Marathi sex stories

Daily new Marathi sambhog katha

माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 5

नमस्ते, मी सुहानी आपल्याला सांगत आहे माझ्या पुच्चीची वेदना. या कहाणीचे आधीचे भाग वाचा: माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 1

माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 2

माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 3

माझ्या पुच्चीची वेदना भाग 4
आता मी समोर मला कोणते कोणते अनुभव आले ते सांगते. त्या रात्री माझ्या सासर्यांकडून झवून घेतल्यावर माझ्या पुच्चीची वेदना बऱ्याच अंशी शमल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा सासऱ्यासोबत माझी नजरानजर झाली तेव्हा मी लाजेने नजर खाली घेतली. पण ती लाज सासऱ्यांसोबत झवण्यामुळे पश्चातापाची किंवा शरमेची नव्हती तर त्यांच्यासोबत संभोग केल्याने मिळालेल्या आनंदाबद्दलची ती लाज होती. त्या लाजेत एक खुशी होती.

त्याच दिवशी दुपारी नेहमीप्रमाणे मला माझ्या नणंदांचा आणि दिरांचा सामना करावा लागला. ते मला खोचकपणे माझी मजा उडवायचे. त्यांना वाटायचं की मी अजूनही तळपती, कुमारी, विवाहिता आहे पण मला मनात मात्र त्यांची कीव यायला लागली कारण त्यांना थोडीच माहीत होतं की आदल्याच रात्री मी सासऱ्यांच्या मोठ्या लंडा कडून चांगलं ठोकून घेतलं आहे आणि माझं कौमार्य भंग केला आहे म्हणून.

मग दिवसभर मी माझे काम आटोपले. ते काही दिवस मी माझ्या सासऱ्यांच्या संगतीत घालवले. त्यांनी मला भरपूर चोदलं अगदी माझी पुच्ची ठेचून काढली. मीही त्यांच्या लंडाला खूप प्रेम दिलं. पण आता मात्र माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या पतीचं, प्रीतमचं मोठं लंड यायला लागलं. मला आता त्याचीही चव घ्यायची होती. आता मला प्रीतमला संभोगासाठी तयार करायचं होतं. त्यासाठी मला त्याची पुच्ची मध्ये असलेल्या दातांबद्दलची खोटी समज दूर करायची होती. ही गोष्ट मी माझ्या सासऱ्यांना सांगितली होती. ते म्हणाले, “सुनबाई जर प्रीतमने आपल्या दोघांना झवताना पाहिलं तर होऊ शकते त्याचा गैरसमज दूर होईल.” मी ह्या गोष्टीला तयार झाले आणि एके रात्री त्याच्यासमोरच आम्ही संभोग करायचा ठरवला. त्या रात्री मी प्रीतमला परत ते पुस्तक दाखवले तसेच माझी योनी खोलून दाखवली आणि त्याला सांगितले की पुच्चीमध्ये काही दात नसतात.

पण त्याला अजूनही भितीच वाटत होती. मी त्याला पूर्ण नागडा केले. तो माझ्या पासून दूर पळत होता पण तरीही मी त्याला बेडवर धरून ठेवले आणि त्याच्या झोपलेल्या लवड्याला उठवायचा प्रयत्न करायला लागले. तो एखादा छोटा मुलगा इंजेक्शनला घाबरतो तसा माझ्या पुच्चीत त्याचा लंड घालायला घाबरत होता. मग माझे सासरे रूम मध्ये दाखल झाले. आम्ही दोघं नवरा-बायको त्यांच्यासमोर नागडे होतो. प्रीतम आपल्या वडिलांजवळ माझी तक्रार करायला लागला, “बाबा बघाना.. सुहानी माझ्यासोबत काय करत आहे.. आपल्या पुच्चीत माझी नुन्नी घालून चावायला बघत आहे. सांगा ना तिला काही.”

यावर ते त्याला म्हणाले, “अरे बाळा असं काही नसतं. तुझ्या त्या खोडकर मित्रांनी तुला उगीचच भीती दाखवली आहे बघ. या पुस्तकामध्ये बघ; तुझ्याकडे नुन्नू आहे ना? तो पुच्चीत घातल्यावर आणखी मोठा होतो. तुला मोठे व्हायचंय ना बाळा?” प्रीतम म्हणाला, “होय बाबा मला व्हायचंय मोठा.” सासरे म्हणाले, “बरं हे बघ, मी आता सुहानी बेटाच्या पुच्ची मध्ये माझं स्वतःचं लंड घालून दाखवतो. मग तर तुझी भीती दूर होईल ना?” यावर प्रीतम म्हणाला, “हो हो आधी तुम्ही घाला.”

मग माझे सासरे नागडे झाले. मी त्यांचा लंड हातात धरला आणि हलवायला लागले. तसा तो चांगलाच उठला. मी त्याला म्हणाले, “नीट बघा प्रीतमजी, तुझे बाबा आता माझ्या पुच्चीत लंड घालणार.” असे म्हणून मी पाय फाकवले. सासरे माझ्या अंगावर आले आणि त्यांनी त्याचा लंड माझ्या पुच्चीवर टेकवला आणि त्याला म्हणाले, “मी तुझ्या पत्नीच्या पुच्ची मध्ये लंड घालत आहे, तू बघ बरं आत मध्ये दात आहेत की नाही ते.” तो म्हणाला, “हो हो तुम्ही घाला लंड, मी बघतो.” असं म्हणत तो उत्सुकतेने आपल्या वडिलांच्या लंडाकडे आणि माझ्या पुच्चीच्या भोकाकडे मोठ्या उत्साहाने बघायला लागला.

सासर्यांनी हळूहळू आपला लंड माझ्या पुच्चीमध्ये घालून सामावला आणि परत बाहेर काढला. त्यांचा लंड जसाच्या तसा बाहेर आलेला बघून प्रीतम टाळ्या वाजवायला लागला आणि म्हणाला, “बाबांचं लंड बाहेर आलं, बाबांचे लंड बाहेर आलं.. पुच्ची मध्ये दात नसतात.. पुच्ची मध्ये दात नसतात.” तो फार खूष झाला. मी त्याला म्हटलं, “मग मी सांगितलं न्हवत का आधीच पुच्चीत दात नसतात म्हणून? आता घालशील न तुझं लंड माझ्या पुच्चीत?” तो म्हणाला “हो मी पण घालेल तुझ्या पुच्चीमध्ये माझं लंड.” यावर सासरे म्हणाले, “प्रीतम बेटा सोबतच मी तुला आता चोदायचं कसं ते पण शिकवतो. हे बघ हे असं लंड आत मध्ये घालायचं आणि बाहेर काढायचं, घालायचं आणि बाहेर काढायचं. असं म्हणत ते माझी पुच्ची चोदायला लागले. प्रीतम त्याच्या बायकोची चुदाई त्याच्याच वडिलांकडून होताना बघत होता. त्याच्या डोळ्यांमध्ये उत्सुकता होती. मध्येच त्याने त्याच्या वडिलांचा लंड हातात पकडून बाहेर काढला आणि माझी पुच्ची खोलून बघितलं आणि म्हणाला, “आता माझी पाळी. आता मी घालणार माझं लंड.” यावर सासरे म्हणाले, “बरं घे आता तू. झव तुझ्या पत्नीला.”

त्याचं उठलेलं लंड बघून आम्हा दोघांनाही आनंद झाला. प्रीतम चोदण्यास सक्षम झाला होता. प्रीतम माझ्या अंगावर चढला आणि माझ्या पुच्चीत लंड घुसवला. त्याला आतमध्ये वेगळाच ओलावा जाणवला. त्याला गुदगुल्या व्हायला लागल्या. तसा तो हसायला लागला. मग त्याने आपला लंड बाहेर काढला आणि परत आतमध्ये घातला आणि तो परत हसायला लागला. त्याला फार मजा यायला लागली. तो परत परत असं करायला लागला. असं करत करत तो मला चोदायला लागला. मलाही त्याचं खेळत चोदणे आवडलं. माझे सासरे आपल्या मुलाच्या चोदण्याकडे समाधानाने बघत होते. तो मला आता जोरजोराने शॉट मारायला लागला. तो मला म्हणाला, “सुहानी तुझ्या पुच्चीमध्ये फार गुदगुल्या होत आहेत मला. कसतरी होतंय ना.” मी म्हणाले, “आणखी जोराने लंड आतबाहेर करा मग तुम्हाला आणखी मजा येईल.” माझं बोलणं मानत त्याने आपली चोदण्याची गती वाढवली. मला फार आनंद यायला लागला. मी कन्हायला लागले, “ऊऊहहह.. ओह्ह्ह….”

प्रीतमचा लंड थरथरत असलेला मला जाणवला. मला कळलं की प्रीतम आता कोणत्या क्षणी आपल्या विर्याचा फवारा माझ्या पुच्चीत सोडेल. पण मला माझ्या नवऱ्याकडून बाळ नको होतं. मला माझ्या सासऱ्यांचे दमदार लंडाकडून बाळ जन्माला घालायचं होतं. म्हणून मी त्याचा लंड हातात धरून बाहेर काढले आणि ते हलवले. तसा तो मोठ्याने ओरडत आपल्या लवड्यातून वीर्याची पिचकारी सोडली आणि माझ्या अंगावर पाडली. त्याचं शरीर थरथरायला लागला. तो थोडा घाबरला आणि म्हणाला, “सुहानी, बाबा हे काय.. हे काय निघालं माझ्या लंडातून?” मी त्याला म्हणाले, “अहो हे ज्यूस असतं. ते बाहेर पडायचंच असतं.” यावर तो म्हणाला, “असलं ज्यूस तर नेहमीच रात्रीला माझ्या कपड्यांना ओलं करायचं. मला फार राग यायचा. पण आता राग नाही करणार मी.”

तेवढ्यात माझे सासरे मला म्हणाले, “सुनबाई हे काय केलं तु? प्रीतम चे वीर्य पुच्ची मध्ये का नाही घेतलं. तुला प्रीतम कडून बाळ हवं ना?” मी म्हणाले, “नाही मामाजी, मला तुमचं बाळ हवं आहे.” ते म्हणाले, “अगं पण मग समाजाचं काय?” मी म्हणाले, “लोकांना थोडंच कळणार आहे मामाजी कि बाळ प्रीतमचा नाही तुमचा आहे म्हणून?”

यावर ते तयार झाले. आम्ही तिघेही आता फार खुश झालो होतो. प्रीतम झवण्यास सक्षम झाला होता मी पाहिजे तेव्हा आता त्याच्या कडून झवून घेऊ शकणार होते. यानंतर मी प्रीतमजीच्या मित्रांना कसं तोंड दिलं ते सांगेन पुढील भागात.

Marathi stories © 2019 Frontier Theme