे पाय फाकवले आणि आपला लंड माझ्या पुच्ची वर घासायला लागला. त्याच्या लवड्याचा स्पर्श माझ्या पुच्ची च्या दाण्यावर होत होता. मी आनंदाने कण्हत होते, “आआह्ह .. घाल.. ना तुझा लंड माझ्या पुच्ची त…. प्लिज….”

तो म्हणाला, “हो मॅडम, तुमची पुच्ची तर आता माझीच आहे. चोदतो मी तुम्हाला.” असे म्हणून त्याने आपला कडक लंड माझ्या पुच्ची त कोंबला आणि मी मोठयाने ओरडले, “गगगगववव… मेली…. मी… आह्ह्ह…” तो माझ्या अंगावर झुकला आणि माझे बॉल्स दाबत आपली गांड हलवत तो माझी पुच्ची झावायला लागला. मी त्याच्या मोठ्या लवड्याने आतून हादरली होती. तेवढा मोठा लंड मी कधीच माझ्या पुच्ची त घेतली न्हवती. पण मला खूप आनंद ही येत होता. त्याचा लवडा माझ्या पुच्ची च्या आतील भागाला स्पर्षत होता आणि मला अपरिमित सुख देऊन जात होता. तो जसजसा आपला लंड आतबाहेर करायचा तसतसा मला आणखीच मजा वाटायला लागली.

तो मला चुम्बन करत माझी पुच्ची झवत होता. मी त्याची गांड पकडून, त्याला कुरवाळत मला आणखी जोरात झवायला लावत होते. त्याने माझे पाय फाकवुन धरले होते. त्यामुळे माझी पुच्ची पूर्ण खुली झाली होती. माझ्या पुच्ची च्या भेगेत तो आपला लंड घालत होता. आम्ही दोघेही एकमेकांच्या डोळ्यात डोळे घालून झवण्याचा आनंद लुटत होतो.

मग त्याने मला पलटवले आणि माझ्या पाठीवर कीसेस करायला लागला. किस करत करत तो माझ्या गांडीवर आला आणि त्यावर किस करत माझी कम्बर पकडली आणि माझी गांड उंचावली. आता मी कुत्री बनले होते. त्याने माझी पुच्ची चाटली आणि मग आपल्या लवड्याने माझी पुच्ची चोदायला लागला. मी त्याच्या ठोक्यानी पुढं मग होत होते. मी अत्यंत आनंदी होत बडबडत होते, “अहह उन्नन उम्म्म गगग संससस…”

तो माझ्या गांडीला चपटा मारत मला हेपत होता. मग त्याने माझ्या ओल्या पुच्ची तुन लंड काढला आणि माझ्या गांडीवर टेकवला. आता तो माझी गांड मारणार होता. मी घाबरून म्हटले, “हळू मार ह माझी गांड, तुझा लंड खूप मोठा आहे.” तो म्हणाला, “हो मॅडम अगदीच प्रेमाने मारतो बघा मी तुमची गांड.” असं म्हणून तो त्याचा लंड माझ्या गांडीत घुसवायला लागला. माझी गांड त्याच्या मोठ्या लवड्याने फाटत होती. त्याने अर्धा लंड माझ्या गांडीत घातला आणि मी ओरडली, “आआआहहहहहहह….. माझी गांड…….”

त्याने लंड बाहेर काढला आणि त्यावर तेल लावलं. थोडं तेल त्याने माझ्या गांडीला ही लावलं आणि मग परत त्याने आपला लंड माझ्या गांडीत घातला. आता त्याचा लंड सटकन आतमध्ये शिरला. तो आता भकाभक माझ्या गांडीत लंड आतबाहेर करत ठोकायला लागला. जी गांड मी माझ्या नवऱ्याला ही मारायला दिली न्हवती तीच गांड आता एक अनोळखी सेल्समनला मी मारायला दिली होती.

त्या सेल्समनला ही एका उंची मॅडमची पुच्ची अन गांड मारून अपिरिमित समाधान लाभत असावं. तो माझी गांड फाकवुन माझी गांड ठोकत होता. मग त्याने आपला लंड माझ्या गांडीतून काढला आणि तो बेडवर लेटला. मग मी त्याच्या अंगावर बसले आणि त्याचा लंड मी माझ्या गांडीत घातला आणि त्यावर उड्या मारायला लागले. आता मी त्याच्या मोठ्या लवड्याचा नियंत्रण घेतली होती. मी मध्ये मध्ये त्याचा लंड माझ्या गांडीतून काढत माझ्या पुच्ची त घालत परत झवत होते.

तो माझे बुब्स दाबत माझं झवन एन्जॉय करत होता. मग मी पालटले आणि माझी गांड त्याच्याकडे करत परत झवायला लागली. तो माझी गांड पकडून तिला आपल्या लवड्यावर आदळत होता. खूप सारे ठोके मी त्याच्या लवड्यावर घातले आणि मग मी मोठयाने ओरडत पाण्याची धार माझ्या पुच्ची तुन त्याच्या लवडायवर सोडली. त्या पाण्याने त्याचा लंड न्हाहून निघाला होता.

मी उठली आणि त्याचा लंड तोंडात घालून चोखायला लागली. आता त्या सेल्समनला ही ऑर्गसम यायला लागले. तो ही मोठ्याने ओरडत त्याच गाढ वीर्य माझ्या तोंडात सोडायला लागला. माझ्या तोंडातून त्याच वीर्य ओरघळत माझ्या हातावर पडत होत. त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी हलवून त्यातलं पूर्ण वीर्य बाहेर काढलं.

मग त्याने मला त्याच्याकडे खेचलं आणि माझं चुम्बन घेत म्हणाला, “मॅडम, तुमची पुच्ची आणि गांड झवून ह्या किरकोळ सेल्समनला तुम्ही आयुष्य सार्थकी लावण्यात मदत केली. धन्यवाद तुमचे. ह्या घ्या तुमच्या ब्रा आणि पँटीज.”

असे म्हणत त्याने सर्व ब्रा आणि पॅंटी मला दिल्या. मीही खूप खुश झाले कारण मला मोठा लंड झवायला मिळाला आणि वर खूप साऱ्या ब्रा आणि पॅंटी पण फुकट मिळाल्या. खर म्हणजे मी त्या सेल्समनला माझी पुच्ची अन गांड त्याबदल्यात विकली होती!

मग माझ्या नवऱ्याची घरी यायची वेळ होत आली होती. मग त्याने कपडे घालत मला किस करत आपली रिकामी बॅग घेऊन परत यायचं आश्वासन देऊन बाहेर पडला आणि मी माझ्या नवऱ्याची माझ्या वीर्य भरलेल्या तोंडाने वाट बघायला लागली.

 

Marathi stories © 2019 Frontier Theme