Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 3

नमस्ते, मी सुहानी. या कहाणीचे पहिले दोन भाग वाचा:

माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 1

माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 2

आता समोरील भागाला सुरुवात करते. मी एक जबाबदार सुनबाई ह्या नात्याने त्यांना पूर्णपणे सहयोग करण्याचं वचन दिलं आणि ते रूम बाहेर पडले. त्यादिवसानंतर माझ्या सासऱ्यांचं वागणं मला बदललेलं जाणवू लागलं. ते रोज शेविंग करायला लागले, चांगले चांगले कपडे घालायला लागले. मी कधी त्यांना पाणी द्यायचे तर ते माझ्या बोटांना स्पर्श करायचे. कधी कधी तर ते माझ्या खांद्याला पकडून गप्पागोष्टी करायला लागले. त्यांच्या शरीराला माझं शरीर स्पर्श करायचं. मलाही त्यांचा स्पर्श हवाहवासा वाटू लागला होता कारण शेवटी तेही एक मर्दच होते.

सासुबाई स्वर्गवासी होऊन दोन वर्ष झाल्याने त्यांनी त्यानंतर कधीच चुदाई केली नव्हती त्यामुळे स्वतःच्या घरात जवान स्त्री बघून त्यांची कामवासना जागृत न झाली तर नवलच! काही दिवस तर मला कळेचना की मी काय करू! कधी कधी तर मला वाटायचं मी त्यांना यामध्ये साथ दिलं तर जास्तीत जास्त काय होईल? ते मला झवणारच ना? हा विचार माझ्या डोक्यात येताच मला झवायची इच्छा होऊ लागली. पण यामुळे जर आणखी समस्या निर्माण झाल्या तर? बाळ जन्माला आलं तर? पण हे बाळ कोणाचं आहे हे कुणाला कळणार होतं!

खरं सांगायचं तर मला झवण्यासाठी कुणाची तरी गरज होतीच. मग पर पुरुषासोबत झवण्यापेक्षा माझे सासरे काय वाईट होते? तेही तर चांगलेच दणकट होते. मी ठरवलं की माझं कौमार्य मी माझ्या सासऱ्यांना भेट म्हणून देईल! आणि जेव्हा माझी पुच्ची चांगल्या प्रकारे ठुकाईने तयार होईल तेव्हा मी प्रीतमजीचं लंड आत मध्ये घेईन.

त्या दिवशी पासूनच मी माझ्या सासऱ्यांना इशारे द्यायला लागले. मी ब्रा घालणं सोडलं. घागरा आणि चोळीच घालायला लागले. जेव्हा ते माझे मनगट पकडत तेव्हा मी लज्जेने चूर व्हायचे. त्यांना कळलं की मीही त्यांच्याकडे आकर्षित झाले आहे. मला पण त्यांचा खेळ आवडायला लागलं. ते मला आणखी आणखी खेळायला लागले. ते कधी माझे गाल ओढत तर कधी माझ्या गांडीवर हात फिरवत. मीही खाली वाकून कधी त्यांना माझ्या भरदार वक्षांचे दर्शन द्यायचे तर कधी घागरा वरती करून त्यांना माझ्या खाजगी जागांचे दृश्य दाखवायचे.
दिवसेंदिवस आमच्यातला हा लैंगिक आकर्षणाचा खेळ तणावात बदलत चालला. आता तर मी त्यांच्यासमोर लाजत ही नव्हते. तेही त्यांच्या पायजामा मधला उभा लंड माझ्यापासून लपवत नव्हते. मला तर असं वाटायचं की केव्हा एकदा ते माझ्या अंगावर तुटून पडतात आणि मला झवतात.

एक दिवस ती रात्र आलीच. ते काही कामानिमित्त बाहेरगावी गेले होते आणि रात्री अकरा वाजता परत आले. घरात आल्यावर मी त्यांना जेवायला वाढलं आणि ते आंघोळीसाठी बाथरूममध्ये गेले. बाथरूम मधून परत आल्यावर मी त्यांना म्हटलं, “मामाजी जेवण तयार आहे, जेवून घ्या.”
ते म्हटले-  सूनबाई तू जेवली?

मी- नाही, मी तुमची वाट बघत होते.
ते- अरे तू जेवून घ्यायची ना. बरं हे जेवण तर आपण रोजच जेवतो. मला ते जेवण केव्हा देशील ज्या जेवणाची मी तीन वर्षांपासून वाट बघत आहे?
मी- कोणतं जेवण मामाजी? मी वाढते ना ते जेवण तुम्हाला. कुठे आहे ते जेवण?

ते-  ते जेवण तुझ्याकडेच आहे सुनबाई.

मला त्यांचा इशारा समजला. मी लज्जेने चूर झाले आणि नजर खाली घेतली आणि म्हणाली माझ्याकडे तर काहीच नाही आहे. ते म्हणाले , “आहे तुझ्याकडे. दाखवू मी? जर मी ते दाखवलं तर मला देशील ना ते जेवण? ते जेवण वाढशील ना मला?

डोकं हलवून लाजत मी त्यांना होकार दिला. मग ते माझ्याजवळ आले. त्यांनी माझा हात पकडला आणि त्यावर चुंबन केले. माझी धडधड वाढायला लागली. माझ्या पुच्चीत ओलावा तयार व्हायला लागला. ते म्हणाले, “सुहानी बेटा ते जेवण आहे तुझ्या जांघांच्या मध्ये.

मी लाजले आणि त्यांच्यापासून दूर पळायला लागले; पण त्यांनी माझा हात पक्का धरून ठेवला आणि त्यांनी स्वतः कडे ओढलं आणि माझे हात त्यांनी आपल्या मानेवर ठेवले. मी एकदम त्यांच्या शरीराला जाऊन लगडले. त्यांनी माझ्या कमरेला पकडले आणि घट्ट आलिंगन दिले.

मी माझा चेहरा त्यांच्या छातीत लपवला. माझे उभार त्यांच्या पोटाला दबत होते. त्यांचा उठलेला लवडा माझ्या पोटाला टोचत जाणवत होतं. माझं शरीर एका वेगळ्याच भावनेने थरथरत होतं. त्यांनी माझा चेहरा आपल्या दोन्ही हातांनी पकडत वर केला आणि माझ्या ओठांचे चुंबन घेतलं. त्यांनी त्यांचे बोट माझ्या ओठांवर फिरवले आणि मग आपली जीभ माझ्या तोंडात घालून माझ्या जिभेशी खेळायला लागले. मला फारच कामविभोर पणा जाणवायला लागला. असली गर्मी मी कधीच अनुभवली नव्हती. मला ते सगळं हवहवस वाटायला लागलं. माझी पुच्ची कामरस सोडायला लागली. माझं पूर्ण शरीर थरथरत होतं. मला नीट उभंही राहता येत नव्हतं.

चुंबनाचा हा माझा आयुष्यातील पहिलाच अनुभव होता. त्यांनी माझ्या ओठांचे रसपान केले. त्यांनी आपली जीभ माझ्या ओठांवरुन फिरवली. मी माझे बंद ओठ खोलले आणि माझी जीभ त्यांच्या ओठावरून फिरवायला लागली. माझ्या शरीरावरचे तर रोंगटे उभे झाले होते. त्यांनी मला गच्च धरलं होतं आणि आम्ही एकमेकांच्या ओठांशी, जीभेशी खेळत होतो. चुंबन करता करताच त्यांनी मला उचललं आणि बेडरुममधे नेऊन बेडवर लेटवलं.

माझ्या चोळी वरील ओढणी त्यांनी दूर केली. माझी चोळी थोडी पातळ कपड्याची होती आणि मी आत मध्ये ब्रा सुद्धा घातली नव्हती. त्यामुळे माझ्या वक्षांचा आकार उठून पडत होता. माझ्या वक्षांचे निपल्स कडक झाले होते. ते चोळी वरूनच माझे वक्ष दाबायला लागले. माझे निपल्स त्यांनी आपल्या बोटांच्या चिमटीत धरून दाबायला लागले. मी मदमस्त होऊन सुस्कारे सोडायला लागली, “आआह्ह… ऊहह..” पहिल्यांदाच कोणतातरी मर्द माझे वक्ष दाबत होता. त्यांनी माझ्या चोळीचा नाडा सोडला आणि माझे वक्ष उघडे केले.

त्यांनी माझे दोन्ही वक्ष आपल्या दोन्ही पंजात सामावले आणि ते दाबायला लागले. माझे कडक निपल्स ते ओठांनी चाखायला लागले. त्यांच्या हाताचा तो राकट स्पर्श,  त्यांचा दबाव माझ्या वक्षांवर मला अतिशय हवाहवासा वाटत होता. ते जोरजोराने माझे वक्ष दाबत होते आणि तेवढ्याच जोराने मी कन्हत होते, “आह्ह्ह… माझे वक्ष.. दाबाना.. माऊ कसे दाबायचे हे कुणी माझ्या सासर्‍यांकडून शिकावं.. ओह्ह्ह.. आणखी जोरात दाबा ना तुमच्या सुहानी चे माऊ.. तुमची लाडकी सुहानी सुनबाई आहे ना मी..” ते आता आणखी जोरात माझे माऊ दाबायला लागले. त्यांनी माझे ते छोटे कडक निप्पल्स चोखले तेव्हाच माझ्या शरीरातून जीव चमकली ती सरळ माझ्या पूच्चीच्या भोकापर्यंत जाऊन पोहोचली.

माझे निपल्स अतिशय नाजूक होते. ते तर कधी ब्रा च्या कपड्याचा स्पर्शही सहन करायचे नाहीत! अशा माझ्या नाजूक निपल्स ना माझे सासरे आपल्या बोटांनी दाबत होते, चुसत होते. त्या रात्री पहिल्यांदाच मी माझ्या निपल्स वर एखाद्या मर्दाच्या ओठांचं आणि बोटांचा स्पर्श अनुभवत होते. कधी एकेक करून तर कधी एका वेळेस दोन्ही. माझे वक्ष ते मसलायला लागले. त्यांनी त्यांची चांगलीच मसाज केली.

मग ते माझ्या अंगावर लेटले आणि माझ्या गळ्यावर, माझ्या गालांवर, माझ्या कपाळावर, माझ्या ओठांवर चुंबनाचा वर्षाव करायला लागले. त्यांच्या लंडाचा स्पर्श माझ्या जांघेत होत होता. ते मला म्हणाले, “सुहानी बेटा तयार आहेस ना तू तुझं कौमार्य मला द्यायला?” मी म्हणाले, “होय मामाजी आज माझं कौमार्य मी तुम्हाला देणार आहे. काढून घ्या ना माझ्याकडून ती. मी माझी कोवळी पुच्ची तुमच्या भुकेल्या लंडा समोर वाढत आहे, आस्वाद घ्या ना त्याचा! तुम्ही तीन वर्षापासून भुकेले आहात आणि मीही लग्न झाल्यापासून भुकेलीच आहे. आज आपण हे चविष्ट जेवण सोबतच जेऊ.”

यानंतर माझ्या सासर्‍यांनी कशाप्रकारे माझ्याकडून माझं कौमार्य काढून घेतलं? मग त्यांना त्यांच्या संपत्तीचा वारसदार मिळाला असेल का? तसंच प्रीतमला त्यांनी कशाप्रकारे झवण्यास सक्षम केलं असेल? त्याच्या मित्रांनीच मला झवल असेल का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे समोरील भागात.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme